Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 14. LEKCIA

Ako si Boh praje, aby sme ho uctievali?

Ako si Boh praje, aby sme ho uctievali?

V predchádzajúcej lekcii sme sa dozvedeli, že Boh neschvaľuje všetky náboženstvá. Možno sa pýtate: Existuje nejaký spôsob, ako ho správne uctievať? Odpoveď je áno. Potrebujeme len zistiť, aký spôsob uctievania, čiže aké náboženstvo, sa mu páči. (Jakub 1:27, poznámka pod čiarou) Pozrime sa, čo sa o tom môžeme dozvedieť z Biblie.

1. Na čom by malo byť založené naše uctievanie Boha?

Naše uctievanie Boha by malo byť založené na Biblii. Raz, keď sa Ježiš modlil k Bohu, povedal: „Tvoje slovo je pravda.“ (Ján 17:17) Ale pravdu, ktorú dal Boh zapísať do Biblie, veľa náboženstiev neberie do úvahy. Obchádzajú jeho prikázania a riadia sa ľudskými názormi a tradíciami, čo sa Jehovovi rozhodne nepáči. (Prečítajte si Marka 7:9.) Teší sa, keď žijeme a uctievame ho tak, ako nám radí Biblia.

2. Ako by sme mali Jehovu uctievať?

Jehova je náš Stvoriteľ, a preto si zaslúži, aby sme ho milovali a boli mu výlučne oddaní. (Zjavenie 4:11) To znamená, že by sme mali uctievať len jeho a nemali by sme pri tom používať žiadne ikony, obrazy ani sochy. (Prečítajte si Izaiáša 42:8.)

Naše uctievanie má byť „sväté a príjemné Bohu“. (Rimanom 12:1) Z toho vyplýva, že by sme mali žiť podľa jeho morálnych noriem. Ľudia, ktorí milujú Jehovu, sa napríklad ochotne riadia tým, čo vo svojom Slove hovorí o manželstve. Vyhýbajú sa aj zlozvykom, ako je zneužívanie drog, alkoholu alebo tabaku. *

3. Prečo by sme mali Jehovu uctievať spolu s druhými?

Jehova si praje, aby sme ho „chválili v zhromaždení“. (Žalm 111:1, 2) Príležitosť na to máme každý týždeň. Na našich zhromaždeniach ho chválime napríklad spevom. (Prečítajte si Žalm 104:33.) Jehova si praje, aby sme chodili na zhromaždenia, lebo nás má rád a chce pre nás len to najlepšie. Vie, že nám pomôžu, aby sme sa zo života tešili navždy. Môžeme sa na nich posilniť a dodať silu aj druhým.

 ROZOBERME SI TO

Pozrieme sa na to, prečo sa Jehovovi nepáči, keď ľudia pri uctievaní používajú obrazy a sochy. Dozvieme sa aj to, akými spôsobmi môžeme Jehovu chváliť.

4. Boh nechce, aby sme ho uctievali pomocou obrazov a sôch

Ako vieme, že to Boh nechce? Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo sa stalo, keď v biblických časoch niektorí Boží služobníci chceli pri uctievaní Boha používať modlu?

Niekedy ľudia používajú sochy a obrazy, lebo sa chcú cítiť bližšie k Bohu. No v skutočnosti sa tým od neho vzďaľujú. Prečítajte si 2. Mojžišovu 20:4–6 a Žalm 106:35, 36 a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach:

 • Aké rôzne predmety ľudia používajú pri uctievaní Boha?

 • Ako sa na to Jehova pozerá?

 • Ako sa na to pozeráte vy?

5. Keď uctievame iba Jehovu, sme oslobodení od nesprávnych názorov

Pozrite si VIDEO o tom, ako sa človek môže oslobodiť od nesprávnych predstáv, keď začne Jehovu uctievať spôsobom, ktorý sa mu páči.

Prečítajte si Žalm 91:14 a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke:

 • Čo Jehova sľubuje ľuďom, ktorí ho milujú a chcú uctievať len jeho?

 6. Boha uctievame na zhromaždeniach

Na zhromaždeniach chválime Jehovu a posilňujeme sa navzájom tak, že spievame a podávame komentáre. Prečítajte si Žalm 22:22 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Radi počúvate komentáre na zhromaždeniach?

 • Chceli by ste si nejaký pripraviť aj vy?

7. Jehovovi sa páči, keď druhým hovoríme o tom, čo sa učíme

Je veľa spôsobov, ako sa môžeme s druhými deliť o to, čo sa učíme. Prečítajte si Žalm 9:1 a 34:1 a porozprávajte sa o otázke:

 • O aké myšlienky z Biblie by ste sa radi podelili s druhými?

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Všetky cesty vedú k Bohu.“

 • Čo si o tom myslíte?

 ZHRNUTIE

Nášmu Stvoriteľovi sa páči, keď uctievame výlučne jeho, chválime ho na zhromaždeniach a hovoríme druhým o tom, čo sa učíme z Biblie.

Zopakujme si

 • Ako môžeme zistiť, aké uctievanie sa Bohu páči?

 • Prečo by sme mali uctievať len Jehovu?

 • Prečo by sme mali Boha uctievať spolu s ďalšími ľuďmi, ktorí robia to, čo sa mu páči?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

V príbehu „Už nie som otrokom modiel“ sa dočítate, čo pomohlo jednej žene, aby prestala uctievať modly.

„Biblia mení životy“ (Strážna veža z 1. júla 2011)

Prečítajte si článok o tom, čo vám pomôže dávať na zhromaždení komentáre.

„Chváľ Jehovu na zhromaždení“ (Strážna veža z januára 2019)

Pozrite si video, ako jednému mladému mužovi pomohlo, že začal chodiť na zhromaždenia, aj keď to preňho nebolo ľahké.

Jehova sa o mňa stará (3:07)

Pre mnohých ľudí je kríž symbolom kresťanstva. Je správne používať ho pri uctievaní Boha?

„Prečo Jehovovi svedkovia nepoužívajú kríž?“ (webový článok)

^ 8. ods. O týchto témach sa viac dozviete v ďalších lekciách.