Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 25. LEKCIA

Boh chce, aby sme sa tešili zo zmysluplného života

Boh chce, aby sme sa tešili zo zmysluplného života

Biblia uznáva, že ľudia majú „krátky život, plný trápenia“. (Jób 14:1) Chcel Boh, aby sme takto žili? A ak nie, aký mal s ľuďmi zámer? Budeme raz žiť tak, ako to Boh pôvodne chcel? V Biblii sú odpovede, ktoré vás potešia.

1. Aký život chce Jehova pre ľudí?

Jehova chce, aby sme mali čo najšťastnejší život. Keď vytvoril prvých ľudí, Adama a Evu, dal im krásny rajský domov – záhradu Eden. Potom „ich požehnal a povedal im: ‚Buďte plodní, množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju‘“. (1. Mojžišova 1:28) Jehova chcel, aby mali deti, rozšírili raj na celú zem a starali sa o zvieratá. Prial si, aby sa všetci ľudia tešili z dokonalého zdravia a žili večne.

Aj keď sa situácia vyvinula inak, * Boží zámer sa nezmenil. (Izaiáš 46:10, 11) Stále si praje, aby ľudia, ktorí ho poslúchajú, žili večne v dokonalých podmienkach. (Prečítajte si Zjavenie 21:3, 4.)

2. Ako sa už dnes môžeme tešiť zo zmysluplného života?

Jehova nás vytvoril s „duchovnými potrebami“. To znamená, že sme vytvorení s túžbou spoznávať Boha a uctievať ho. (Prečítajte si Matúša 5:3–6.) Jehova chce, aby bol každý z nás jeho blízkym priateľom, „chodil po všetkých jeho cestách... miloval ho“ a slúžil mu „celým srdcom“. (5. Mojžišova 10:12; Žalm 25:14) Ak to robíme, môžeme byť šťastní napriek problémom. Keď uctievame Jehovu a žijeme tak, ako si praje, náš život získava skutočný zmysel.

 ROZOBERME SI TO

Dozvieme sa viac o tom, s akou láskou pre nás Jehova vytvoril zem a čo sa v jeho Slove píše o zmysle života.

3. Jehova chce, aby sa ľudia tešili z úžasného života

Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o otázke:

  • Prečo Boh vytvoril našu nádhernú planétu?

Prečítajte si Kazateľa 3:11 a porozprávajte sa o otázke:

  • Čo sa z tohto verša učíme o Jehovovi a jeho zámere s ľuďmi?

 4. Jehovov zámer sa nezmenil

Prečítajte si Žalm 37:11, 29 a Izaiáša 55:11 a porozprávajte sa o otázke:

  • Ako vieme, že Jehovov zámer sa nezmenil?

5. Keď slúžime Jehovovi, náš život má skutočný zmysel

Keď poznáme zmysel života, prispieva to k nášmu šťastiu. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o otázke:

  • Ako sa život Terumi zmenil k lepšiemu, keď našla skutočný zmysel života?

Prečítajte si Kazateľa 12:13 a porozprávajte sa o otázke:

  • Ako môžeme prejaviť vďačnosť za všetko, čo pre nás Jehova urobil?

KEĎ SA VÁS NIEKTO OPÝTA: „Aký je zmysel života?“

  • Ako by ste odpovedali?

 ZHRNUTIE

Jehova chce, aby sme sa tešili zo života navždy v dokonalých podmienkach v raji na zemi. Keď ho uctievame celým srdcom, už dnes môže mať náš život skutočný zmysel.

Zopakujme si

  • Aký mal Jehova pôvodne zámer s Adamom a Evou?

  • Ako vieme, že Boží zámer s ľuďmi sa nezmenil?

  • Ako môžeme nájsť skutočný zmysel života?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečítajte si článok o tom, prečo môžeme veriť, že záhrada Eden naozaj existovala.

„Naozaj existovala záhrada Eden?“ (Strážna veža z 1. januára 2011)

V tomto článku sa dočítate, prečo si môžeme byť istí, že zem bude existovať navždy.

„Bude zem zničená?“ (webový článok)

Preskúmajte, čo sa v Biblii píše o zmysle života.

„Aký je zmysel života?“ (webový článok)

Pozrite si video o mužovi, ktorý si myslel, že má všetko, ale nakoniec zistil, že mu v živote predsa len niečo dôležité chýba.

Teraz má môj život zmysel (3:55)

^ 6. ods. V nasledujúcej lekcii sa dozviete, aký problém vznikol.