Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 36. LEKCIA

Buďme vo všetkom čestní

Buďme vo všetkom čestní

Za priateľov si radi vyberáme ľudí, ktorí sú poctiví a čestní. Jehova má na svojich priateľov rovnaké požiadavky. No vo svete plnom nečestných ľudí nie je jednoduché správať sa čestne. Prečo sa to napriek tomu oplatí?

1. Čo je najdôležitejší dôvod, prečo chceme byť čestní?

Keď sa k druhým správame čestne, je to prejav lásky a úcty k Jehovovi. Prečo? Jehova vie o všetkom, čo robíme a čo si myslíme. (Hebrejom 4:13) Keď sa snažíme byť čestní, vidí to a veľmi si to cení. V jeho Slove čítame: „Jehovovi sa hnusí nečestný človek, ale pre čestných je blízkym priateľom.“ (Príslovia 3:32)

2. Ako sa čestnosť môže prejaviť v každodennom živote?

Jehova nás povzbudzuje: „Hovorte jeden druhému pravdu.“ (Zachariáš 8:16, 17) Ako to môžeme uplatniť v každodennom živote? Keď sa rozprávame s príbuznými, spolupracovníkmi, bratmi a sestrami v zbore alebo s vládnymi úradníkmi, neklameme im ani im nedávame zavádzajúce informácie. Keďže chceme byť čestní, nekradneme ani nepodvádzame. (Prečítajte si Príslovia 24:28Efezanom 4:28.) Poctivo platíme dane. (Rimanom 13:5–7) A to je len niekoľko spôsobov, ako sa snažíme „správať vo všetkom poctivo“. (Hebrejom 13:18)

3. K akým dobrým výsledkom vedie to, keď sme čestní?

Keď máme povesť poctivého človeka, ľudia nám dôverujú. Prispievame k tomu, aby sa aj všetci v zbore cítili bezpečne ako v milujúcej rodine. Máme čisté svedomie. Svojím poctivým správaním robíme „česť učeniu nášho Záchrancu, Boha“. (Títovi 2:10) Keď to vidia ľudia, ktorí nie sú členmi zboru, môže ich to pritiahnuť, aby začali uctievať Jehovu spolu s nami.

 ROZOBERME SI TO

Pozrieme sa bližšie na to, ako čestnosť pôsobí na Jehovu a ako môže ovplyvniť náš život. Ukážeme si, ako sa môžeme v rôznych situáciách zachovať čestne.

4. Jehova má rád čestných ľudí

Prečítajte si Žalm 44:21 a Malachiáša 3:16 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Prečo by nebolo múdre myslieť si, že môžeme pravdu zatajiť?

 • Ako podľa vás na Jehovu pôsobí, keď hovoríme pravdu, aj keď to nie je ľahké?

Rodičia sú radi, keď im deti hovoria pravdu. Podobne aj Jehova je rád, keď sme čestní a pravdovravní.

5. Buďme čestní v každej situácii

Veľa ľudí si myslí, že poctivosť sa nie vždy vypláca. Pouvažujme, prečo by sme mali byť poctiví a čestní za každých okolností. Pozrite si VIDEO.

Prečítajte si Hebrejom 13:18 a porozprávajte sa o tom, ako sa čestnosť prejaví...

 • v rodine

 • v práci alebo v škole

 • v iných situáciách

 6. Byť čestný sa vyplatí

Keď sme čestní, môže nám to niekedy spôsobiť problémy. Ale z dlhodobého hľadiska je to vždy tá najlepšia cesta. Prečítajte si Žalm 34:12–16 a porozprávajte sa o otázke:

 • Aký úžitok vám prinesie to, keď budete čestný?

 1. Čestnosť z nás robí lepších manželských partnerov

 2. Čestným správaním v práci si získavame dôveru zamestnávateľa

 3. Vďaka čestnosti máme povesť dobrých občanov

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Malé klamstvo nikomu neublíži.“

 • Prečo podľa vás Jehova nemá rád žiadne klamstvo?

 ZHRNUTIE

Jehova si praje, aby jeho priatelia boli čestní vo všetkom, čo hovoria alebo robia.

Zopakujme si

 • V akých oblastiach každodenného života sa môže čestnosť prejaviť?

 • Prečo je nerozumné myslieť si, že pravdu môžeme zatajiť?

 • Prečo chcete byť čestný za každých okolností?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Ako môžu rodičia učiť svoje deti, aby boli čestné?

Buďme pravdovravní (1:44)

Aké dobré výsledky prináša to, keď dodržíme, čo sľúbime?

Keď dodržíš slovo, Jehova ťa požehná (9:09)

Prečítajte si, či by sme mali platiť dane, aj keď nesúhlasíme s tým, na aké účely sa používajú.

„Musíme platiť dane?“ (Strážna veža z 1. septembra 2011)

Čo motivovalo istého človeka, aby od základu zmenil svoj život a začal sa živiť poctivo?

„Pochopil som, že Jehova je milosrdný a ochotný odpúšťať“ (Strážna veža z 1. mája 2015)