Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 52. LEKCIA

Záleží na tom, ako sa obliekame a upravujeme?

Záleží na tom, ako sa obliekame a upravujeme?

V tom, ako sa obliekame a upravujeme, sa odráža náš osobný vkus. No ak sa chceme páčiť Jehovovi, mali by sme okrem svojho vkusu brať do úvahy aj niekoľko jednoduchých biblických zásad. Poďme sa na ne pozrieť bližšie.

1. Aké zásady by sme mali brať do úvahy, keď sa rozhodujeme, ako sa obliecť a upraviť?

V Biblii sa píše, že sa máme „obliekať slušne, cudne a s dobrým úsudkom“. Mali by sme byť čistí a upravení, aby bolo vidno, že sme „oddaní Bohu“. (1. Timotejovi 2:9, 10) Zamyslime sa nad týmito štyrmi zásadami: 1. Naše oblečenie má byť „slušné“. Určite si si na zhromaždeniach všimol, že bratia a sestry majú rôzny vkus, ale z ich oblečenia a účesu vidno, že majú úctu k Bohu. 2. Obliekať sa máme „cudne“, teda naše oblečenie by nemalo byť vyzývavé a nemalo by príliš pútať pozornosť. 3. Keď sa rozhodujeme, čo si dáme na seba, máme použiť „dobrý úsudok“. Prejaví sa to tak, že nebudeme kopírovať každý módny výstrelok. 4. Obliekať a upravovať by sme sa mali ako ľudia „oddaní Bohu“ – malo by na nás byť vidieť, že uctievame pravého Boha. (1. Korinťanom 10:31)

2. Prečo by sme mali myslieť na našich bratov a sestry, keď sa rozhodujeme, ako sa oblečieme a upravíme?

Aj keď sa môžeme sami rozhodnúť, čo si oblečieme, vždy chceme myslieť na to, ako náš vzhľad pôsobí na druhých. Svojím oblečením nechceme nikoho pohoršiť. Riadime sa zásadou, že každý má „robiť to, čo sa páči jeho blížnemu, aby ho posilňoval“. (Prečítajte si Rimanom 15:1, 2.)

3. Ako môže náš vzhľad prispieť k tomu, aby ľudia chceli spoznať Jehovu?

Vždy sa snažíme obliekať vhodne a slušne, ale zvlášť si na tom dávame záležať, keď ideme na zhromaždenie či do služby. Nechceme, aby náš vzhľad odpútaval pozornosť od dôležitej správy, ktorú ľuďom nesieme. Obliekame a upravujeme sa tak, aby sme „robili česť učeniu nášho Záchrancu“ a aby aj náš vzhľad prispel k tomu, že ľudia budú chcieť spoznať Jehovu. (Títovi 2:10)

 ROZOBERME SI TO

Hlbšie sa zamyslíme nad tým, ako môžeme svojím oblečením a celkovým vzhľadom dať najavo, že sme kresťania.

Tým, ako sa oblečieme a upravíme, môžeme ukázať, že si vážime ľudí s určitou autoritou. Jehova nám síce vidí do srdca a vie, že k nemu máme úctu, ale mali by sme ju dávať najavo aj tým, ako sa obliekame a upravujeme.

4. Svojím vzhľadom prejavujeme úctu Jehovovi

Čo je tým najdôležitejším dôvodom, prečo chceme byť pekne oblečení a upravení? Prečítajte si Žalm 47:2 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Ako by sme sa mali obliekať, keďže zastupujeme Jehovu?

 • Je podľa teba dôležité, aby sme si dali záležať na tom, ako sa upravíme, keď ideme na zhromaždenie alebo do služby? Prečo si to myslíš?

 5. Čo nám pomôže, keď sa rozhodujeme, ako sa obliecť a upraviť

Pozrite si VIDEO.

Nezáleží na tom, či je naše oblečenie drahé alebo lacné. No vždy by malo byť čisté a vhodné na danú príležitosť. Prečítajte si 1. Korinťanom 10:24 a 1. Timotejovi 2:9, 10. Potom sa porozprávajte, prečo by sme nemali nosiť oblečenie, ktoré je...

 • obnosené, vyťahané, príliš nedbalé

 • obtiahnuté, odhaľujúce, vyzývavé

Dnes sa už nemusíme riadiť mojžišovským Zákonom, ale môžeme sa z neho veľa dozvedieť o tom, ako sa Jehova na určité veci pozerá. Prečítajte si 5. Mojžišovu 22:5 a porozprávajte sa o otázke:

 • Prečo by sa muži nemali obliekať a upravovať tak ako ženy a ženy tak ako muži?

Prečítajte si 1. Korinťanom 10:32, 33 a 1. Jána 2:15, 16 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Prečo by nám malo záležať na tom, aby náš vzhľad niekoho nepohoršil?

 • Ako sa obliekajú a upravujú ľudia v tvojom okolí?

 • Myslíš si, že niečo z toho nie je vhodné pre kresťanov? Prečo?

To, že sa chceme páčiť Jehovovi, neznamená, že sa všetci musíme obliekať a upravovať rovnako

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „To, ako sa obliekam, je moja osobná vec.“

 • Čo si o tom myslíš?

 ZHRNUTIE

Keď si dávame záležať na tom, ako sa obliekame a upravujeme, prejavujeme tým úctu Jehovovi aj druhým.

Zopakujme si

 • Prečo je pre Jehovu dôležité, ako sa obliekame a upravujeme?

 • Akými zásadami by sme sa v tejto oblasti mali riadiť?

 • Ako môže náš vzhľad ovplyvniť názor ľudí na pravé uctievanie?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Čo o nás prezrádza naše oblečenie?

„Čo si dať na seba?“ (webový článok)

V tomto článku sa dočítaš, čo by mal zvážiť človek, ktorý by sa chcel dať tetovať.

„Čo hovorí Biblia o tetovaní?“ (webový článok)

Aké ďalšie zásady by sme mali brať do úvahy, keď sa rozhodujeme, čo si obliecť?

„Prináša tvoj štýl obliekania chválu Bohu?“ (Strážna veža zo septembra 2016)

Čo pomohlo jednej hlboko veriacej žene, aby získala vyrovnaný pohľad na to, ako sa druhí obliekajú a upravujú?

„Obliekanie a úprava zovňajšku boli pre mňa kameňom potknutia“ (Prebuďte sa! z 22. decembra 2003)