Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 16. LEKCIA

Čo Ježiš robil, keď bol na zemi?

Čo Ježiš robil, keď bol na zemi?

Keď sa povie meno Ježiš, mnohí si predstavia len bezmocné dieťa alebo umierajúceho človeka. Iní ho zas považujú len za jedného z múdrych prorokov. Ale keď preskúmame, čo robil, keď bol na zemi, získame o ňom presnejší obraz. V tejto lekcii si rozoberieme, na čo sa Ježiš v živote zameriaval a ako sa to týka vás.

1. Čomu sa Ježiš venoval zo všetkého najviac?

Pre Ježiša bolo najdôležitejšie „oznamovať dobrú správu o Božom Kráľovstve“. (Prečítajte si Lukáša 4:43.) Učil, že Boh zriadi Kráľovstvo, čiže vládu, ktorá vyrieši všetky problémy ľudí. * Ježiš túto pozitívnu správu neúnavne šíril tri a pol roka. (Matúš 9:35)

2. Čo dokazujú Ježišove zázraky?

V Biblii sa píše o mnohých „mocných skutkoch, zázrakoch a znameniach“, ktoré Boh konal prostredníctvom Ježiša. (Skutky 2:22) Ježiš dostal od Boha moc, vďaka ktorej dokázal ovládať prírodné sily, nasýtiť tisíce ľudí, uzdravovať chorých a dokonca kriesiť mŕtvych. (Matúš 8:23–27; 14:15–21; Marek 6:56; Lukáš 7:11–17) Tieto zázraky boli dôkazom, že Ježiša poslal Boh. Jasne tiež dokázali, že Jehova má moc vyriešiť všetky naše problémy.

3. Čo sa môžeme naučiť z toho, ako Ježiš žil?

Ježiš Jehovu vždy poslúchal. (Prečítajte si Jána 8:29.) Po celý život až do smrti verne robil to, čo chcel jeho Otec. Neodradil ho ani odpor, s ktorým sa stretával. Tak dokázal, že ľudia môžu slúžiť Bohu aj za ťažkých okolností. Dal nám „príklad, aby [sme] verne kráčali v jeho stopách“. (1. Petra 2:21)

 ROZOBERME SI TO

Dozvieme sa, ako Ježiš šíril dobrú správu a robil zázraky.

4. Ježiš oznamoval dobrú správu

Ježiš prešiel peši stovky kilometrov po prašných cestách, lebo chcel, aby dobrú správu počulo čo najviac ľudí. Prečítajte si Lukáša 8:1 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Učil Ježiš len tých, ktorí prišli za ním?

 • Akú námahu Ježiš vynakladal, aby sa dobrá správa dostala k ľuďom?

To, že Mesiáš bude zvestovať dobrú správu, Boh vopred predpovedal. Prečítajte si Izaiáša 61:1, 2 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Ako Ježiš naplnil toto proroctvo?

 • Myslíte si, že dnes ľudia potrebujú počuť dobrú správu?

5. Ježiš učil ľudí, ako žiť

Okrem toho, že Ježiš šíril dobrú správu, učil ľudí, ako riešiť rôzne situácie v živote, a dával im praktické rady. Pouvažujme o niektorých myšlienkach z jeho slávnej Kázne na vrchu. Prečítajte si Matúša 6:14, 34 a 7:12 a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach:

 • Aké užitočné rady sú v týchto veršoch?

 • Myslíte si, že sú stále praktické?

 6. Ježiš robil zázraky

Ježiš vďaka moci od Jehovu urobil veľa zázrakov. Zaujímal by vás konkrétny príklad? Prečítajte si Marka 5:25–34 alebo si pozrite VIDEO. Potom sa porozprávajte o nasledujúcich otázkach.

 • O čom bola presvedčená chorá žena z tohto príbehu?

 • Ako na vás zapôsobil tento zázrak?

Prečítajte si Jána 5:36 a porozprávajte sa o otázke:

 • O čom svedčia Ježišove zázraky?

Vedeli ste?

Väčšinu informácií o Ježišovi máme zo štyroch biblických evanjelií. Evanjeliá napísali Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Každé z nich obsahuje iné podrobnosti, a tak sa navzájom dopĺňajú a tvoria pútavý záznam o Ježišovom živote.

 • MATÚŠ

  napísal svoje evanjelium ako prvý. Zaznamenal v ňom veľa z toho, čo Ježiš učil, najmä to, čo učil o Božom Kráľovstve.

 • MAREK

  napísal najkratšie evanjelium. Je dynamické a nabité dejom.

 • LUKÁŠ

  vyzdvihuje, aká dôležitá bola pre Ježiša modlitba a ako láskavo sa správal k ženám.

 • JÁN

  nám veľmi približuje Ježišovu osobnosť. Zaznamenal veľa Ježišových rozhovorov s blízkymi priateľmi aj s inými ľuďmi.

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Ježiš bol len dobrý človek.“

 • Čo si o tom myslíte vy?

 ZHRNUTIE

Ježiš učil ľudí o Božom Kráľovstve, robil zázraky a v každej situácii robil to, čo od neho chcel Boh.

Zopakujme si

 • Na čo sa Ježiš zameral, keď bol na zemi?

 • Čo dokazujú Ježišove zázraky?

 • Aké praktické rady dal Ježiš ľuďom?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečítajte si, ako veľmi sa život jedného muža zmenil, keď si uvedomil, aký bol Ježiš obetavý.

„Žil som len pre seba“ (Strážna veža z 1. októbra 2014)

Preskúmajte udalosti z Ježišovho života zoradené chronologicky.

„Hlavné udalosti z Ježišovho života na zemi“ (Preklad nového sveta, dodatok A7)

^ 5. ods. O Božom Kráľovstve sa dozviete viac v 31. až 33. lekcii.