Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 47. LEKCIA

Ste pripravený dať sa pokrstiť?

Ste pripravený dať sa pokrstiť?

Počas štúdia Biblie ste sa toho o Jehovovi už veľa dozvedeli. Zrejme vás to viedlo k tomu, aby ste v živote urobili nejaké zmeny. No možno máte pocit, že ešte nie ste pripravený zasvätiť svoj život Jehovovi a dať sa pokrstiť. V tejto lekcii si rozoberieme niekoľko prekážok, ktoré ľuďom často bránia dať sa pokrstiť, a ukážeme si, ako sa dajú prekonať.

1. Koľko toho pred krstom potrebujete vedieť?

Na to, aby ste sa mohli dať pokrstiť, potrebujete „presné poznanie pravdy“. (1. Timotejovi 2:4) To neznamená, že pred krstom musíte vedieť zodpovedať každú otázku o Biblii. Aj kresťania, ktorí sú pokrstení už veľa rokov, svoje poznanie Biblie stále prehlbujú. (Kolosanom 1:9, 10) No je potrebné, aby ste rozumeli aspoň základným biblickým náukám. Starší v zbore vám pomôžu uistiť sa, či im rozumiete dostatočne.

2. Aké kroky je potrebné urobiť ešte pred krstom?

Skôr ako sa dáte pokrstiť, musíte „robiť pokánie a obrátiť sa“. (Prečítajte si Skutky 3:19.) To znamená hlboko oľutovať všetko zlé, čo ste v minulosti urobili, a prosiť Jehovu, aby vám odpustil. Znamená to aj definitívne prestať so zlým konaním a byť rozhodnutý žiť tak, aby ste sa Bohu vo všetkom páčili. Okrem toho by ste sa mali zapájať do zborových činností – chodiť na zhromaždenia a zvestovať spolu so zborom ako nepokrstený zvestovateľ.

3. Prečo by vás od krstu nemali odradiť prílišné obavy?

Niektorí ľudia majú obavy, že nedokážu dodržať sľub, ktorý Jehovovi dajú. Je pravda, že po krste môžete urobiť nejaké chyby, tak ako ich robili aj verní Boží služobníci, o ktorých sa píše v Biblii. Ale Jehova od nás neočakáva dokonalosť. (Prečítajte si Žalm 103:13, 14.) Má radosť, keď vidí, že robíte všetko, čo je vo vašich silách. Môžete si byť istý, že vám bude pomáhať. V Biblii sa píše, že nič nás nebude môcť „oddeliť od Božej lásky“. (Prečítajte si Rimanom 8:38, 39.)

 ROZOBERME SI TO

Ukážeme si, ako vám to, že lepšie spoznáte Jehovu a prijmete jeho pomoc, pomôže prekonať prekážky, ktoré by vám mohli brániť v krste.

4. Spoznajte Jehovu lepšie

Do akej miery by ste mali Jehovu poznať ešte pred krstom? Potrebujete ho poznať natoľko, aby ste ho milovali a túžili sa mu páčiť. Pozrite si VIDEO o tom, ako ľudia z celého sveta, ktorí študovali Bibliu, lepšie spoznali Jehovu a priblížili sa k nemu. Potom sa porozprávajte o nasledujúcej otázke.

 • Čo ľuďom vo videu pomohlo, aby boli pripravení dať sa pokrstiť?

Prečítajte si Rimanom 12:2 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Máte nejaké pochybnosti o tom, čo učí Biblia, alebo o tom, či Jehovovi svedkovia učia pravdu?

 • Ak áno, čo by ste s tým mohli urobiť?

5. Prekonajte prekážky na ceste ku krstu

Každý, kto sa rozhodne zasvätiť Jehovovi a dať sa pokrstiť, narazí na prekážky. Pozrite si VIDEO o tom, ako ich prekonala jedna žena. Potom sa porozprávajte o nasledujúcich otázkach.

 • Aké prekážky musela prekonať Narangerel, aby mohla slúžiť Jehovovi?

 • Ako jej v tom pomohla láska k Jehovovi?

Prečítajte si Príslovia 29:25 a 2. Timotejovi 1:7 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako môžeme získať odvahu prekonávať prekážky?

 6. Dôverujte, že Jehova vám bude pomáhať

Jehova vám bude pomáhať, aby ste dokázali robiť to, čo sa mu páči. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach.

 • Čo bránilo mužovi vo videu, aby sa dal pokrstiť?

 • Čo mu pomohlo, aby Jehovovi viac dôveroval?

Prečítajte si Izaiáša 41:10, 13 a porozprávajte sa o otázke:

 • Prečo môžete mať istotu, že dokážete plniť sľub, ktorý dáte Jehovovi pri zasvätení?

7. Prehlbujte si vďačnosť za Jehovovu lásku

Čím viac budete premýšľať o tom, ako veľmi vás má Jehova rád, tým viac mu za to budete vďačný a tým silnejšia bude vaša túžba slúžiť mu navždy. Prečítajte si Žalm 40:5 a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo z toho, čo pre vás Jehova urobil, si najviac ceníte?

Prorok Jeremiáš veľmi miloval Jehovu a jeho Slovo a veľmi si cenil, že môže byť jedným z Jehovových služobníkov. Povedal: „Tvoje slovo naplnilo moje srdce radosťou a nadšením, veď nosím tvoje meno, Jehova, Bože.“ (Jeremiáš 15:16) Ako by ste odpovedali na tieto otázky:

 • Prečo je výnimočnou cťou byť jedným z Jehovových svedkov?

 • Chceli by ste sa dať pokrstiť a stať sa Jehovovým svedkom?

 • Bráni vám v tom niečo?

 • Čo by ste podľa vás mali robiť, aby ste sa mohli dať pokrstiť?

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Chcel by som sa dať pokrstiť, ale bojím sa, že Jehovu sklamem.“

 • Cítite to podobne?

 ZHRNUTIE

S Jehovovou pomocou dokážete prekonať akúkoľvek prekážku, ktorá vám bráni dať sa pokrstiť.

Zopakujme si

 • Koľko toho z Biblie musíte vedieť, aby ste sa mohli dať pokrstiť?

 • Aké zmeny možno ešte budete musieť urobiť pred krstom?

 • Prečo by vás od krstu nemali odradiť obavy zo zlyhania?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečítajte si viac o tom, čo by vás malo motivovať ku krstu.

„Si pripravený na krst?“ (Strážna veža z marca 2020)

V tomto článku sa dočítate, čo vám pomôže prekonať niektoré prekážky, ktoré by vám mohli brániť dať sa pokrstiť.

„Čo mi bráni, aby som bol pokrstený?“ (Strážna veža z marca 2019)

Pozrite si video o jednom mužovi, ktorý musel urobiť v živote veľké zmeny, aby sa mohol dať pokrstiť, ale nakoniec to dokázal.

„Čo ti bráni dať sa pokrstiť?“ (1:10)

Zaujímalo by vás, čo presvedčilo muža menom Ataa, aby sa dal pokrstiť, aj keď spočiatku váhal urobiť tento krok?

Naozaj si to zaslúžim? (7:21)