Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 32. LEKCIA

Božie Kráľovstvo už vládne!

Božie Kráľovstvo už vládne!

Božie Kráľovstvo začalo v nebi vládnuť v roku 1914. Vtedy začali plynúť posledné dni ľudských vlád. Ako to vieme? Svedčia o tom biblické proroctvá, ako aj podmienky vo svete a správanie ľudí.

1. Čo bolo predpovedané v Biblii?

Z biblickej knihy Daniel vyplýva, že Božie Kráľovstvo malo začať vládnuť na konci obdobia nazvaného „sedem časov“. (Daniel 4:16, 17) O niekoľko storočí neskôr Ježiš toto obdobie nazval „čas určený národom“ a naznačil, že ešte trvá. (Lukáš 21:24) Ako si ukážeme, týchto sedem časov sa skončilo v roku 1914.

2. Aké podmienky vo svete a aké správanie ľudí vidno od roku 1914?

Ježišovi učeníci sa raz Ježiša spýtali: „Kedy to bude a čo bude znamením tvojej prítomnosti a záveru tohto usporiadania sveta?“ (Matúš 24:3) Ježiš im povedal o mnohých veciach, ktoré sa začnú diať, keď v nebi zavládne ako Kráľ Božieho Kráľovstva. Hovoril napríklad o vojnách, hlade a zemetraseniach. (Prečítajte si Matúša 24:7.) Okrem toho Biblia predpovedala, že „v posledných dňoch“ sa správanie ľudí tak zhorší, že „nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať“. (2. Timotejovi 3:1–5) Tieto udalosti a postoje ľudí sú zvlášť viditeľné od roku 1914.

3. Prečo sa podmienky vo svete zhoršili, keď začalo vládnuť Božie Kráľovstvo?

Onedlho po tom, čo sa Ježiš stal Kráľom Božieho Kráľovstva, pustil sa do boja proti Satanovi a démonom. Satan tento boj prehral. V Biblii sa píše, že „bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním“. (Zjavenie 12:9, 12) Satan veľmi zúri, lebo vie, že bude zničený. Preto spôsobuje ľuďom na celej zemi bolesť a utrpenie. A tak nie je prekvapujúce, že pomery na zemi sa veľmi zhoršili. No Božie Kráľovstvo napraví všetky škody, ktoré spôsobil.

 ROZOBERME SI TO

Preskúmame, prečo môžeme veriť tomu, že Božie Kráľovstvo začalo vládnuť v roku 1914, a prečo je to pre nás dôležité.

4. Biblické proroctvá nás vedú k roku 1914

Boh spôsobil, aby sa kráľovi starovekého Babylona Nabuchodonozorovi sníval sen, ktorý mal prorocký význam. Z opisu sna a z Danielovho vysvetlenia vyplýva, že sen sa týka nielen Nabuchodonozorovej vlády, ale aj Božieho Kráľovstva. (Prečítajte si Daniela 4:17.) *

Prečítajte si Daniela 4:20–26 a pomocou nákresu na nasledujúcej strane sa porozprávajte o otázkach:

 Ako sa sen o veľkom strome týka Božieho Kráľovstva

PROROCTVO (Daniel 4:20–36)

Vláda

(A) Nezvyčajne vysoký strom

Vláda prerušená

(B) „Zotnite strom“ a nechajte ho tak, „kým nad ním neprejde sedem časov“

Vláda obnovená

(C) „Tvoje kráľovstvo ti bude vrátené“

Prvé splnenie proroctva

 • (D) Koho predstavoval strom? (22. verš)

 • (E) Kedy bola jeho vláda prerušená? (Prečítajte si Daniela 4:29–33.)

 • (F) Čo sa s Nabuchodonozorom stalo, keď sa skončilo „sedem časov“? (Prečítajte si Daniela 4:34–36.)

PRVÉ SPLNENIE

Vláda

(D) Babylonský kráľ Nabuchodonozor

Vláda prerušená

(E) Niekedy po roku 606 pred n. l. sa kráľ Nabuchodonozor pomiatol a nebol schopný vládnuť doslovných sedem rokov

Vláda obnovená

(F) Nabuchodonozor sa uzdravil a začal znova vládnuť

Druhé splnenie proroctva

 • (G) Koho predstavoval strom? (Prečítajte si 1. Kroník 29:23.)

