Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 38. LEKCIA

Buďme vďační za dar života

Buďme vďační za dar života

Vďaka tomu, že sme nažive, sa môžeme tešiť z mnohých krásnych vecí. Aj keď prežívame náročné obdobie, obyčajne sa nájde niečo, čo nám robí radosť. Ale čo je ten hlavný dôvod, prečo by sme si mali vážiť život? A ako môžeme dať najavo, že sme zaň vďační?

1. Prečo by sme si mali vážiť život?

Život je dar od nášho milujúceho Otca Jehovu. On stvoril všetko živé, a preto sa o ňom v Biblii píše, že je „zdroj života“. (Žalm 36:9) „On sám dáva všetkým život, dych a všetko.“ (Skutky 17:25, 28) A Jehova nám dáva nielen to, čo k životu nevyhnutne potrebujeme, ale aj mnoho vecí, z ktorých sa môžeme tešiť. (Prečítajte si Skutky 14:17.)

2. Ako môžeme Jehovovi ukázať, že sme mu vďační za dar života?

Jehovovi na vás záleží už od vášho počatia. Jeden z Božích služobníkov, Dávid, pod vedením svätého ducha napísal: „[Božie] oči videli už môj zárodok.“ (Žalm 139:16) Pre Jehovu je váš život veľmi cenný. (Prečítajte si Matúša 10:29–31.) Veľmi by ho zranilo, ak by sa niekto rozhodol vziať život inému človeku alebo sebe. * (2. Mojžišova 20:13) Bolelo by ho aj to, ak by sme sa zbytočne vystavovali nebezpečenstvu alebo by sme neurobili potrebné opatrenia, aby sme chránili život druhých. Keď dávame pozor na seba aj na život iných, dávame tak najavo, že sme vďační za úžasný dar života.

 ROZOBERME SI TO

Pouvažujeme nad niekoľkými spôsobmi, ako môžeme dať najavo, že sme vďační za dar života.

3. Starajte sa o svoje zdravie

Kresťania, ktorí sa zasvätili Jehovovi, podľa Biblie prinášajú svoje telo ako svätú obeť Bohu, a to v tom zmysle, že využívajú svoj život na službu Jehovovi. Prečítajte si Rimanom 12:1, 2 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Prečo by sme sa podľa tohto textu mali starať o svoje zdravie?

 • Ako to môžeme robiť?

4. Chráňte svoj život aj život druhých

Biblia nás vedie k tomu, aby sme sa zbytočne nevystavovali nebezpečenstvu. Pozrite si VIDEO, v ktorom uvidíte, čo môžeme robiť, aby sme si chránili život a zdravie.

Prečítajte si Príslovia 22:3 a porozprávajte sa, ako môžete dbať na bezpečnosť...

 • doma

 • v práci

 • pri športe

 • pri šoférovaní alebo pri jazde v nejakom dopravnom prostriedku

 5. Majme v úcte aj život nenarodeného dieťaťa

Kráľ Dávid poetickými slovami vyjadril, že Jehovovi záleží aj na živote nenarodeného dieťaťa. Prečítajte si Žalm 139:13–17 a porozprávajte sa o otázke:

 • Kedy sa podľa Jehovu začína život? Pri počatí alebo pri narodení?

Zákony, ktoré dal Jehova starovekému Izraelu, chránili matky a ich nenarodené deti. Prečítajte si 2. Mojžišovu 21:22, 23 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Ako sa Jehova pozeral na to, keď niekto neúmyselne spôsobil smrť nenarodeného dieťaťa?

 • Ako by sa pozeral na to, keby niekto nenarodené dieťa usmrtil úmyselne? *

 • Čo si myslíte o Božom pohľade na túto vec?

Pozrite si VIDEO.

Aj žena, ktorá si uvedomuje hodnotu života, sa môže ocitnúť v situácii, keď sa potrat javí ako jediné riešenie. Prečítajte si Izaiáša 41:10 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Koho by mala prosiť o pomoc žena, ktorá je pod tlakom, aby išla na potrat, a prečo?

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „To, či žena pôjde na potrat, je jej osobné rozhodnutie. Môže si so svojím telom robiť, čo chce.“

 • Čo vás presviedča o tom, že Jehova si cení život matky, ako aj život nenarodeného dieťaťa?

 ZHRNUTIE

Z Biblie sa učíme, že život je cenný dar od Jehovu. Máme ho milovať, ceniť si ho a chrániť ho. Týka sa to nášho života aj života druhých.

Zopakujme si

 • Prečo je pre Jehovu ľudský život cenný?

 • Ako sa Jehova cíti, keď sa niekto rozhodne ukončiť svoj život alebo život iného človeka?

 • Prečo ste vďačný za dar života?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Ako môžeme Jehovovi prejaviť vďačnosť za dar života?

Pieseň č. 141: Zázrak života (2:41)

V tomto článku nájdete vysvetlenie, prečo Boh môže odpustiť žene, ktorá v minulosti podstúpila interrupciu.

„Aký názor má Boh na interrupciu?“ (webový článok)

Ako by mal Boží pohľad na život ovplyvniť to, akým aktivitám sa venujeme vo voľnom čase?

„‚Extrémne športy‘ – mali by ste riskovať?“ (Prebuďte sa! z 8. októbra 2000)

Prečítajte si, ako môže Biblia pomôcť niekomu, kto uvažuje nad samovraždou.

„Pomôže mi Biblia zbaviť sa myšlienok na samovraždu?“ (webový článok)

^ 7. ods. Jehovovi veľmi záleží na ľuďoch, ktorí sú strápení a zúfalí. (Žalm 34:18) Chápe obrovskú bolesť, ktorá niekoho môže viesť k myšlienkam na samovraždu, a túži takýmto ľuďom pomôcť. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, ako niekomu Jehova dokáže dodať silu ísť ďalej, prečítajte si článok „Pomôže mi Biblia zbaviť sa myšlienok na samovraždu?“, ktorý je uvedený v časti „Zistite si viac“.

^ 27. ods. Ženy, ktoré v minulosti podstúpili interrupciu, sa nemusia neustále trápiť pocitmi viny. Jehova im môže odpustiť. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, prečítajte si článok „Aký názor má Boh na interrupciu?“, ktorý je uvedený v časti „Zistite si viac“.