Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 57. LEKCIA

Čo ak sa dopustíš vážneho hriechu?

Čo ak sa dopustíš vážneho hriechu?

Aj keď miluješ Jehovu a veľmi sa snažíš, aby si ho niečím nezranil, občas urobíš chybu. No nie je chyba ako chyba. Niekedy môže ísť o vážny hriech. (1. Korinťanom 6:9, 10) Ak by si sa dopustil vážneho hriechu, ešte to neznamená, že Jehova ťa prestane mať rád. Je vždy pripravený pomáhať ti a je ochotný odpustiť ti aj vážne chyby.

1. Čo musíme urobiť, aby nám Jehova odpustil?

Keď si ľudia, ktorí milujú Jehovu, uvedomia, že sa dopustili vážneho hriechu, cítia obrovskú bolesť a smútok. Ale utešiť ich môžu slová, ktorými sa Jehova prihováral svojmu ľudu: „Hoci sú vaše hriechy ako šarlát, budú vybielené ako sneh.“ (Izaiáš 1:18) Keď robíme úprimné pokánie, Jehova nám úplne odpustí. Čo znamená úprimne sa kajať? To, že hlboko oľutujeme, čo sme urobili, prestaneme robiť, čo sa Jehovovi nepáči, a prosíme ho, aby nám odpustil. Potom by sme sa mali zo všetkých síl snažiť zmeniť nesprávne uvažovanie a zvyky, ktoré viedli k hriechu, a žiť podľa Jehovových mravných noriem. (Prečítajte si Izaiáša 55:6, 7.)

2. Ako Jehova používa starších, aby nám pomohli, keď zhrešíme?

Človeku, ktorý sa dopustí vážneho hriechu, Jehova hovorí, „nech si zavolá starších zboru“. (Prečítajte si Jakuba 5:14, 15.) Starší milujú Jehovu a jeho ovečky. Sú vyškolení, aby nám dokázali pomôcť napraviť si vzťah s Jehovom. (Galaťanom 6:1)

Ako nám zboroví starší pomôžu, ak sa dopustíme vážneho hriechu? Dvaja alebo traja z nich sa s nami stretnú a pomocou Biblie nám ukážu, prečo bolo naše konanie nesprávne. Dajú nám praktické návrhy a rady, ktoré nám pomôžu, aby sme sa hriechu nedopustili znova. Možno nám povedia, že určitý čas, kým duchovne nezosilnieme, sa nebudeme môcť zapájať do niektorých kresťanských činností. Ak niekto vážne zhreší, ale nerobí pokánie, starší ho musia vylúčiť zo zboru, aby nemal zlý vplyv na druhých.

 ROZOBERME SI TO

Zamyslíme sa nad tým, ako nám Jehova pomáha, keď sa dopustíme vážneho hriechu, a prečo mu za to môžeme byť vďační.

3. Priznať svoj hriech je cesta k uzdraveniu

Každý hriech, ktorého sa dopustíme, sa dotýka Jehovu, preto by sme mu mali v modlitbe svoj hriech vyznať. Prečítajte si Žalm 32:1–5 a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo nám to prinesie, keď svoj hriech nebudeme tajiť, ale povieme o ňom Jehovovi?

Povedať o svojom hriechu Jehovovi je prvý krok. Ak chceme zažiť úľavu a zbaviť sa pocitov viny, mali by sme poprosiť o pomoc aj zborových starších. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Ako starší pomohli Canonovi, aby sa vrátil k Jehovovi?

Starší nám chcú pomôcť, a preto by sme k nim mali byť otvorení a čestní. Prečítajte si Jakuba 5:16 a porozprávajte sa o otázke:

 • Prečo je pre starších ľahšie pomôcť nám, keď sme k nim úprimní?

Vyznaj svoj hriech, buď k starším úprimný a prijmi pomoc od Jehovu

 4. Vylúčenie je na dobro zboru aj toho, kto zhrešil

Ak sa ten, kto vážne zhrešil, odmieta správať podľa Jehovových noriem, nemôže byť členom zboru. Je vylúčený, čo znamená, že sa s ním už nestretávame a dokonca sa s ním ani nerozprávame. Prečítajte si 1. Korinťanom 5:6, 11 a 2. Jána 9–11 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako môže kontakt s nekajúcnym hriešnikom vplývať na zbor podobne ako kvas na cesto?

 • Ako Sonji pomohlo to, že bola vylúčená?

Zamysli sa:

 • Ako vylúčenie nekajúcneho previnilca prináša česť Jehovovmu menu?

 • Ako zo spôsobu, akým nás Jehova napráva, vidno, že je rozumný a má nás rád?

5. Jehova odpúšťa tým, ktorí sa kajajú

Z jedného Ježišovho podobenstva sa dozvedáme, ako sa Jehova cíti, keď sa niekto kajá. Prečítajte si Lukáša 15:1–7 a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo sa z tohto podobenstva dozvedáme o Jehovovi?

Prečítajte si Ezechiela 33:11 a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo musíme urobiť, aby sme dokázali, že svoj hriech úprimne ľutujeme?

Jehova je ako láskavý pastier, ktorý sa stará o svoje ovečky

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Nemôžem starším povedať, čo som urobil, lebo ma vylúčia.“

 • Čo by si povedal človeku, ktorý má takéto obavy?

 ZHRNUTIE

Ak sa dopustíme vážneho hriechu, ale úprimne to oľutujeme a sme rozhodnutí prestať s nesprávnym konaním, Jehova nám odpustí.

Zopakujme si

 • Prečo je dobré vyznať svoj hriech Jehovovi?

 • Čo musíme urobiť, aby nám Jehova odpustil?

 • Prečo by sme sa mali obrátiť na starších, ak vážne zhrešíme?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Ako sa jeden muž presvedčil, že slová z Izaiáša 1:18 o Jehovovom milosrdenstve sú pravdivé?

Nikdy nepochybuj o Jehovovom milosrdenstve (5:02)

V tomto článku sa dozvieš viac o tom, prečo je Jehovov spôsob naprávania na dobro všetkých.

„Prečo je vylúčenie láskavým opatrením“ (Strážna veža z 15. apríla 2015)

Vedel by si vysvetliť, prečo môže byť niekto vylúčený zo zboru a ako sa k vylúčeným správame?

„Vyhýbajú sa Jehovovi svedkovia svojim bývalým spoluveriacim?“ (webový článok)

V príbehu „Uvedomil som si, že sa musím vrátiť k Jehovovi“ sa dočítaš, ako istý muž, ktorý odišiel od pravdy, pochopil, že Jehova ho priťahuje späť.

„Biblia mení životy“ (Strážna veža z 1. apríla 2012)