 • (H) Kedy bola ich vláda prerušená? Ako vieme, že keď bol Ježiš na zemi, bola ich vláda ešte stále prerušená? (Prečítajte si Lukáša 21:24.)

 • (I) Kedy a kde bola táto vláda obnovená?

DRUHÉ SPLNENIE

Vláda

(G) Izraelskí králi, ktorí zastupovali Božiu vládu

Vláda prerušená

(H) Jeruzalem je zničený a línia izraelských kráľov je prerušená na 2 520 rokov

Vláda obnovená

(I) Ježiš začína v nebi vládnuť ako Kráľ Božieho Kráľovstva

Ako dlho trvalo „sedem časov“?

Význam niektorých častí Biblie môžeme lepšie pochopiť pomocou iných častí Biblie. Napríklad v knihe Zjavenie sa píše, že tri a pol času zodpovedá 1 260 dňom. (Zjavenie 12:6, 14) Sedem časov je dvojnásobok, teda 2 520 dní. V Biblii niekedy deň predstavuje rok. (Ezechiel 4:6) Je to tak aj v prípade siedmich časov z knihy Daniel. Týchto sedem časov predstavuje obdobie 2 520 rokov.

 5. Svet sa od roku 1914 veľmi zmenil

Ježiš predpovedal, čo sa bude diať odvtedy, ako začne vládnuť. Prečítajte si Lukáša 21:9–11 a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo z predpovedaných vecí sa podľa vás splnilo alebo sa spĺňa?

Apoštol Pavol predpovedal, ako sa budú správať ľudia v posledných dňoch, teda v období pred koncom ľudských vlád. Prečítajte si 2. Timotejovi 3:1–5 a porozprávajte sa o otázke:

 • Správajú sa dnes podľa vás ľudia tak, ako to bolo predpovedané?

 6. To, že Božie Kráľovstvo už vládne, nás motivuje k činnosti

Prečítajte si Matúša 24:3, 14 a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach:

 • Aká dôležitá činnosť je znakom toho, že Božie Kráľovstvo už vládne?

 • Ako by ste sa mohli zapojiť do tejto činnosti?

Božie Kráľovstvo už vládne a blíži sa deň, keď úplne prevezme vládu nad zemou. Prečítajte si Hebrejom 10:24, 25 a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo by sme mali robiť, keď vidíme, „že sa blíži ten deň“?

Čo by ste urobili, keby ste mali informácie, ktoré by druhým mohli zachrániť život?

KEĎ SA VÁS NIEKTO OPÝTA: „Prečo Jehovovi svedkovia toľko hovoria o roku 1914?“

 • Ako by ste odpovedali?

 ZHRNUTIE

Biblické proroctvá a podmienky vo svete dokazujú, že Božie Kráľovstvo už vládne. To, že tomu veríme, dávame najavo tak, že zvestujeme dobrú správu a chodíme na zhromaždenia.

Zopakujme si

 • Čo sa stalo na konci „siedmich časov“, o ktorých sa píše v knihe Daniel?

 • Čo vás presviedča, že Božie Kráľovstvo začalo vládnuť v roku 1914?

 • Ako môžete dať najavo svoje presvedčenie, že Božie Kráľovstvo už vládne?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečítajte si, čo historici a iní odborníci povedali o tom, ako sa svet zmenil od roku 1914.

„Kedy začala morálka prudko upadať?“ (Prebuďte sa! z apríla 2007)

V tomto životnom príbehu sa dozviete, ako proroctvo z Matúša 24:14 ovplyvnilo život jedného muža.

„Bejzbal som miloval najviac zo všetkého“ (Strážna veža č. 3/2017)

 Z čoho vidno, že proroctvo zo 4. kapitoly knihy Daniel sa týka Božieho Kráľovstva?

„Kedy začalo vládnuť Božie Kráľovstvo? (1. časť)“ (Strážna veža z 1. októbra 2014)

Ako vieme, že „sedem časov“, o ktorých sa píše v 4. kapitole Daniela, sa skončilo v roku 1914?

„Kedy začalo vládnuť Božie Kráľovstvo? (2. časť)“ (Strážna veža z 1. novembra 2014)

^ 15. ods. Viac informácií nájdete v  posledných dvoch článkoch v časti „Zistite si viac“ v tejto lekcii.