Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Som pripravený?

Som pripravený?

Som pripravený zvestovať so zborom?

Nepokrsteným zvestovateľom sa môžete stať...

  • ak pravidelne študujete Bibliu, modlíte sa a navštevujete zhromaždenia

  • ak si ceníte to, čo sa učíte, veríte tomu a chcete sa o to deliť s druhými

  • ak milujete Jehovu a priateľov si vyberáte medzi ľuďmi, ktorí ho tiež milujú

  • ak už nie ste časťou žiadnej náboženskej alebo politickej organizácie

  • ak žijete podľa Jehovových noriem a chcete sa stať Jehovovým svedkom

Ak sa vám zdá, že ste pripravený začať zvestovať so zborom, povedzte o tom sestre alebo bratovi, ktorý s vami študuje Bibliu. Zariadi, aby ste sa mohli stretnúť so staršími zboru, a tí sa s vami porozprávajú o tom, či spĺňate požiadavky na nepokrsteného zvestovateľa.

Som pripravený dať sa pokrstiť?

Na krst ste pripravený...

  • ak ste nepokrsteným zvestovateľom

  • ak sa pravidelne zapájate do zvestovania a venujete sa mu toľko, koľko môžete

  • ak podporujete „verného a rozvážneho otroka“ a nechávate sa ním viesť (Matúš 24:45–47)

  • ak ste sa zasvätili Jehovovi v modlitbe a chcete mu navždy slúžiť

Ak sa vám zdá, že ste pripravený dať sa pokrstiť, povedzte o tom sestre alebo bratovi, ktorý s vami študuje Bibliu. Zariadi, aby ste sa mohli stretnúť so staršími zboru, a tí sa s vami porozprávajú o tom, či spĺňate požiadavky na krst.