Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 23. LEKCIA

Krst je najlepší cieľ, aký si môžete dať

Krst je najlepší cieľ, aký si môžete dať

Ježiš učil, že ak sa niekto chce stať kresťanom, musí sa dať pokrstiť. (Prečítajte si Matúša 28:19, 20.) Čo je krst? A čo musí človek robiť, aby sa mohol dať pokrstiť?

1. Čo je krst?

Slovo „pokrstiť“ pochádza z gréckeho výrazu „ponoriť“ pod vodu. Keď sa krstil Ježiš, bol ponorený v Jordáne a potom vyšiel z vody. (Marek 1:9, 10) Podobne aj praví kresťania sa krstia tak, že sú úplne ponorení pod vodu.

2. Čo dávame krstom najavo?

Krstom človek dáva najavo, že zasvätil svoj život Bohu Jehovovi. Čo to znamená zasvätiť sa Bohu? Znamená to ešte pred krstom v modlitbe Bohu sľúbiť, že mu budeme navždy slúžiť. Pri zasvätení sľubujeme, že budeme uctievať iba Jehovu a že tým najdôležitejším pre nás bude robiť to, čo si praje. Kto sa zasvätí Jehovovi, „zaprie sám seba... a nasleduje [Ježiša]“, čiže napodobňuje jeho príklad a žije podľa jeho učenia. (Matúš 16:24) Keď sa zasvätíme Bohu a dáme sa pokrstiť, môžeme sa tešiť z blízkeho priateľstva s Jehovom a s ľuďmi, ktorí ho uctievajú.

3. Čo musí robiť človek, ktorý sa chce dať pokrstiť?

Pred krstom je dôležité spoznávať Jehovu a vybudovať si v neho vieru. (Prečítajte si Hebrejom 11:6.) Čím viac ho budete poznať a dôverovať mu, tým viac ho budete milovať. Určite budete chcieť o ňom hovoriť ďalším a žiť tak, ako si to praje. (2. Timotejovi 4:2; 1. Jána 5:3) A keď „budete žiť tak, ako sa patrí na služobníkov Jehovu“„budete sa mu páčiť vo všetkých ohľadoch“, môžete mu zasvätiť svoj život a dať sa pokrstiť. (Kolosanom 1:9, 10) *

 ROZOBERME SI TO

Bližšie sa pozrieme na to, čo sa môžeme naučiť z Ježišovho krstu a čo je potrebné, aby niekto mohol urobiť tento dôležitý krok.

4. Čo sa môžeme naučiť z Ježišovho krstu

Prečítajte si Matúša 3:13–17 a všimnite si, ako prebiehal Ježišov krst. Potom sa porozprávajte o otázkach:

 • Bol Ježiš pokrstený ako novorodenec?

 • Ako prebiehal jeho krst? Bol len pokropený vodou?

Ježiš po krste začal vykonávať úlohu, ktorú mu Boh zveril. Prečítajte si Lukáša 3:21–23 a Jána 6:38 a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo bolo pre Ježiša po krste tou najdôležitejšou činnosťou?

5. Krst je dosiahnuteľný cieľ

Keď si predstavíte, že by ste sa mali zasvätiť Bohu a dať sa pokrstiť, môže sa vám to zdať nedosiahnuteľné. No keď budete študovať ďalej, získate silu urobiť aj takéto závažné rozhodnutie. Pozrite si VIDEO o ľuďoch, ktorým sa to už podarilo.

Prečítajte si Jána 17:3 a Jakuba 1:5 a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo môže človeku pomôcť, aby bol pripravený dať sa pokrstiť?

 1. Zasvätiť sa Jehovovi znamená sľúbiť mu, že mu budeme navždy slúžiť

 2. Krstom dávame verejne najavo, že sme sa zasvätili Bohu

 6. Krstom sa stávame súčasťou Jehovovej rodiny

Keď sa dáme pokrstiť, stávame sa súčasťou zjednotenej celosvetovej rodiny. Aj keď pochádzame z rôznych častí sveta a z rôzneho prostredia, spája nás rovnaká viera a rovnaké morálne zásady. Prečítajte si Žalm 25:14 a 1. Petra 2:17 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako krst ovplyvní váš vzťah s Jehovom a s tými, ktorí ho uctievajú?

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Na krst sa ešte necítim.“

 • Možno to vnímate rovnako. Ale myslíte si, že krst je cieľ, ktorý stojí za námahu?

 ZHRNUTIE

Ježiš učil, že ak sa niekto chce stať kresťanom, musí sa dať pokrstiť. Človek je na krst pripravený, keď má silnú vieru v Jehovu, žije podľa jeho noriem a zasvätí mu svoj život.

Zopakujme si

 • Čo je krst a prečo je dôležitý?

 • Ako spolu súvisí zasvätenie a krst?

 • Čo vám pomôže, aby ste boli pripravený zasvätiť sa Bohu a dať sa pokrstiť?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

V tomto článku sa dozviete viac o tom, čo krst je a čo nie je.

„Čo je krst?“ (webový článok)

Čo môže človeku pomôcť, aby urobil potrebný pokrok a mohol sa dať pokrstiť?

„Vďačnosť a láska k Jehovovi ťa podnieti ku krstu“ (Strážna veža z marca 2020)

Prečítajte si, čo jedného muža presvedčilo, aby sa dal pokrstiť ako Jehovov svedok.

„Chceli, aby som sa sám presvedčil o pravde“ (Strážna veža z 1. februára 2013)

Dať sa pokrstiť je vynikajúci cieľ! Prečítajte si viac o tom, ako ho môžete dosiahnuť.

„Mám sa dať pokrstiť?“ (Mladí ľudia sa pýtajú – praktické odpovede, druhá kniha, 37. kapitola)

^ 9. ods. Ak bol niekto pokrstený v inom náboženstve, je potrebné, aby sa dal pokrstiť znova. Prečo? Pretože bol pokrstený v náboženstve, ktoré neučí pravdu z Biblie. (Pozrite si Skutky 19:1–513. lekciu.)