Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 33. LEKCIA

Čo všetko urobí Božie Kráľovstvo?

Čo všetko urobí Božie Kráľovstvo?

Božie Kráľovstvo už vládne. Blíži sa čas, keď na zemi urobí veľké zmeny. V tejto lekcii sa pozrieme na niektoré z dobrých vecí, ktoré nás pod touto vládou čakajú.

1. Čo urobí Božie Kráľovstvo, aby bol na zemi pokoj a spravodlivosť?

Kráľ Božieho Kráľovstva, Ježiš Kristus, odstráni zlých ľudí a nespravodlivé vlády. Stane sa to vo vojne, ktorá sa volá Armagedon. (Zjavenie 16:14, 16) Splní sa tak biblický sľub: „Ešte chvíľku a zlých už nebude.“ (Žalm 37:10) Vláda Božieho Kráľovstva na čele s Ježišom Kristom zabezpečí, aby bol na celej zemi pokoj a spravodlivosť. (Prečítajte si Izaiáša 11:4.)

2. Ako bude vyzerať život na zemi, keď sa tu bude diať Božia vôľa?

Pod vládou Božieho Kráľovstva „budú spravodliví vlastniť zem a budú na nej žiť navždy“. (Žalm 37:29) Predstavte si, aké to bude žiť vo svete, kde budú len spravodliví ľudia, ktorí budú milovať Jehovu a jeden druhého. Nikto nebude chorý a všetci budú žiť večne.

3. Čo dosiahne Božie Kráľovstvo, keď budú zničení zlí ľudia?

Po odstránení zlých ľudí bude Ježiš vládnuť ako Kráľ 1 000 rokov a spolu so svojimi 144 000 spoluvládcami bude pomáhať ľuďom na zemi, aby dosiahli dokonalosť. Na konci tohto obdobia bude celá zem nádherným rajom a všetci ľudia budú šťastní, lebo sa v živote budú riadiť Jehovovými zákonmi. Ježiš potom odovzdá vládu svojmu Otcovi Jehovovi. Jehovovo meno bude posvätené tak ako nikdy predtým. (Matúš 6:9, 10) V tom čase už bude jasne dokázané, že Jehova je dobrý vládca, ktorému na nás záleží. Potom Jehova zničí Satana a démonov, ako aj každého, kto sa vzbúri proti jeho vláde. (Zjavenie 20:7–10) Vďaka Božiemu Kráľovstvu budú ľudia žiť navždy v dokonalých podmienkach.

 ROZOBERME SI TO

Pouvažujeme, prečo si môžeme byť istí, že Boh prostredníctvom Božieho Kráľovstva splní všetky sľuby zapísané v Biblii.

4. Božie Kráľovstvo ukončí ľudské vlády

„Človek vládne nad človekom na jeho škodu.“ (Kazateľ 8:9) Jehova prostredníctvom svojho Kráľovstva napraví všetky škody, ktoré spôsobili nespravodlivé vlády.

Prečítajte si Daniela 2:44 a 2. Tesaloničanom 1:6–8 a porozprávajte sa o otázkach:

  • Čo Jehova a jeho Syn Ježiš urobia s ľudskými vládami a ich prívržencami?

  • Na štúdiu ste sa už veľa dozvedeli o Jehovovi a Ježišovi. Čo z toho vás presviedča, že všetko, čo urobia, bude spravodlivé?

5. Ježiš je najlepším Kráľom

Ježiš ako Kráľ Božieho Kráľovstva urobí pre ľudí na zemi veľmi veľa dobrého. Pozrite si VIDEO o tom, ako Ježiš dokázal, že chce ľuďom pomáhať a že na to má od Boha aj potrebnú moc.

Keď bol Ježiš na zemi, v malom ukázal, čo všetko Božie Kráľovstvo urobí. Niektoré zmeny, ktoré nastanú pod jeho vládou, nájdete v nasledujúcej tabuľke. Na ktoré z nich sa najviac tešíte? Prečítajte si biblické verše, ktoré sú pri nich uvedené.

 KEĎ BOL JEŽIŠ NA ZEMI...

JEŽIŠ AKO NEBESKÝ KRÁĽ...

6. Božie Kráľovstvo je zárukou úžasnej budúcnosti

Božie Kráľovstvo zabezpečí, že ľudia sa budú tešiť z nádherného života, ktorý pre nich Jehova zamýšľal už od začiatku. Budú žiť navždy v raji na zemi. Pozrite si VIDEO o tom, ako Jehova uskutoční svoj zámer prostredníctvom svojho Syna Ježiša.

Prečítajte si Žalm 145:16 a porozprávajte sa o otázke:

  • Ako na vás pôsobí to, že Jehova uspokojí „túžbu všetkého živého“?

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Keby sa ľudia spojili, dokázali by vyriešiť všetky problémy vo svete.“

  • Aké problémy dokáže vyriešiť jedine Božie Kráľovstvo?

 ZHRNUTIE

Pomocou Božieho Kráľovstva Jehova dosiahne to, čo si od začiatku prial – z celej zeme sa stane raj, v ktorom budú žiť len dobrí ľudia, všetci budú uctievať Jehovu a budú žiť navždy.

Zopakujme si

  • Ako bude pod vládou Božieho Kráľovstva posvätené Jehovovo meno?

  • Prečo môžeme veriť, že pod vládou Božieho Kráľovstva sa splnia sľuby zapísané v Biblii?

  • Na aké zmeny pod vládou Božieho Kráľovstva sa tešíte najviac?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

V tomto článku sa dozviete, čo je Armagedon.

„Čo je Armagedon?“ (webový článok)

Prečítajte si, ako bude vyzerať Ježišova tisícročná vláda a čo sa stane na jej konci.

„Čo sa stane v súdny deň?“ (Strážna veža z 1. septembra 2012)

Pozrite si video, ako si môžete spolu s rodinou predstavovať svoj život pod vládou Božieho Kráľovstva.

Čo by si rád robil v raji? (1:50)

V životnom príbehu s názvom „Hlavou mi vírilo mnoho otázok“ sa dočítate, ako jeden muž, ktorý bojoval proti politickému režimu, našiel niečo lepšie.

„Biblia mení životy“ (Strážna veža z 1. januára 2012)