Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 28. LEKCIA

Ako prejaviť vďačnosť za to, čo pre vás Jehova a Ježiš urobili?

Ako prejaviť vďačnosť za to, čo pre vás Jehova a Ježiš urobili?

Ako sa cítite, keď od blízkeho priateľa dostanete krásny dar? Asi vám to urobí veľkú radosť a chcete svojmu priateľovi ukázať, že ste mu vďačný. Jehova a Ježiš nám dali ten najúžasnejší dar, aký sme mohli dostať – výkupné. Ako im môžeme ukázať, že sme zaň vďační?

1. Ako môžeme ukázať, že si ceníme, čo pre nás Boh a Kristus urobili?

V Biblii je sľub, že každý, „kto [v Ježiša] prejavuje vieru“, môže žiť navždy. (Ján 3:16) Čo znamená prejavovať vieru? Znamená to viac než len veriť v Ježiša. Našu vieru by malo byť vidno z toho, ako sa rozhodujeme a ako sa správame. (Jakub 2:17) Keď vieru prejavujeme slovami aj skutkami, naše priateľstvo s Ježišom a jeho Otcom Jehovom je stále silnejšie. (Prečítajte si Jána 14:21.)

2. Aká slávnosť nám dáva príležitosť prejavovať vďačnosť za to, čo Jehova a Ježiš urobili?

Večer pred svojou smrťou Ježiš povedal svojim nasledovníkom o ďalšom spôsobe, ako môžu prejaviť vďačnosť za jeho obeť. Zaviedol novú slávnosť, ktorá je v Biblii nazvaná „Pánova večera“ a je známa aj ako Pamätná slávnosť. (1. Korinťanom 11:20) Ježiš chcel, aby táto slávnosť jeho učeníkom a neskôr všetkým pravým kresťanom pripomínala, že za nás položil svoj život. Keď ju zaviedol, povedal: „Robte to na moju pamiatku.“ (Lukáš 22:19) Keď prídete na Pamätnú slávnosť, dáte tak najavo vďačnosť za veľkú lásku, ktorú nám Jehova a Ježiš prejavili.

 ROZOBERME SI TO

Pozrieme sa bližšie na to, ako môžeme ukázať, že sme Jehovovi a Ježišovi vďační za ich veľký prejav lásky. Zamyslíme sa aj nad tým, prečo je Pamätná slávnosť taká dôležitá.

3. Ako môžeme ukázať, že sme vďační?

Predstavte si, že by ste sa topili a niekto by vás zachránil. Ako by ste zareagovali? Jednoducho by ste to pustili z hlavy? Alebo by ste skôr rozmýšľali, ako sa mu odvďačiť?

Nás zachránil Jehova a dal nám nádej na večný život. Prečítajte si 1. Jána 4:8–10 a porozprávajte sa o otázkach:

  • Prečo je Ježišova obeť výnimočným darom?

  • Ako na vás pôsobí to, čo pre vás Jehova a Ježiš urobili?

Ako môžeme ukázať, že sme vďační za to, čo pre nás Jehova a Ježiš urobili? Prečítajte si 2. Korinťanom 5:15 a 1. Jána 4:11; 5:3. Po prečítaní každého textu sa porozprávajte o otázke:

  • Ako môžeme podľa tohto textu dať najavo, že sme vďační?

4. Napodobňujte Ježiša

Ďalší spôsob, ako prejaviť vďačnosť, je napodobňovať Ježiša. Prečítajte si 1. Petra 2:21 a porozprávajte sa o otázke:

  • Ako môžeme ísť v Ježišových stopách?

 5. Zúčastňujte sa na Pamätnej slávnosti

Prečítajte si Lukáša 22:14, 19, 20, kde je opísané, ako prebiehala Pánova večera, keď sa konala prvý raz. Potom sa porozprávajte o týchto otázkach:

  • Ako prebiehala Pánova večera?

  • Čo predstavuje chlieb a víno? (19. a 20. verš)

Ježiš si prial, aby jeho učeníci slávili Pánovu večeru raz za rok na výročie jeho smrti. Preto si Jehovovi svedkovia spoločne pripomínajú Kristovu smrť raz ročne takým spôsobom, ako to Ježiš prikázal. Pozrite si VIDEO, v ktorom sa o tejto dôležitej udalosti dozviete viac. Potom sa porozprávajte o otázke:

  • Ako prebieha Pamätná slávnosť?

Chlieb a víno sú symboly. Chlieb predstavuje Ježišovo dokonalé ľudské telo, ktoré za nás obetoval. Víno predstavuje jeho krv.

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Ak chceme byť zachránení, stačí veriť v Ježiša.“

 ZHRNUTIE

Vďačnosť za to, čo pre nás Ježiš urobil, dávame najavo tak, že v neho prejavujeme vieru a zúčastňujeme sa na Slávnosti na pamiatku jeho smrti.

Zopakujme si

  • Čo znamená prejavovať vieru v Ježiša?

  • Ako by ste chceli dať najavo, že si ceníte, čo pre vás Jehova a Ježiš urobili?

  • Prečo je veľmi dôležité zúčastňovať sa na Slávnosti na pamiatku Kristovej smrti?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

K čomu nás podnecuje to, že Ježiš za nás zomrel?

Svojím telom priniesol česť Jehovovi (9:28)

V tomto článku sa dozviete viac o tom, čo presne viera je a ako ju môžeme prejavovať.

„Prejavuj vieru v Jehovove sľuby“ (Strážna veža z októbra 2016)

V príbehu s názvom „Cítim sa čistá a konečne naozaj žijem“ sa dozviete, ako sa život jednej ženy zmenil, keď si naplno uvedomila, že Kristus dal svoj život aj za ňu.

„Biblia mení životy“ (Strážna veža z 1. augusta 2011)

Prečo zo symbolov na Pamätnej slávnosti prijíma len málo ľudí?

„Prečo Jehovovi svedkovia slávia Pánovu večeru inak ako ostatné náboženstvá?“ (webový článok)