Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 19. LEKCIA

Sú Jehovovi svedkovia praví kresťania?

Sú Jehovovi svedkovia praví kresťania?

Jehovovi svedkovia veria, že sú praví kresťania. Prečo? Na čom je založená ich viera? Prečo sa volajú Jehovovi svedkovia? A z čoho vidno, že sa majú navzájom radi?

1. Na čom Jehovovi svedkovia zakladajú svoju vieru?

Ježiš povedal: „[Božie] slovo je pravda.“ (Ján 17:17) Tak ako Ježiš, aj Jehovovi svedkovia zakladajú svoje náuky na Božom Slove. Pozrime sa, ako sa to prejavilo v našej histórii od konca 19. storočia. V tom čase malá skupina ľudí začala dôkladne skúmať Bibliu. Svoju vieru zakladali na tom, čo sa z nej dozvedeli, aj keď sa to odlišovalo od učenia cirkví. Časom sa začali o tieto biblické pravdy deliť s ďalšími. *

2. Prečo sa voláme Jehovovi svedkovia?

Jehova nazýva svojich služobníkov svedkami, lebo o ňom svedčia, čiže o ňom druhým hovoria pravdu. (Hebrejom 11:4–12:1) Napríklad v staroveku svojmu ľudu povedal: „Ste moji svedkovia.“ (Prečítajte si Izaiáša 43:10.) Aj o Ježišovi sa v Biblii píše ako o „Vernom svedkovi“. (Zjavenie 1:5) Preto sme v roku 1931 prijali meno Jehovovi svedkovia. Nosiť toto meno považujeme za veľkú česť.

3. Ako Jehovovi svedkovia napodobňujú Ježiša v prejavovaní lásky?

Ježiš mal svojich učeníkov veľmi rád. Boli preňho ako rodina. (Prečítajte si Marka 3:35.) Podobne aj my Jehovovi svedkovia tvoríme jednotnú celosvetovú rodinu. Preto jeden druhého oslovujeme brat alebo sestra. (Filemonovi 1, 2) Poslúchame príkaz: „Milujte všetkých svojich bratov.“ (1. Petra 2:17) Jehovovi svedkovia na celom svete si túto lásku prejavujú mnohými spôsobmi. Napríklad tak, že svojim spoluveriacim pomáhajú, keď prežívajú ťažkosti.

 ROZOBERME SI TO

Pozrieme sa bližšie na históriu Jehovových svedkov a na ďalšie dôkazy, že sú pravými kresťanmi.

Praví kresťania zakladajú svoju vieru na Biblii a hovoria o nej s druhými

4. Svoju vieru zakladáme na Biblii

Jehova predpovedal, že Biblii budeme časom rozumieť jasnejšie. Prečítajte si Daniela 12:4 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako sa malo prejaviť to, že Boží ľud bude dôkladne skúmať Bibliu?

Všimnite si, ako skupina Bádateľov Biblie, medzi ktorých patril aj Charles Russell, študovala Božie Slovo. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako Charles Russell a ďalší študovali Bibliu?

Vedeli ste?

Niekedy sa stáva, že naše učenie musíme v určitých veciach upraviť. Prečo? Lebo Boh nám pomáha porozumieť Božiemu Slovu postupne, podobne ako vychádzajúce slnko postupne stále viac osvetľuje krajinu. (Prečítajte si Príslovia 4:18.) Teda aj keď sa Biblia nemení, lepšie porozumenie Biblie nás vedie k tomu, aby sme naše učenie upravili.

 5. Žijeme v súlade s významom nášho mena

Prečo sme prijali meno Jehovovi svedkovia? Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Prečo je meno Jehovovi svedkovia výstižné?

Prečo Jehova chce, aby bol niekto jeho svedkom? Lebo je o ňom rozšírených veľa klamstiev a je potrebné, aby niekto svedčil o tom, že je pravý Boh. O aké klamstvá ide? Pozrime sa na dve z nich.

Niektoré náboženstvá učia, že Boh chce, aby ho ľudia uctievali pomocou obrazov a sôch. Prečítajte si 3. Mojžišovu 26:1 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako sa Boh pozerá na používanie obrazov a sôch pri uctievaní?

Niektorí náboženskí vodcovia učia, že Ježiš je Boh. Prečítajte si Jána 20:17 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Je pravda, že Boh a Ježiš sú jedna a tá istá osoba?

 • Ako na vás pôsobí to, že Jehova tu má svedkov, ktorí ľuďom hovoria pravdu o ňom a jeho Synovi?

6. Prejavujeme si navzájom lásku

Biblia prirovnáva kresťanov k rôznym častiam ľudského tela. Prečítajte si 1. Korinťanom 12:25, 26 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Ako by mali praví kresťania reagovať, keď niekto z ich spoluveriacich trpí?

 • Majú sa Jehovovi svedkovia podľa vás navzájom radi? Všimli ste si niečo, z čoho to vidno?

Keď Jehovovi svedkovia v nejakej krajine trpia, ich spoluveriaci z iných krajín na to hneď reagujú. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Ako prejavujú Jehovovi svedkovia lásku svojim bratom a sestrám, ktorých postihla katastrofa?

Praví kresťania prejavujú lásku ľuďom, ktorí sa ocitnú v ťažkostiach

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Jehovovi svedkovia sú sekta. Vznikli len nedávno.“

 • Ako dlho už Jehova nazýva svojich služobníkov svedkami?

 ZHRNUTIE

Jehovovi svedkovia sú praví kresťania. Sme celosvetovou rodinou, naša viera je založená na Biblii a oznamujeme ľuďom pravdu o Jehovovi.

Zopakujme si

 • Prečo sme prijali meno Jehovovi svedkovia?

 • Ako sa k sebe správame?

 • Sú podľa vás Jehovovi svedkovia praví kresťania?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Pozrite sa na príklad toho, ako Jehovovi svedkovia odhaľujú falošné náuky.

Boží ľud posväcuje Božie meno (7:08)

Pozrite si odpovede na niektoré otázky o Jehovových svedkoch.

„Časté otázky o Jehovových svedkoch“ (webová stránka)

Stephen bol plný nenávisti a ubližoval druhým. No to, čo videl medzi Jehovovými svedkami, mu pomohlo zmeniť sa.

„Môj život bol stále viac naplnený násilím“ (Strážna veža z 1. júla 2015)

^ 5. ods. Jehovovi svedkovia uverejňujú to, čo sa dozvedajú z Biblie, najmä v časopise Strážna veža, ktorý vychádza už od roku 1879.