Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 LESSON 60

Stále si posilňuj priateľstvo s Jehovom

Stále si posilňuj priateľstvo s Jehovom

Odkedy si začal študovať Bibliu, dozvedel si sa o Jehovovi už veľmi veľa. Vďaka tomu si si k nemu vytvoril blízky vzťah a pravdepodobne si mu už zasvätil svoj život a dal sa pokrstiť. A ak nie, možno to chceš urobiť v blízkej budúcnosti. Ale krstom sa to nekončí – stále môžeš robiť pokrok. Svoje priateľstvo s Jehovom si môžeš upevňovať navždy.

1. Prečo by si si mal stále posilňovať priateľstvo s Jehovom?

Ak chceme, aby bolo naše priateľstvo s Jehovom pevné, musíme na tom stále pracovať. Prečo? „Aby sme neboli unášaní preč“ a nevzdialili sa od neho. (Hebrejom 2:1) Čo nám pomôže, aby sme zostali Jehovovi verní? To, že budeme horlivo zvestovať dobrú správu a premýšľať o ďalších možnostiach, ako mu naplno slúžiť. (Prečítajte si Filipanom 3:16.) Slúžiť Jehovovi je to najlepšie, čo v živote môžeme robiť. (Žalm 84:10)

2. Na čom by si mal ďalej pracovať?

Aj keď sa štúdium Biblie pomocou tejto knihy končí, je ešte viacero vecí, na ktorých môžeš pracovať. V Biblii sa napríklad píše, že ako kresťania si máme „obliecť... novú osobnosť“. (Efezanom 4:23, 24) Keď budeš ďalej študovať Bibliu a chodiť na zhromaždenia, budeš stále lepšie poznať Jehovu a jeho vlastnosti. Premýšľaj, ako by si ho mohol ešte viac napodobňovať. Ďalej rob potrebné zmeny, aby mal z teba radosť.

3. Ako ti bude Jehova pomáhať?

V Biblii sa píše: „Boh... dokončí vaše školenie. Upevní vás, posilní vás, ukotví vás.“ (1. Petra 5:10) Každý z nás musí bojovať s rôznymi pokušeniami. Ale Jehova nám dáva všetko, čo potrebujeme, aby sme im odolali. (Žalm 139:23, 24) Sľubuje, že nám dá túžbu aj silu verne mu slúžiť. (Prečítajte si Filipanom 2:13.)

 ROZOBERME SI TO

V tejto lekcii sa dozvieš, čo ti pomôže ďalej robiť pokrok a ako ťa za to Jehova odmení.

4. So svojím najlepším Priateľom nikdy neprestaň komunikovať

Keď si si vytváral vzťah k Jehovovi, veľmi ti v tom pomohla modlitba a štúdium Biblie. Ako ti tieto činnosti môžu pomôcť priblížiť sa k Jehovovi ešte viac?

Prečítajte si Žalm 62:8 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako by si mohol skvalitniť svoje modlitby, aby si mal s Jehovom ešte bližší vzťah?

Prečítajte si Žalm 1:2 a poznámku pod čiarou a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo ti pomôže vyťažiť z čítania Biblie viac a posilniť si tak priateľstvo s Jehovom?

Čo môžeš robiť, aby si mal z osobného štúdia čo najväčší úžitok? Pozrite si VIDEO, kde je niekoľko praktických tipov. Potom sa porozprávajte o nasledujúcich otázkach.

 • Ktoré z návrhov vo videu by si mohol uplatniť?

 • Ktoré námety by si si rád preštudoval?

5. Dávaj si duchovné ciele

Keď si budeš dávať ciele v službe Jehovovi, pomôže ti to robiť duchovný pokrok. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Prečo je Cameron rada, že si dávala duchovné ciele?

Nie každý sa môže presťahovať do inej krajiny a zvestovať tam dobrú správu. Ale každý z nás si môže dať nejaké realistické ciele. Prečítajte si Príslovia 21:5. Zamysli sa, aké ciele by si si mohol dať...

 • v zbore

 • v službe

Ako ti zásada v tomto verši pomôže dosiahnuť tvoje ciele?

Ciele, ktoré si môžeš dať

 • Skvalitniť svoje modlitby

 • Prečítať si celú Bibliu

 • Lepšie sa zoznámiť so všetkými v zbore

 • Zaviesť biblické štúdium

 • Slúžiť ako pomocný alebo pravidelný priekopník

 • Spĺňať požiadavky na služobného pomocníka

 6. Teš sa zo života navždy!

Prečítajte si Žalm 22:26 a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo môžeš robiť, aby si sa tešil zo života teraz aj navždy?

 ZHRNUTIE

Ďalej si posilňuj priateľstvo s Jehovom a dávaj si duchovné ciele. Vďaka tomu sa budeš môcť tešiť zo života navždy!

Zopakujme si

 • Prečo si môžeš byť istý, že Jehova ti bude pomáhať, aby si mu dokázal verne slúžiť?

 • Ako si môžeš posilňovať priateľstvo s Jehovom?

 • Ako ti duchovné ciele pomôžu robiť pokrok?

Dlhodobý cieľ

ZISTITE SI VIAC

Čo si Jehova cení viac – keď mu prejavíme oddanosť nejakým mimoriadnym skutkom alebo keď každý deň verne žijeme tak, aby sme sa mu páčili?

Buď verný ako Abrahám (9:20)

Aj keď verne slúžime Jehovovi, môže sa stať, že stratíme radosť. Ako ju môžeme opäť získať?

Pomocou štúdia a rozjímania si obnov radosť 5:25

V tomto článku sa dozvieš viac o tom, čo ti pomôže dať si správne duchovné ciele a ako ich môžeš dosiahnuť.

„Dávaj si duchovné ciele, a tým oslavuj svojho Stvoriteľa“ (Strážna veža z 15. júla 2004)

Prečo je dôležité pracovať na tom, aby sme boli zrelými kresťanmi?

„Usilovne spejme k zrelosti – ‚Jehovov veľký deň je blízko‘“ (Strážna veža z 15. mája 2009)