Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 31. LEKCIA

Čo je Božie Kráľovstvo?

Čo je Božie Kráľovstvo?

Hlavná téma Biblie je úzko spojená s Božím Kráľovstvom. Jehova pomocou tohto Kráľovstva urobí zo zeme raj, tak ako to chcel od začiatku. Čo je Božie Kráľovstvo? Ako vieme, že už vládne? Čo Božie Kráľovstvo už dosiahlo a čo urobí v budúcnosti? Odpovede nájdete v tejto a v nasledujúcich dvoch lekciách.

1. Čo je Božie Kráľovstvo a kto je jeho Kráľom?

Božie Kráľovstvo je vláda, ktorú zriadil Boh Jehova. Táto vláda vládne z neba a Kráľom je Ježiš Kristus. (Matúš 4:17; Ján 18:36) V Biblii sa o Ježišovi píše, že „bude navždy kraľovať“. (Lukáš 1:32, 33) Ako Kráľ Božieho Kráľovstva bude vládnuť nad celou zemou.

2. Kto vládne s Ježišom?

Ježiš nevládne sám. V Biblii čítame, že bude mať spoluvládcov „zo všetkých kmeňov, jazykov, rás a národov“, ktorí s ním „budú vládnuť ako králi nad zemou“. (Zjavenie 5:9, 10) Koľko ich bude? Od čias, keď bol Ježiš na zemi, sa jeho nasledovníkmi stali milióny ľudí. Budú s ním všetci vládnuť v nebi? Nie. Podľa Biblie to bude len 144 000 z nich. (Prečítajte si Zjavenie 14:1–4.) Všetci ostatní kresťania budú žiť na zemi ako občania tohto Kráľovstva. (Žalm 37:29)

3. Prečo je Božie Kráľovstvo lepšie ako ktorákoľvek ľudská vláda?

Aj keď sa niektorí vládcovia snažia zmeniť veci k lepšiemu, často na to nemajú dostatočnú moc. Navyše časom ich nahradia iní, ktorí možno budú sledovať skôr svoje záujmy než záujmy ľudí. Ale Vládcu Božieho Kráľovstva, Ježiša, nikto nenahradí a toto Kráľovstvo „nebude nikdy zničené“. (Daniel 2:44) Ježiš bude vládnuť nad celou zemou a k všetkým ľuďom bude pristupovať nestranne a bez predsudkov. Je dobrý, spravodlivý a miluje ľudí. A všetkým, ktorí budú žiť pod jeho vládou, bude pomáhať, aby ho napodobňovali a správali sa k sebe s láskou, ohľaduplne a bez predsudkov. (Prečítajte si Izaiáša 11:9.)

 ROZOBERME SI TO

Hlbšie preskúmame, v čom Božie Kráľovstvo prevyšuje všetky ľudské vlády.

4. Božie Kráľovstvo je mocná vláda, ktorá bude vládnuť nad celou zemou

Ježiš Kristus má väčšiu moc ako ktorýkoľvek vládca v histórii. Prečítajte si Matúša 28:18 a porozprávajte sa o otázke:

 • Prečo môžeme povedať, že Ježiš má oveľa väčšiu moc ako ktorýkoľvek ľudský vládca?

Ľudské vlády vládnu len obmedzený čas a na obmedzenom území. Ako je to s Božím Kráľovstvom? Prečítajte si Daniela 7:14 a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach:

 • Prečo je dobré, že Božie Kráľovstvo „nebude zničené“?

 • Prečo je dobré, že bude vládnuť nad celou zemou?

5. Ľudské vlády musia byť nahradené

Prečo musí Božie Kráľovstvo odstrániť ľudské vlády? Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Aké následky má vláda ľudí?

Prečítajte si Kazateľa 8:9 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Je podľa vás dobré, že ľudské vlády budú nahradené Božím Kráľovstvom? Prečo?

 6. Vládcovia Božieho Kráľovstva nám dobre rozumejú

Náš Kráľ Ježiš žil na zemi ako človek, a preto má „súcit s našimi slabosťami“. (Hebrejom 4:15) Spolu s ním bude v nebi vládnuť 144 000 verných mužov a žien, ktorých Jehova vyberá „zo všetkých kmeňov, jazykov, rás a národov“. (Zjavenie 5:9)

 • Ako to na vás pôsobí, keď viete, že Ježiš a jeho spoluvládcovia sa vedia vžiť do našich pocitov? Posilňuje to vašu dôveru, že nám budú dobre vládnuť?

S Ježišom budú vládnuť muži a ženy, ktorých vyberá Jehova a ktorí pochádzajú z rôzneho prostredia

7. Božie Kráľovstvo má tie najlepšie zákony

Vlády rôznych krajín vytvárajú zákony, ktoré majú slúžiť na dobro a ochranu ich občanov. Aj Božie Kráľovstvo má zákony. Prečítajte si 1. Korinťanom 6:9–11, kde sa píše o niektorých zákonoch, ktorými sa musia riadiť občania Božieho Kráľovstva, a porozprávajte sa o otázkach:

 • Ako podľa vás bude vyzerať svet, v ktorom sa všetci budú riadiť Božími zákonmi? *

 • Zdá sa vám logické, že Jehova od občanov Božieho Kráľovstva vyžaduje, aby dodržiavali jeho zákony? Prečo?

 • Z čoho vidno, že ľudia, ktorí nedodržiavajú tieto zákony, sa môžu zmeniť? (11. verš)

Vlády vytvárajú zákony, ktorými chcú chrániť svojich občanov. Aj Božie Kráľovstvo má zákony, ktoré slúžia na dobro a ochranu jeho občanov, no sú na omnoho vyššej úrovni.

KEĎ SA VÁS NIEKTO OPÝTA: „Čo je Božie Kráľovstvo?“

 • Ako by ste odpovedali?

 ZHRNUTIE

Božie Kráľovstvo je skutočná vláda v nebi, ktorá bude vládnuť nad celou zemou.

Zopakujme si

 • Kto sú vládcovia Božieho Kráľovstva?

 • Prečo je Božie Kráľovstvo lepšie ako ktorákoľvek ľudská vláda?

 • Čo patrí medzi Jehovove zákony, ktoré by mali občania Božieho Kráľovstva dodržiavať?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečítajte si, čo Ježiš učil o tom, kde sídli Božie Kráľovstvo.

„Je Božie Kráľovstvo v našom srdci?“ (webový článok)

Prečo je pre Jehovových svedkov vernosť Božiemu Kráľovstvu dôležitejšia ako poslušnosť ľudským vládam?

Verní Božiemu Kráľovstvu (1:43)

S Ježišom má vládnuť 144 000 spoluvládcov, ktorých vyberá Jehova. Čo sa o nich píše v Biblii?

„Kto ide do neba?“ (webový článok)

Čo presvedčilo jednu ženu, ktorá bola vo väzení, že len Boh môže dosiahnuť spravodlivosť na zemi?

„Od detstva som túžila po spravodlivosti“ (Prebuďte sa! z novembra 2011)

^ 29. ods. Niektoré z týchto zákonov sa rozoberajú v 3. časti tejto publikácie.