Prvý Jána 2:1–29

2  Moje dieťatká, píšem vám to, aby ste nezhrešili. Ak niekto predsa zhreší, máme u Otca pomocníka,* Ježiša Krista,+ ktorý je spravodlivý.+  On je obeťou zmierenia+ za naše hriechy,+ a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.+  Ak dodržiavame jeho prikázania, dokazujeme, že ho poznáme.  Kto hovorí: „Poznám ho,“ ale nedodržiava jeho prikázania, je klamár a nie je v ňom pravda.  Ale ten, kto dodržiava jeho slovo, dokazuje, že láska k Bohu v ňom bola privedená k dokonalosti.+ Podľa toho vieme, že sme v spojení* s ním.+  Kto hovorí, že zostáva v spojení* s ním, je povinný žiť tak, ako žil Ježiš.*+  Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré máte od začiatku.+ Toto staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli.  A predsa vám píšem nové prikázanie, ktorým sa riadil on a ktorým sa riadite aj vy, lebo tma ustupuje a pravé svetlo už svieti.+  Kto hovorí, že je vo svetle, a pritom nenávidí+ svojho brata, je ešte stále v tme.+ 10  Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle+ a neupadne do hriechu.* 11  Ale kto nenávidí svojho brata, je v tme a chodí v tme+ a nevie, kam ide,+ lebo mu tma oslepila oči. 12  Píšem vám, dieťatká, lebo vám boli odpustené hriechy pre jeho* meno.+ 13  Píšem vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mladí muži, lebo ste zvíťazili nad tým zlým.+ Píšem vám, deti, lebo ste spoznali Otca.+ 14  Píšem vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mladí muži, lebo ste silní+ a Božie slovo zostáva vo vás+ a zvíťazili ste nad tým zlým.+ 15  Nemilujte svet ani to, čo je vo svete.+ Ak niekto miluje svet, nemiluje Otca,+ 16  lebo nič z toho, čo je vo svete – túžby tela,+ túžby očí+ a sklon pýšiť sa majetkom* –, nepochádza od Otca, ale zo sveta. 17  Okrem toho svet sa pomíňa a rovnako aj jeho túžby,+ ale ten, kto koná Božiu vôľu, bude žiť navždy.+ 18  Deti, je posledná hodina. Počuli ste, že prichádza antikrist,+ a teraz sa objavilo mnoho antikristov.+ Z toho spoznávame, že je posledná hodina. 19  Vyšli z nás, ale neboli takí ako my.*+ Keby boli ako my, zostali by s nami. Ale odišli, aby sa ukázalo, že nie všetci sú ako my.+ 20  Vy však máte pomazanie od Svätého+ a všetci poznáte pravdu. 21  Nepíšem vám preto, že nepoznáte pravdu,+ ale pretože ju poznáte a pretože žiadna lož nepochádza z pravdy.+ 22  Kto je klamár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus?+ Antikrist+ je ten, kto popiera Otca i Syna. 23  Kto popiera Syna, nemá Otcovo schválenie.+ Ale kto uznáva Syna,+ má Otcovo schválenie.+ 24  Ale vo vás nech zostáva to, čo ste počuli od začiatku.+ Ak to, čo ste počuli od začiatku, vo vás zostane, aj vy zostanete v spojení* so Synom a v spojení* s Otcom. 25  A to, čo nám sľúbil, je večný život.+ 26  Píšem vám o tých, ktorí sa vás snažia oklamať. 27  Pokiaľ ide o vás, pomazanie, ktoré ste od neho prijali,+ zostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto učil. Pomazanie od neho vás učí o všetkom+ a je pravé, nie je lžou. Ako vás naučilo, tak zostávajte v spojení* s ním.+ 28  A tak, dieťatká, zostaňte v spojení* s ním, aby sme mali plnú dôveru,*+ keď sa zjaví, a nemuseli sa pred ním hanbiť počas jeho prítomnosti. 29  Ak viete, že je spravodlivý, viete aj to, že každý, kto koná spravodlivosť, sa narodil z Boha.+

Poznámky pod čiarou

Al. „obhajcu“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Dosl. „chodiť tak, ako chodil on“.
Al. možno „nezvedie na hriech iných“.
Čiže Ježišovo.
Al. „okázalé vystavovanie prostriedkov na živobytie“.
Al. „nepatrili k nám“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „voľnosť reči“. Pozri Slovník pojmov.