Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Opakovanie 3. časti

Opakovanie 3. časti

Rozoberte si spoločne nasledujúce otázky:

 1. Prečítajte si Príslovia 27:11.

  • Prečo chcete byť Jehovovi verný?

   (Pozrite si 34. lekciu.)

 2. Čo nám pomôže správne sa rozhodnúť, keď v Biblii nie je presný pokyn, čo by sme mali v určitej situácii urobiť?

  (Pozrite si 35. lekciu.)

 3. Čo znamená byť vo všetkom poctivý?

  (Pozrite si 36. lekciu.)

 4. Prečítajte si Matúša 6:33.

  • Ako môžete „dávať na prvé miesto Kráľovstvo“, keď ide o prácu a peniaze?

   (Pozrite si 37. lekciu.)

 5. Ako môžete ukázať, že si život ceníte tak ako Jehova?

  (Pozrite si 38. lekciu.)

 6. Prečítajte si Skutky 15:29.

  • Čo znamená poslúchať Jehovov príkaz, aby sme sa vyhýbali krvi?

  • Súhlasíte s tým, že Jehovove požiadavky sú správne?

   (Pozrite si 39. lekciu.)

 7. Prečítajte si 2. Korinťanom 7:1.

  • Čo patrí k telesnej a morálnej čistote?

   (Pozrite si 40. lekciu.)

 8. Prečítajte si 1. Korinťanom 6:9, 10.

  • Aký je biblický názor na sex? Súhlasíte s ním?

  • Čo sa v Biblii píše o pití alkoholu?

   (Pozrite si 41. a 43. lekciu.)

 9. Prečítajte si Matúša 19:4–6, 9.

  • Aké normy Boh stanovil pre manželstvo?

  • Prečo uzavretie manželstva aj rozvod musia byť úradne potvrdené?

   (Pozrite si 42. lekciu.)

 10. Aké sviatky a oslavy sa Jehovovi nepáčia a prečo?

  (Pozrite si 44. lekciu.)

 11. Prečítajte si Jána 17:16 a Skutky 5:29.

  • Ako môžete ukázať, že ste neutrálny?

  • Čo by ste urobili, ak by bol ľudský zákon v rozpore s Božím?

   (Pozrite si 45. lekciu.)

 12. Prečítajte si Marka 12:30.

  • Ako môžete Jehovovi ukázať, že ho milujete?

   (Pozrite si 46. a 47. lekciu.)