Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 4. LEKCIA

Kto je pravý Boh?

Kto je pravý Boh?

Takmer od začiatku ľudskej histórie ľudia uctievali rôzne božstvá. Ale v Biblii sa píše o Bohu, ktorý „prevyšuje všetkých bohov“. (2. Kroník 2:5) Kto je to? A čím prevyšuje všetkých ostatných bohov, ktorých ľudia uctievajú? V tejto lekcii sa dozvieme, čo nám o sebe odhalil.

1. Aké meno má Boh a prečo si môžeme byť istí, že chce, aby sme jeho meno poznali?

V Biblii sa nám Boh predstavuje takto: „Ja som Jehova, to je moje meno.“ (Prečítajte si Izaiáša 42:5, 8.) „Jehova“ je slovenský tvar hebrejského mena, ktoré podľa mnohých odborníkov znamená „spôsobuje bytie“ alebo „pôsobí, že sa stane“. Jehova si praje, aby ľudia poznali jeho meno. (2. Mojžišova 3:15) Ako to vieme? Vidno to z toho, že ho dal do Biblie zapísať vyše 7 000-krát. * Jehova je „pravý Boh hore na nebi i dolu na zemi“. (5. Mojžišova 4:39)

2. Čo sa o Jehovovi dozvedáme z Biblie?

V Biblii sa píše, že aj keď ľudia uctievajú veľa bohov, jediný pravý Boh je Jehova. Prečo si tým môžeme byť istí? Dôvodov je niekoľko. Len o Jehovovi sa píše, že je „Najvyšší nad celou zemou“. (Prečítajte si Žalm 83:18.) Je nazvaný aj „Všemohúci“, čo znamená, že má moc urobiť čokoľvek, čo si praje. Jehova „stvoril všetky veci“, teda celý vesmír a všetok život na zemi. (Zjavenie 4:8, 11) Jehova je jediný, kto vždy existoval a bude existovať. (Žalm 90:2)

 ROZOBERME SI TO

Preskúmame, aký je rozdiel medzi titulmi, ktorými sa Boh označuje, a jeho jedinečným menom. Dozvieme sa viac o tom, čo Boh urobil, aby sme poznali jeho meno, a prečo mu tak záleží na tom, aby sme ho poznali a používali.

3. Boh je označovaný mnohými titulmi, ale má len jedno meno

Pozrite si VIDEO, v ktorom je vysvetlené, aký je rozdiel medzi Božím jedinečným menom a jeho titulmi. Potom sa porozprávajte o nasledujúcej otázke.

 • Aký je rozdiel medzi titulom, ako napríklad „Pán“, a menom?

V Biblii sa píše, že ľudia uctievajú veľa bohov a pánov. Prečítajte si Žalm 136:1–3 a porozprávajte sa o otázke:

 • Kto je „Boh bohov“ a „Pán pánov“?

 4. Jehova si praje, aby sme poznali a používali jeho meno

Z čoho vidno, že Jehova chce, aby ste poznali jeho meno? Pozrite si VIDEO a potom sa porozprávajte o otázke:

 • Ako vieme, že Jehova chce, aby sme jeho meno poznali?

Jehova chce, aby ľudia jeho meno nielen poznali, ale aj používali. Prečítajte si Rimanom 10:13 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Prečo je dôležité používať Božie meno Jehova?

 • Ako na vás pôsobí, keď si niekto zapamätá vaše meno a oslovuje vás ním?

 • Ako sa podľa vás cíti Jehova, keď ho oslovujeme jeho osobným menom?

5. Jehova si praje, aby ste si k nemu vytvorili blízky vzťah

Pozrite si VIDEO o Soten, ktorá vyrastala v Kambodži. Keď spoznala meno pravého Boha a to, aký je, bol to pre ňu „ten najlepší pocit na svete“. Porozprávajte sa o otázke:

 • Ako Soten ovplyvnilo, keď spoznala Božie meno?

Keď sa s niekým chcete bližšie spoznať, obyčajne sa ho najprv opýtate, ako sa volá. Prečítajte si Jakuba 4:8a a porozprávajte sa o otázkach:

 • K čomu nás Jehova povzbudzuje v tomto verši?

 • Ako by vám to, že začnete používať Božie meno, mohlo pomôcť, aby ste sa k Bohu cítili bližšie?

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Boh je len jeden, takže nezáleží na tom, ako ho volám.“

 • Veríte tomu, že Božie meno je Jehova?

 • Ako by ste vysvetlili, že Boh si praje, aby sme používali jeho meno?

 ZHRNUTIE

Meno jediného pravého Boha je Jehova. Jehova si praje, aby sme jeho meno poznali a používali, a tak si k nemu vytvorili bližší vzťah.

Zopakujme si

 • Čím sa Jehova líši od všetkých ostatných bohov, ktorých ľudia uctievajú?

 • Prečo by sme mali používať Božie meno?

 • Z čoho vidno, že Jehova si praje, aby sme si k nemu vytvorili blízky vzťah?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečítajte si o piatich dôvodoch, prečo je rozumné veriť, že Boh existuje.

„Existuje Boh?“ (webový článok)

Pouvažujte, prečo je logické veriť, že Boh vždy existoval.

„Kto vytvoril Boha?“ (Strážna veža z 1. augusta 2014)

Prečítajte si, prečo by sme Božie meno mali používať, aj keď nevieme, ako sa v staroveku vyslovovalo.

„Kto je Jehova?“ (webový článok)

Záleží na tom, ako oslovujeme Boha? Prečítajte si, prečo si môžeme byť istí, že má len jedno osobné meno.

„Koľko mien má Boh?“ (webový článok)

^ 5. ods. Viac informácií o význame Božieho mena a o tom, prečo bolo z niektorých prekladov Biblie odstránené, nájdete v dodatku A4Biblii – Preklade nového sveta.