Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 41. LEKCIA

Čo sa v Biblii píše o sexe?

Čo sa v Biblii píše o sexe?

Mnohým ľuďom je trápne rozprávať sa o sexe. No Biblia sa o ňom zmieňuje otvorene a zároveň dôstojne. Jehova je náš Stvoriteľ, a tak vie, čo je pre nás najlepšie. Preto je logické, že to, čo dal na túto tému zapísať do Biblie, nám pomáha vyhnúť sa problémom a tešiť sa zo života navždy. Keď sa budeme riadiť biblickými zásadami, budeme svojím správaním robiť radosť Jehovovi.

1. Aký je Jehovov názor na sex?

Sex je dar od Jehovu. Chce, aby sa z neho tešili muž a žena, ktorí spolu žijú v manželstve. Neslúži len na to, aby manželia mohli mať deti, ale aj na to, aby si mohli prejavovať vzájomnú lásku. Intímny život má manželom prinášať radosť. V Božom Slove sa píše: „Raduj sa s manželkou svojej mladosti.“ (Príslovia 5:18, 19) Jehova od kresťanov, ktorí žijú v manželstve, očakáva, že budú svojmu partnerovi verní a nikdy sa nedopustia cudzoložstva. (Prečítajte si Hebrejom 13:4.)

2. Čo je sexuálna nemravnosť?

V Biblii sa píše, že „tí, čo žijú nemravne... nezdedia Božie Kráľovstvo“. (1. Korinťanom 6:9, 10) Keď sa o sexuálnej nemravnosti zmieňovali pisatelia Kresťanských gréckych písiem, používali slovo porneia. Toto slovo zahŕňa: 1. sexuálne styky * medzi nezosobášenými ľuďmi, 2. homosexualitu a 3. sodomiu. Keď sa „vyhýbame nemravnosti“, robíme radosť Jehovovi a je to aj na naše dobro. (1. Tesaloničanom 4:3)

 ROZOBERME SI TO

Bližšie sa pozrieme na to, čo nám pomôže vyhýbať sa sexuálnej nemravnosti a aký úžitok máme z toho, keď sme morálne čistí.

3. Utekajte pred nemravnosťou

V Biblii čítame o Božom služobníkovi Jozefovi, ktorý robil všetko pre to, aby zostal morálne čistý. Prečítajte si 1. Mojžišovu 39:1–12 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Prečo Jozef utiekol? (9. verš)

 • Myslíte si, že Jozef sa rozhodol správne? Prečo si to myslíte?

Pozrite si VIDEO o tom, ako mladí ľudia môžu napodobňovať Jozefa a utekať pred nemravnosťou.

Jehova si praje, aby sme všetci zostali morálne čistí. Prečítajte si 1. Korinťanom 6:18 a porozprávajte sa o otázkach:

 • V akých situáciách môže byť človek v pokušení dopustiť sa nemravnosti?

 • Čo vám pomôže utekať pred nemravnosťou?

4. Pokušeniu sa dá odolať

Prečo je niekedy ťažké odolať pokušeniu urobiť niečo nemravné? Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Čo urobil brat vo videu, keď si uvedomil, že jeho správanie by mohlo viesť až k nevere?

Aj verní kresťania občas bojujú s nesprávnymi myšlienkami. Čo nám pomôže, aby sme sa v mysli nezaoberali niečím nemorálnym? Prečítajte si Filipanom 4:8 a porozprávajte sa o otázkach:

 • O čom by sme mali premýšľať?

 • Ako nám to, že budeme čítať Bibliu a naplno slúžiť Jehovovi, pomôže odolať pokušeniu?

 5. Jehovove normy sú na naše dobro

Jehova chce pre nás len to najlepšie. Radí nám, ako zostať morálne čistý, a hovorí, čo dobré nám to prinesie. Prečítajte si Príslovia 7:7–27 alebo si pozrite VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach.

 • Ako sa mladý muž dostal do nebezpečnej situácie? (Príslovia 7:8, 9)

 • Podľa Prísloví 7:23, 26 môže mať sexuálna nemravnosť veľmi vážne následky. Akým problémom sa môžeme vyhnúť, keď zostaneme mravne čistí?

 • Ako súvisí morálna čistota s večným životom?

Niektorí ľudia si myslia, že to, čo Biblia hovorí o homosexualite, je netolerantné a neláskavé. Ale Jehova je Boh lásky a praje si, aby sa každý človek tešil z večného života. No na to, aby sme mohli žiť večne, musíme dodržiavať jeho mravné normy. Prečítajte si 1. Korinťanom 6:9–11 a porozprávajte sa o otázke:

 • Je z Jehovovho pohľadu nesprávna len homosexualita?

Ak sa chceme páčiť Bohu, všetci na sebe musíme urobiť určité zmeny. Stojí to za to? Prečítajte si Žalm 19:8, 11 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Myslíte si, že to, čo od nás Jehova vyžaduje, je rozumné alebo je to nad naše sily? Prečo si to myslíte?

Jehova už mnohým ľuďom pomohol zmeniť sa a žiť podľa jeho noriem. Môže pomôcť aj vám.

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Na sexe nie je nič zlé, keď sa dvaja ľudia majú radi.“

 • Ako by ste na to reagovali?

 ZHRNUTIE

Sex je darom od Jehovu, z ktorého sa muž a žena môžu tešiť, keď spolu žijú v manželstve.

Zopakujme si

 • Čo všetko patrí k sexuálnej nemravnosti?

 • Čo nám pomôže, aby sme sa vyhli sexuálnej nemravnosti?

 • Aký úžitok máme z toho, keď sa riadime Jehovovými mravnými normami?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečítajte si, prečo Bohu záleží na tom, aby muž a žena, ktorí chcú spolu žiť, boli zosobášení.

„Čo hovorí Biblia o spolužití bez manželstva?“ (webový článok)

Malo by nás to, čo sa v Biblii píše o homosexualite, viesť k nenávisti voči homosexuálom?

„Je na homosexualite niečo zlé?“ (webový článok)

Ako nás chránia Božie zákony, ktoré sa týkajú sexu?

„Je orálny sex skutočne sex?“ (webový článok)

V článku „Správali sa ku mne s úctou“ sa dozviete, čo podnietilo jedného homosexuála, aby sa zmenil a snažil sa svojím životom robiť Bohu radosť.

„Biblia mení životy“ (Strážna veža z 1. apríla 2011)

^ 7. ods. Za sexuálny styk sa okrem pohlavného styku považuje aj orálny sex, análny sex a dráždenie pohlavných orgánov druhého človeka s cieľom vyvolať sexuálne vzrušenie.