Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 45. LEKCIA

Čo znamená byť neutrálny

Čo znamená byť neutrálny

Ježiš učil, že jeho nasledovníci nemajú byť „časťou sveta“. (Ján 15:19) Majú byť neutrálni, čo znamená, že sa nemajú vôbec zapájať do politiky a vojen. Samozrejme, niekedy to nie je jednoduché. Pre svoj postoj sa môžeme stať terčom posmechu. Čo nám pomôže zostať neutrálni a verní Bohu Jehovovi?

1. Ako sa praví kresťania pozerajú na vlády?

Kresťania majú vlády v úcte a podriaďujú sa im. Poslúchajú Ježišov príkaz, aby „splácali cisárove veci cisárovi“. (Marek 12:17) Preto dodržiavajú zákony krajiny, v ktorej žijú, napríklad poctivo platia dane. V Biblii sa píše, že ľudské vlády môžu vládnuť len vďaka tomu, že to Jehova pripúšťa. (Rimanom 13:1) Z toho vyplýva, že ich právomoc je relatívna. Absolútnu právomoc má len Boh. Sme presvedčení, že všetky problémy ľudstva vyrieši jedine Božie Kráľovstvo, ktoré vládne z neba.

2. Ako môžeme ukázať, že sme neutrálni?

Ako kresťania sa riadime vzorom, ktorý nám dal Ježiš. Raz, keď urobil zázrak, ľudia chceli, aby sa stal ich kráľom. Ale Ježiš to odmietol. (Ján 6:15) Prečo? O nejaký čas povedal: „Moje Kráľovstvo nie je časťou tohto sveta.“ (Ján 18:36) Podobne ako on, ani my sa aktívne nezapájame do politiky. A náš neutrálny postoj sa prejavuje aj v iných oblastiach života. Napríklad sa nezapájame do vojen. (Prečítajte si Micheáša 4:3.) Máme v úcte štátne symboly, napríklad vlajku, ale neprejavujeme im takú úctu, aká patrí Bohu. (1. Jána 5:21) Nestaviame sa na stranu žiadnej politickej strany ani žiadneho politika, ale ani proti nim nebojujeme. Takýmito a ďalšími spôsobmi dávame najavo, že naša vernosť patrí len Božej vláde – Božiemu Kráľovstvu.

 ROZOBERME SI TO

Pozrieme sa na situácie, v ktorých môže byť naša neutralita vyskúšaná, a preskúmame, čo nám pomôže rozhodovať sa tak, aby sme sa páčili Jehovovi.

3. Praví kresťania sú neutrálni

Ježiš a jeho učeníci nám dali jasný príklad. Prečítajte si Rimanom 13:1, 5–7 a 1. Petra 2:13, 14. Potom si pozrite VIDEO a porozprávajte sa o otázkach:

 • Prečo by sme mali rešpektovať svetské vlády?

 • Ako môžeme ukázať, že sa im podriaďujeme?

Keď vypukne vojna, niektoré krajiny tvrdia, že sú neutrálne, ale podporujú obe bojujúce strany. Čo znamená skutočná neutralita? Prečítajte si Jána 17:16. Potom si pozrite VIDEO a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo znamená byť neutrálny?

Teraz sa zamyslíme, čo by sme mali urobiť, keď od nás vláda žiada niečo, čo je v rozpore s nejakým Božím zákonom. Prečítajte si Skutky 5:28, 29. Potom si pozrite VIDEO a porozprávajte sa o otázkach:

 • Čo by sme mali robiť, keď je ľudský zákon v rozpore s Božím zákonom?

 • Napadá vám nejaká situácia, v ktorej by kresťan nemal poslúchnuť svetskú vládu?

 4. Buďme neutrálni v myšlienkach aj v skutkoch

Prečítajte si 1. Jána 5:21. Potom si pozrite VIDEO a porozprávajte sa o otázkach:

 • Prečo brat Ayenge nechcel vstúpiť do politickej strany ani sa zapojiť do nacionalistických obradov, ako je napríklad zdravenie zástavy?

 • Rozhodol sa podľa vás správne?

Náš neutrálny postoj môže byť vyskúšaný aj v ďalších situáciách. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o otázkach:

 • Ako si môžeme zachovať neutrálny postoj, keď sledujeme nejaké medzinárodné športové podujatie?

 • Ako si môžeme zachovať neutrálny postoj, keď majú rozhodnutia politikov priamy dosah na náš život?

 • Ako môžu náš neutrálny postoj ovplyvniť médiá alebo ľudia okolo nás?

V akých oblastiach života musí byť kresťan neutrálny vo vnútri aj navonok?

KEĎ SA VÁS NIEKTO OPÝTA: „Prečo nepodporujete nejakú politickú stranu?“

 • Ako by ste odpovedali?

 ZHRNUTIE

Kresťania sa veľmi snažia byť politicky neutrálni v myšlienkach, slovách aj skutkoch.

Zopakujme si

 • Čo od nás ľudské vlády môžu právom vyžadovať?

 • Prečo sme politicky neutrálni?

 • V akých situáciách môže byť naša neutralita vyskúšaná?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Pozrite si príbeh jednej rodiny, z ktorého vidno, aké obete musíme niekedy priniesť, ak chceme zostať neutrálni.

Jehova stál vždy pri nás (3:14)

Ako sa môžu rodiny vopred pripraviť na situácie, ktoré sú skúškami neutrality?

Zostaňme na verejnosti neutrálni (4:25)

Čo pomohlo jednému mužovi uvedomiť si, že obrana krajiny nie je tou najväčšou cťou, akú môže človek získať?

„U Boha je všetko možné“ (5:19)

Prečítajte si, ako môžeme aj pri výbere zamestnania ukázať, že nechceme byť „časťou sveta“.

„Každý ponesie svoj vlastný náklad“ (Strážna veža z 15. marca 2006)