Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 8. LEKCIA

Môžete byť Jehovovým priateľom

Môžete byť Jehovovým priateľom

Jehova si praje, aby ste ho bližšie spoznali. Prečo? Lebo verí, že keď sa dozviete viac o tom, aký je, ako sa správa k ľuďom a aký má zámer, budete sa s ním chcieť spriateliť. Ale je naozaj možné byť Jehovovým priateľom? (Prečítajte si Žalm 25:14.) Čo môžete urobiť, aby ste sa ním stali? Biblia na tieto otázky odpovedá. A dozvedáme sa z nej aj to, prečo je Jehova tým najlepším priateľom, akého môžete mať.

1. K čomu Jehova povzbudzuje aj vás?

„Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám.“ (Jakub 4:8) Čo to znamená? Jehova chce, aby ste sa stali jeho priateľom. Niektorí ľudia si myslia, že je nemožné priateliť sa s Bohom, lebo ho nemôžu vidieť. Ale Jehova dal do svojho Slova, Biblie, zapísať všetko, čo potrebujeme, aby sme sa k nemu dokázali priblížiť. Keď si Bibliu čítame, naše priateľstvo s ním sa prehlbuje, aj keď ho nemôžeme vidieť.

2. Prečo je Jehova tým najlepším priateľom, akého môžete mať?

Jehova vás miluje viac ako ktokoľvek iný. Praje si, aby ste sa tešili zo života a neváhali sa naňho obrátiť, keď potrebujete pomoc. Môžete naňho uvrhnúť „všetky svoje starosti, lebo mu na vás záleží“. (1. Petra 5:7) Jehova svojich priateľov počúva, utešuje a podporuje. (Prečítajte si Žalm 94:18, 19.)

3. Čo Jehova očakáva od svojich priateľov?

Jehova má rád všetkých ľudí, ale „pre čestných je blízkym priateľom“. (Príslovia 3:32) Od svojich priateľov očakáva, že nebudú robiť veci, ktoré sa mu nepáčia, a budú robiť to, čo sa mu páči. Niektorí ľudia môžu mať pocit, že to nedokážu. Ale Jehova je veľmi láskavý a milosrdný. Jeho priateľom sa môže stať každý, kto ho má naozaj rád a kto robí všetko, čo môže, aby sa mu páčil. (Žalm 147:11; Skutky 10:34, 35)

 ROZOBERME SI TO

Pozrime sa, ako sa môžete stať Jehovovým priateľom a prečo je Jehova tým najlepším priateľom, akého môžete mať.

4. Abrahám bol Jehovovým priateľom

To, čo sa v Biblii píše o Abrahámovi (nazývanom aj Abram), nám odhaľuje, čo znamená byť Jehovovým priateľom. Prečítajte si o Abrahámovi v 1. Mojžišovej 12:1–4. Potom sa porozprávajte o otázkach:

 • O čo Jehova požiadal Abraháma?

 • Čo mu Jehova sľúbil?

 • Ako Abrahám zareagoval na to, čo mu Jehova povedal?

5. Čo Jehova očakáva od svojich priateľov

Je len prirodzené, že od svojich priateľov očakávame určité správanie.

 • Čo očakávate od svojich priateľov vy?

Prečítajte si 1. Jána 5:3 a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo Jehova očakáva od svojich priateľov?

Ak chceme poslúchať Jehovu, možno budeme musieť zmeniť svoje správanie alebo povahové črty. Prečítajte si Izaiáša 48:17, 18 a porozprávajte sa o otázke:

 • Prečo Jehova chce, aby jeho priatelia urobili v živote určité zmeny?

Dobrému priateľovi na nás záleží a chce nás chrániť. Aj Jehova je takýto priateľ – radí nám a chráni nás pred nebezpečenstvom.

 6. Čo Jehova robí pre svojich priateľov

Jehova svojim priateľom pomáha s ich problémami. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Ako Jehova tejto žene pomohol zvládnuť negatívne myšlienky a pocity?

Prečítajte si Izaiáša 41:10, 13 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Čo Jehova sľubuje všetkým svojim priateľom?

 • Je podľa vás dobrým priateľom? Prečo si to myslíte?

Blízki priatelia nám pomáhajú vždy, keď to potrebujeme. Jehova je tiež takýmto priateľom.

7. V priateľstve s Jehovom nesmie chýbať komunikácia

Dobrá komunikácia priateľstvo veľmi posilňuje. Prečítajte si Žalm 86:6, 11 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Ako môžeme komunikovať s Jehovom?

 • Ako Jehova komunikuje s nami?

Jehova nás počúva, keď sa k nemu modlíme, a my ho môžeme počúvať, keď si čítame jeho Slovo, Bibliu

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Boh je od nás príliš ďaleko.“

 • Ako by ste z Biblie niekomu ukázali, že k Bohu môžeme mať blízky vzťah?

 ZHRNUTIE

Jehova chce byť vaším priateľom a pomôže vám, aby ste sa k nemu priblížili.

Zopakujme si

 • Ako Jehova pomáha svojim priateľom?

 • Prečo Jehova chce, aby jeho priatelia urobili v živote určité zmeny?

 • Očakáva podľa vás Jehova od svojich priateľov príliš veľa? Prečo si to myslíte?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečítajte si, čo môžete robiť, aby bolo vaše priateľstvo s Bohom stále pevnejšie.

„Ako sa môžem stať Božím priateľom?“ (Mladí ľudia sa pýtajú – praktické odpovede, 2. kniha, 35. kapitola)

Prečítajte si príbeh ženy, ktorej priateľstvo s Jehovom úplne zmenilo život.

„Nechcela som zomrieť“ (Strážna veža č. 1/2017)

Vypočujte si, čo niektorí mladí ľudia povedali o svojom vzťahu k Jehovovi.

Čo znamená byť Božím priateľom? (1:46)