Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 50. LEKCIA

Ako mať šťastnú rodinu (2. časť)

Ako mať šťastnú rodinu (2. časť)

Deti sú darom od Jehovu. Jehova očakáva, že rodičia sa o tento dar budú dobre starať. Chce im s touto úlohou pomôcť, a preto im dáva dobré rady. Vo svojom Slove radí aj deťom, lebo aj ony môžu urobiť veľa pre to, aby bola celá rodina spokojná a šťastná.

1. Čo Jehova radí rodičom?

Jehova chce, aby rodičia milovali svoje deti a trávili s nimi čo najviac času. Očakáva, že budú svoje deti chrániť a vychovávať podľa biblických zásad. (Príslovia 1:8) Otcom Jehova radí: „Vychovávajte [svoje deti] tak, že ich budete poúčať a naprávať v súlade s Jehovovou vôľou.“ (Prečítajte si Efezanom 6:4.) Jehovovi sa páči, keď rodičia pri výchove detí uplatňujú rady, ktoré im dal, a keď túto úlohu neprenechávajú niekomu inému.

2. Čo Jehova radí deťom?

Jehova deťom hovorí: „Poslúchajte svojich rodičov.“ (Prečítajte si Kolosanom 3:20.) Keď si deti vážia svojich rodičov a poslúchajú ich, robia tak radosť im aj Jehovovi. (Príslovia 23:22–25) Veľmi dobrý príklad dal deťom Ježiš. Aj keď bol dokonalý, svojich rodičov poslúchal a správal sa k nim s úctou. (Lukáš 2:51, 52)

3. Čo môžete ako rodina robiť, aby ste mali bližší vzťah k Bohu?

Ak máš deti, určite chceš, aby milovali Jehovu tak ako ty. Ako to môžeš dosiahnuť? V Biblii je táto rada: „Budeš [Jehovove slová] vštepovať svojim deťom a hovoriť o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome, keď pôjdeš po ceste...“ (5. Mojžišova 6:7) Slovo „vštepovať“ znamená učiť opakovaním. Asi vieš, že ak chceš, aby si dieťa niečo zapamätalo, musíš mu to často opakovať. Z toho, čo sa píše v 5. Mojžišovej 6:7, vyplýva, že rodičia by mali často a pri rôznych príležitostiach učiť svoje deti o Jehovovi. Rodina by si každý týždeň mala vyhradiť čas na to, aby spoločne uctievala Jehovu. A aj keď deti nemáš, je dobré vytvoriť si zvyk každý týždeň študovať Bibliu.

 ROZOBERME SI TO

Pozrieme sa bližšie na to, čo môže každý v rodine robiť, aby sa v nej všetci cítili bezpečne a šťastne.

4. Vychovávaj deti s láskou

Vychovávať deti nie je ľahké. Ako ti v tom môže pomôcť Biblia? Prečítajte si Jakuba 1:19, 20 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Ako môžu rodičia prejaviť deťom lásku, keď sa s nimi rozprávajú?

 • Prečo by rodič nemal naprávať deti, keď je nahnevaný? *

5. Chráň svoje deti

Ak chceš chrániť svoje deti, je veľmi dôležité, aby si sa s každým z nich rozprával o sexe, aj keď to niekedy môže vyvolávať rozpaky. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o otázkach:

 • Prečo je pre niektorých rodičov náročné rozprávať sa so svojimi deťmi o sexe?

 • Čo v tom niektorým rodičom pomáha?

Tak ako bolo v Biblii predpovedané, podmienky v Satanovom svete sa neustále zhoršujú. Prečítajte si 2. Timotejovi 3:1, 13 a porozprávajte sa o otázke:

 • K zlým ľuďom, o ktorých sa píše v 13. verši, patria aj tí, ktorí zneužívajú deti. Keď to zoberieme do úvahy, myslíš si, že je potrebné učiť deti o sexe a o tom, ako sa brániť pred zneužitím?

Vedeli ste?

Jehovovi svedkovia vydali viaceré publikácie, ktoré rodičom pomáhajú učiť deti o sexe a chrániť ich pred zneužívaním. Patria medzi ne napríklad:

 6. Maj v úcte svojich rodičov

Deti a mladí ľudia môžu prejaviť úctu rodičom napríklad tým, ako s nimi komunikujú. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach.

 • Prečo stojí za to vždy sa rozprávať s rodičmi úctivo?

 • Ako môže mladý človek pri komunikácii s rodičmi ukázať, že si ich váži?

Prečítajte si Príslovia 1:8 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako by mal mladý človek reagovať, keď mu rodičia radia?

7. Uctievajte Jehovu spolu ako rodina

Rodiny Jehovových svedkov si každý týždeň vyhradzujú čas, aby spoločne uctievali Boha. Ako také rodinné uctievanie prebieha? Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o otázkach:

 • Čo môže rodine pomôcť, aby mala rodinné uctievanie pravidelne?

 • Čo môže urobiť rodič, aby bolo rodinné uctievanie pre všetkých praktické a príjemné? (Pozri úvodný obrázok k lekcii.)

 • Prečo môže byť niekedy náročné, aby sa na rodinnom uctievaní zúčastnili všetci členovia tvojej rodiny?

V starovekom Izraeli Jehova očakával, že rodiny sa budú pravidelne rozprávať o Písme. Prečítajte si 5. Mojžišovu 6:6, 7 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako môžeš uplatniť túto zásadu?

Čo môžete robiť na rodinnom uctievaní:

 • Pripraviť sa na zborové zhromaždenie.

 • Prečítať si nejakú zaujímavú časť Biblie a porozprávať sa o nej.

 • Ak máte malé deti, stiahnuť si a vytlačiť tvorivé úlohy zo stránky jw.org.

 • Ak máte väčšie deti, porozprávať sa o nejakom článku pre mladých zo stránky jw.org.

 • Zahrať si nejaký biblický príbeh.

 • Pozrieť si nejaké video zo stránky jw.org a porozprávať sa o ňom.

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Deti sú na štúdium Biblie ešte príliš malé.“

 • Čo by si na to povedal?

 ZHRNUTIE

Jehova si praje, aby rodičia milovali, vychovávali a chránili svoje deti, aby deti poslúchali svojich rodičov a vážili si ich a aby ho rodičia a deti spoločne uctievali.

Zopakujme si

 • Ako môžu rodičia vychovávať a chrániť svoje deti?

 • Ako môžu deti prejavovať úctu svojim rodičom?

 • Prečo je dobré, aby si rodina každý týždeň vyhradila čas na spoločné uctievanie Jehovu?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Ako môžu rodičia svojim deťom pomôcť, aby si rozvíjali vlastnosti, ktoré sa im v dospelosti zídu?

„Šesť vecí, ktoré sa deti potrebujú naučiť“ (Prebuďte sa! č. 2/2019)

V tomto článku sú praktické rady z Biblie pre ľudí, ktorí sa starajú o zostarnutých rodičov.

„Čo sa v Biblii píše o tom, ako sa starať o zostarnutých rodičov?“ (webový článok)

Čo pomohlo jednému mužovi, ktorý nevedel, ako vychovávať deti, aby sa stal dobrým otcom?

Jehova nás naučil, ako vychovávať deti (5:58)

^ 15. ods. Pôvodný biblický výraz, ktorý sa prekladá aj ako naprávanie, znamená aj poučovanie, usmerňovanie alebo trestanie. Ale nikdy neznamená správať sa hrubo alebo tyransky. (Príslovia 19:18)