Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 10. LEKCIA

Prečo navštevovať zhromaždenia Jehovových svedkov?

Prečo navštevovať zhromaždenia Jehovových svedkov?

Už ste niekedy boli na zhromaždení Jehovových svedkov? Možno z toho máte trocha obavy a rozmýšľate, čo sa tam robí, či je na ne vôbec potrebné chodiť a čo vám môžu priniesť. V tejto lekcii sa dozviete, ako vám tieto zhromaždenia môžu pomôcť v osobnom živote a v tom, aby ste ešte lepšie spoznali Boha.

1. Čo je hlavný dôvod, prečo chodíme na zhromaždenia?

Všimnite si, ako to vyjadril jeden z pisateľov Biblie: „Vo veľkom zhromaždení budem chváliť Jehovu.“ (Žalm 26:12) Podobne aj Jehovovi svedkovia majú radosť z toho, že sa stretávajú a spoločne chvália a uctievajú Boha. Súčasťou ich stretnutí sú aj piesne a modlitby. Zhromaždenia sa konajú každý týždeň a niekoľkokrát do roka sa organizujú väčšie stretnutia.

2. Čo sa na našich zhromaždeniach dozviete?

Na našich zhromaždeniach sa vysvetľuje Božie Slovo a objasňuje sa tam jeho zmysel. (Prečítajte si Nehemiáša 8:8.) Môžete sa tam dozvedieť viac o Jehovovi a jeho vlastnostiach. Ešte viac tam pochopíte, ako veľmi vás má rád, a to vás k nemu priblíži. Dozviete sa aj to, ako nám Boh pomáha, aby sme sa čo najviac tešili zo života. (Izaiáš 48:17, 18)

3. Čo ďalšie vám naše zhromaždenia môžu dať?

Jehova nám hovorí, aby sme „sa zaujímali jeden o druhého, aby sme sa podnecovali k láske a k dobrým skutkom, a nezanedbávali naše zhromaždenia“. (Hebrejom 10:24, 25) Na naše zhromaždenia chodia ľudia, ktorí sa jeden o druhého zaujímajú a ktorí sa tak ako vy chcú učiť o Bohu. Budete si môcť vypočuť ich vyjadrenia o tom, čo zaujímavé sa dozvedeli z Biblie. (Prečítajte si Rimanom 1:11, 12.) Stretnete tam ľudí rôzneho veku a z rôzneho prostredia a môžete sa s nimi porozprávať o tom, ako sa im darí zvládať problémy každodenného života. To sú len niektoré z dôvodov, prečo si Jehova praje, aby sme sa spolu stretávali na zhromaždeniach.

 ROZOBERME SI TO

Pozrime sa, ako to vyzerá na zhromaždeniach Jehovových svedkov a prečo sa na ne oplatí chodiť.

4. Ako prebiehajú zhromaždenia Jehovových svedkov

V prvom storočí sa kresťania pravidelne stretávali, aby spoločne uctievali Jehovu. (Rimanom 16:3–5) Prečítajte si Kolosanom 3:16 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako kresťania v prvom storočí uctievali Jehovu?

Dnes sa Jehovovi svedkovia pravidelne stretávajú v budovách nazývaných sála Kráľovstva. Ak chcete vidieť, ako prebiehajú naše zhromaždenia, pozrite si VIDEO.Potom sa porozprávajte o nasledujúcich otázkach a využite pri tom aj obrázky sály Kráľovstva.

 • V čom vidíte podobnosť medzi zhromaždeniami Jehovových svedkov a tým, čo sme čítali v Kolosanom 3:16?

 • Je vo videu alebo na obrázku ešte niečo, čo sa vám na našich zhromaždeniach páči?

Prečítajte si 2. Korinťanom 9:7 a porozprávajte sa o otázke:

 • Prečo je vstup na zhromaždenia Jehovových svedkov bezplatný?

Pozrite sa spoločne na to, čo sa bude rozoberať na najbližšom zhromaždení.

 • Ktorá časť sa vám zdá najzaujímavejšia alebo najužitočnejšia?

Tip

Na stránke jw.org si môžete zistiť čas a miesto zhromaždení kdekoľvek na svete.

 1.  Súčasťou našich zhromaždení sú napríklad prednášky, videá a praktické ukážky, ako druhých učiť o Bohu. Zhromaždenia sa začínajú a končia piesňou a modlitbou.

 2.  Do niektorých častí zhromaždenia sa môžu zapojiť všetci prítomní.

 3.    Vítaný je každý bez ohľadu na vek a prostredie, z ktorého pochádza.

 4.  Zhromaždenia sú bezplatné. Neplatí sa za vstup a nevyberajú sa ani príspevky.

5. Chodiť na zhromaždenia stojí za námahu

Pouvažujme nad príkladom rodiny, v ktorej vyrastal Ježiš. Keď sa chceli každý rok zúčastniť na slávnostných zhromaždeniach v Jeruzaleme, museli z Nazareta prejsť peši okolo 100 kilometrov hornatou krajinou. Prečítajte si Lukáša 2:39–42 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Prečo pre Ježiša a rodinu, v ktorej vyrastal, nebolo jednoduché chodiť na zhromaždenia v Jeruzaleme?

 • Aké prekážky možno budete musieť prekonať, keď sa rozhodnete chodiť na zhromaždenia?

 • Myslíte si, že návšteva zhromaždení stojí za námahu?

Z Biblie vyplýva, že chodiť na zhromaždenia je veľmi dôležité. Prečítajte si Hebrejom 10:24, 25 a porozprávajte sa o otázke:

 • Prečo by sme mali na zhromaždenia chodiť pravidelne?

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Ja nikam nepotrebujem chodiť. Bibliu si môžem čítať aj doma.“

 • Z ktorého biblického textu alebo príkladu vyplýva, aký názor má na to Jehova?

 ZHRNUTIE

Keď budete chodiť na zhromaždenia, dozviete sa viac o Jehovovi, prehĺbite si svoj vzťah k nemu a budete ho môcť uctievať spolu s ďalšími.

Zopakujme si

 • Prečo nás Jehova povzbudzuje, aby sme sa stretávali na zhromaždeniach?

 • Čo sa môžete na zhromaždeniach Jehovových svedkov naučiť?

 • Čo ďalšie vám zhromaždenia môžu dať?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Máte z návštevy zhromaždenia obavy? Pozrite sa, ako sa jeden muž cítil, keď prišiel na prvé zhromaždenie, a prečo na ne už neprestal chodiť.

Nikdy nezabudneme, ako nás privítali (4:16)

Pozrite si, ako na jedného mladého muža veľmi zapôsobili zhromaždenia a čo urobil, aby mohol byť na každom z nich.

Chcel som chodiť na všetky zhromaždenia (4:33)

Prečítajte si, čo hovoria mladí ľudia o tom, čo im zhromaždenia dávajú.

„Prečo je dobré chodiť na zhromaždenia Jehovových svedkov?“ (webový článok)

Zaujímalo by vás, ako návšteva jedného zhromaždenia zmenila život bývalému gangstrovi? Prečítajte si tento článok.

„Bez zbrane som sa nepohol ani na krok“ (Strážna veža z 1. júla 2014)