Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 15. LEKCIA

Kto je Ježiš?

Kto je Ježiš?

Ježiš je jednou z najznámejších postáv v dejinách. Jeho meno pozná takmer každý. No už oveľa menej ľudí o ňom vie niečo viac. A ich názory na to, kto to je, sa často rozchádzajú. Čo sa o ňom píše v Biblii?

1. Kto je Ježiš?

Ježiš je mocná duchovná bytosť, ktorá žije v nebi. V Biblii sa o ňom píše, že je „prvorodený celého stvorenia“. (Kolosanom 1:15) Znamená to, že ho Boh Jehova vytvoril skôr ako čokoľvek iné. V Biblii je tiež označený ako Boží „jediný Syn“, pretože iba Ježiša Boh stvoril priamo. (Ján 3:16) Ježiš so svojím Otcom úzko spolupracoval a pomáhal mu pri tvorení všetkého ostatného. (Prečítajte si Príslovia 8:30.) Medzi Ježišom a Jehovom je stále veľmi blízky vzťah. V Biblii je nazvaný aj „Slovo“, lebo verne slúži ako Boží hovorca a oznamuje posolstvá a pokyny od Boha. (Ján 1:14)

2. Prečo Ježiš prišiel na zem?

Asi pred 2 000 rokmi Jehova pomocou svojho svätého ducha zázračne preniesol Ježišov život z neba do lona panny, ktorá sa volala Mária. Ježiš sa vďaka tomu narodil ako človek. (Prečítajte si Lukáša 1:34, 35.) Prišiel na zem, aby sa stal sľúbeným Mesiášom, teda Kristom, a zachránil ľudstvo. * Na Ježišovi sa splnili všetky biblické proroctvá o Mesiášovi. Tak mohli ľudia vidieť, že on je „Kristus, Syn živého Boha“. (Matúš 16:16)

3. Kde je Ježiš teraz?

Keď sa Ježišov ľudský život skončil, bol vzkriesený ako duchovná bytosť a vrátil sa do neba. Tam „ho Boh povýšil do nadradeného postavenia“. (Filipanom 2:9) Ježiš má teraz veľkú právomoc, v postavení a moci ho prevyšuje len Jehova.

 ROZOBERME SI TO

Dozvieme sa viac o tom, kto je v skutočnosti Ježiš a prečo je veľmi dôležité spoznávať ho.

4. Ježiš nie je všemohúci Boh

V Biblii sa píše, že aj keď je Ježiš mocnou duchovnou bytosťou v nebi, je podriadený svojmu Otcovi, Bohu Jehovovi. Ako to vieme? Pozrite si VIDEO, v ktorom je vysvetlené, aké postavenie má Ježiš v porovnaní so všemohúcim Bohom.

Prečítajte si nasledujúce texty, ktoré nám pomáhajú chápať, aký je vzťah medzi Ježišom a Jehovom, a porozprávajte sa o otázkach.

Prečítajte si Lukáša 1:30–32.

 • Ako anjel opísal vzťah medzi Ježišom a „Najvyšším“, teda Bohom Jehovom?

Prečítajte si Matúša 3:16, 17.

 • Čo povedal hlas z neba pri Ježišovom krste?

 • Komu podľa vás patril tento hlas?

Prečítajte si Jána 14:28.

 • Kto má podľa vás v rodine väčšiu autoritu, otec alebo syn?

 • Ježiš nazýval Jehovu svojím Otcom. Čo z toho môžeme usúdiť?

Prečítajte si Jána 12:49.

 • Považoval Ježiš seba a Otca za jednu a tú istú osobu? A čo si o tom myslíte vy?

 5. Dôkazy o tom, že Ježiš je Mesiáš

V Biblii je veľa proroctiev, ktoré nám pomáhajú zistiť, kto je Mesiáš, teda koho Boh vybral, aby zachránil ľudstvo. Pozrite si VIDEO o niekoľkých z nich, ktoré sa splnili na Ježišovi, keď bol tu na zemi.

Prečítajte si tieto biblické proroctvá a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach:

Prečítajte si Micheáša 5:2 a dozviete sa, kde sa mal Mesiáš narodiť. *

 • Splnilo sa toto proroctvo na Ježišovi? (Matúš 2:1)

Prečítajte si Žalm 34:20 a Zachariáša 12:10 a dozviete sa, aké podrobnosti boli predpovedané o Mesiášovej smrti.

 • Splnili sa tieto proroctvá? (Ján 19:33–37)

 • Myslíte si, že Ježiš mohol zariadiť, aby sa tieto udalosti odohrali tak, ako to bolo predpovedané?

 • Čo z toho vyplýva?

6. Prečo je dôležité spoznávať Ježiša

V Biblii sa zdôrazňuje, že je veľmi dôležité spoznávať Ježiša a snažiť sa dozvedieť čo najviac o úlohe, ktorú mu dal Boh. Prečítajte si Jána 14:6 a 17:3 a porozprávajte sa o otázke:

 • Prečo je životne dôležité učiť sa o Ježišovi?

Ježiš otvoril cestu, aby sa ľudia mohli stať Božími priateľmi, učil o Jehovovi pravdu a len vďaka nemu môžeme získať večný život

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Jehovovi svedkovia neveria v Ježiša.“

 • Čo by ste na to povedali?

 ZHRNUTIE

Ježiš je mocná duchovná bytosť. Je to Boží Syn a Mesiáš.

Zopakujme si

 • Prečo je Ježiš nazvaný „prvorodený celého stvorenia“?

 • Čo robil Ježiš predtým, ako prišiel na zem?

 • Ako vieme, že Ježiš je Mesiáš?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečítajte si o ďalších dôkazoch, že Ježiš je Mesiáš.

„Dokazujú biblické proroctvá, že Ježiš bol predpovedaný Mesiáš?“ (webový článok)

Zaujímalo by vás, v akom zmysle je Boh Ježišovým Otcom?

„Prečo je Ježiš nazývaný Boží Syn?“ (webový článok)

Prečítajte si, prečo učenie o Trojici nie je v súlade s Bibliou.

„Je Ježiš Boh?“ (Strážna veža z 1. apríla 2009)

Chceli by ste vedieť, ako istá žena zmenila svoje zvyky a názory, keď preskúmala, čo sa v Biblii píše o Ježišovi?

„Prečo istá židovka prehodnotila svoju vieru“ (Prebuďte sa! z mája 2013)

^ 7. ods.26.27. lekcii sa dozviete, prečo bolo potrebné zachrániť ľudstvo a akú úlohu v tom zohral Ježiš.

^ 30. ods.2. koncovej poznámke nájdete informácie o proroctve, podľa ktorého sa dalo presne zistiť, kedy mal prísť Ježiš na zem.