Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 18. LEKCIA

Ako rozoznať pravých kresťanov?

Ako rozoznať pravých kresťanov?

Ku kresťanstvu sa hlásia miliardy ľudí. Ale nie všetci veria v to isté a ani nežijú podľa rovnakých zásad. Ako môžeme zistiť, kto sú praví kresťania?

1. Čo znamená byť kresťanom?

Kresťania sú učeníci, čiže nasledovníci Ježiša Krista. (Prečítajte si Skutky 11:26.) Ako môžeme spoznať, že je niekto Ježišovým učeníkom? Ježiš povedal: „Ak zostanete verní môjmu slovu, ste naozaj moji učeníci.“ (Ján 8:31) Z týchto slov vyplýva, že skutoční kresťania sa riadia Ježišovým učením. Všetko, čo Ježiš učil, bolo založené na Písme. A aj skutoční kresťania zakladajú svoju vieru na Biblii. (Prečítajte si Lukáša 24:27.)

2. Ako praví kresťania prejavujú lásku?

Ježiš svojim nasledovníkom povedal: „Milujte jeden druhého, ako som ja miloval vás.“ (Ján 15:12) Ako Ježiš prejavoval lásku svojim učeníkom? Trávil s nimi čas, povzbudzoval ich a pomáhal im. Dokonca za nich položil život. (1. Jána 3:16) Podobne praví kresťania o láske nielen hovoria. Praví kresťania lásku prejavujú – slovami aj skutkami.

3. Na akú činnosť sa praví kresťania zameriavajú?

Ježiš dal svojim učeníkom úlohu. „Vyslal ich, aby zvestovali Božie Kráľovstvo.“ (Lukáš 9:2) Raní kresťania nezvestovali len na miestach, kde uctievali Boha, ale aj na verejných miestach a z domu do domu. (Prečítajte si Skutky 5:42; 17:17.) Podobne praví kresťania dnes zvestujú dobrú správu všade, kde sú ľudia. Majú ľudí radi, a preto využívajú svoj čas a energiu, aby sa s nimi podelili o útechu a nádej z Biblie. (Marek 12:31)

 ROZOBERME SI TO

Preskúmame, ako môžeme rozlíšiť skutočných kresťanov od tých, ktorí sa neriadia Ježišovým učením a príkladom.

4. Skúmajú Bibliu, aby našli pravdu

Kresťania v prvom storočí sa riadili Božím Slovom

Nie všetci ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, považujú za dôležité to, čo sa píše v Biblii. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Ako sa niektoré takzvané kresťanské cirkvi odchýlili od toho, čo učil Ježiš?

Ježiš vyučoval pravdu z Božieho Slova. Prečítajte si Jána 18:37 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako môžeme podľa Ježiša rozoznať kresťanov, ktorí sú „na strane pravdy“?

5. Učia pravdu z Biblie

Kresťania v prvom storočí zvestovali dobrú správu

Predtým ako Ježiš vystúpil do neba, poveril svojich nasledovníkov dôležitou úlohou, ktorá sa má ešte stále vykonávať. Prečítajte si Matúša 28:19, 20 a Skutky 1:8 a porozprávajte sa o otázke:

 • V akom rozsahu sa mala zvestovať dobrá správa?

 6. Žijú podľa toho, čo učia

Čo presvedčilo jedného muža, že našiel pravých kresťanov? Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach.

 • Prečo Tom zanevrel na náboženstvo?

 • Prečo je presvedčený, že našiel pravdu?

Skutky hovoria hlasnejšie ako slová. Prečítajte si Matúša 7:21 a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke:

 • Čo je pre Ježiša dôležitejšie – keď niekto vyhlasuje, že je veriaci, alebo keď to dokazuje skutkami?

7. Majú sa navzájom radi

Kresťania v prvom storočí si prejavovali skutočnú lásku

Naozaj sú praví kresťania ochotní položiť za svojich spoluveriacich život? Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach.

 • Prečo bol Lloyd ochotný dať za brata Johanssona svoj život?

 • Myslíte si, že sa zachoval ako pravý kresťan?

Prečítajte si Jána 13:34, 35 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Ako by sa Ježišovi učeníci, teda praví kresťania, mali správať k ľuďom inej národnosti a rasy?

 • Ako by sa k nim praví kresťania mali správať, keby vypukla vojna?

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Cirkvi majú na svedomí hrozné veci. Nechcem mať s nimi nič spoločné.“

 • Pomocou ktorého biblického textu by ste vysvetlili, že praví kresťania sú iní?

 ZHRNUTIE

Praví kresťania sa riadia tým, čo sa píše v Biblii, prejavujú nesebeckú lásku a zvestujú dobrú správu z Biblie.

Zopakujme si

 • Na čom praví kresťania zakladajú svoju vieru?

 • Podľa akej vlastnosti môžeme rozoznať pravých kresťanov?

 • Na akú prácu sa praví kresťania zameriavajú?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

V tomto videu sa dozviete viac o ľuďoch, ktorí sa snažia riadiť tým, čo Ježiš učil a robil.

Kto sú Jehovovi svedkovia? (1:13)

Prečítajte si, ako bývalá mníška našla skutočnú duchovnú rodinu.

„Každú otázku mi zodpovedali z Biblie!“ (Strážna veža z 1. apríla 2014)

V tomto videu uvidíte, ako praví kresťania prejavujú lásku spoluveriacim, ktorí sa ocitli v núdzi.

Pomoc bratom po katastrofe – výňatok (3:57)

Preskúmajte, ako sa kresťania v prvom storočí riadili vzorom, ktorý im dal Ježiš, a zamyslite sa, kto sa týmto vzorom riadi dnes.

„Čím sa vyznačujú praví kresťania?“ (Strážna veža z 1. marca 2012)