Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 42. LEKCIA

Čo Biblia hovorí o slobodnom stave a manželstve?

Čo Biblia hovorí o slobodnom stave a manželstve?

V niektorých kultúrach sú ľudia presvedčení, že ak človek nežije v manželstve, nemôže byť šťastný. No pravda je taká, že nie všetci ľudia v manželstve sú šťastní a nie všetci slobodní sú nešťastní. V Biblii sa píše, že slobodný stav aj manželstvo majú svoje výhody a sú darom od Jehovu.

1. Aké výhody má to, keď je niekto slobodný?

V Biblii sa píše: „Ten, kto vstúpi do manželstva, urobí dobre, ale ten, kto nevstúpi do manželstva, urobí lepšie.“ (Prečítajte si 1. Korinťanom 7:32, 33, 38.) Prečo ten, kto zostane slobodný, „urobí lepšie“? Slobodní ľudia sa nemusia starať o manželského partnera, preto majú obyčajne viac slobody. Vďaka tomu môžu naplno slúžiť Jehovovi a získať veľa krásnych zážitkov, napríklad zvestovať dobrú správu v iných krajinách. Ale čo je najdôležitejšie, majú viac času na to, aby si upevňovali vzťah k Jehovovi.

2. Aké výhody prináša uzavretie manželstva?

Podobne ako slobodný stav, aj manželstvo má svoje výhody. V Biblii sa píše, že „dvom je lepšie ako jednému“. (Kazateľ 4:9) Zvlášť to platí o kresťanoch, ktorí sa v manželstve riadia zásadami z Biblie. Manželia si pri sobáši dávajú sľub, že sa budú milovať, vážiť si jeden druhého a navzájom sa o seba starať. Vďaka tomu majú vo vzťahu väčší pocit bezpečia ako páry, ktoré spolu žijú bez uzavretia manželstva. A manželstvo vytvára bezpečnejšie prostredie aj na výchovu detí.

3. Aký je Jehovov názor na manželstvo?

Jehova je pôvodcom manželstva. Pri uzatvorení prvého manželstva povedal: „Muž opustí otca a matku a bude lipnúť k svojej manželke.“ (1. Mojžišova 2:24) Jehova si praje, aby sa manželia mali radi a zostali spolu celý život. Rozvod pripúšťa len v prípade, keď sa jeden z nich dopustí nevery. Nevinný partner má právo rozhodnúť sa, či svojmu partnerovi odpustí alebo sa s ním rozvedie. * (Matúš 19:9) Pre Jehovu je neprípustné, aby mal kresťan viac ako jedného manželského partnera. (1. Timotejovi 3:2)

 ROZOBERME SI TO

Dozvieme sa, ako žiť šťastne a robiť radosť Jehovovi bez ohľadu na to, či žijeme v manželstve alebo sme slobodní.

4. Ak ste slobodný, využite to čo najlepšie

Ježiš považoval slobodný stav za dar. (Matúš 19:11, 12) Prečítajte si Matúša 4:23 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako Ježiš využíval to, že bol slobodný?

Kresťania, ktorí sú slobodní, môžu svoj čas a energiu využívať tak ako Ježiš a to im bude prinášať radosť. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Na aké užitočné činnosti majú slobodní kresťania viac priestoru?

Vedeli ste?

V Biblii nie je uvedené, v akom veku už človek môže vstúpiť do manželstva. No píše sa v nej, že by mal počkať, kým sa „pominie rozkvet jeho mladosti“, teda čas, keď sú sexuálne túžby najsilnejšie a môžu skresľovať jeho úsudok. (1. Korinťanom 7:36)

5. Ako si múdro vybrať manželského partnera

Výber manželského partnera je jedno z najdôležitejších rozhodnutí v živote. Prečítajte si Matúša 19:4–6, 9 a porozprávajte sa o otázke:

 • Prečo by sa kresťan nemal do manželstva príliš ponáhľať?

Z Biblie môžeme zistiť, na čo by sme sa mali pri výbere manželského partnera zamerať. Tou najdôležitejšou vecou je, aby náš budúci partner miloval Jehovu. * Prečítajte si 1. Korinťanom 7:39 a 2. Korinťanom 6:14. Potom sa porozprávajte o otázkach:

 • Prečo by sme manželského partnera mali hľadať len medzi spolukresťanmi?

 • Ako by sa podľa vás Jehova cítil, keby sme si vzali človeka, ktorý ho nemiluje?

Keď sa spolu zapriahnu zvieratá odlišnej veľkosti, budú trpieť. Podobne môže trpieť kresťan, ktorý si zoberie neveriaceho partnera.

 6. Pozerajte sa na manželstvo tak ako Jehova

V starovekom Izraeli sa niektorí muži rozvádzali so svojimi manželkami zo sebeckých dôvodov. Prečítajte si Malachiáša 2:13, 14, 16 a porozprávajte sa o otázke:

 • Prečo Jehova nenávidí, keď sa niekto rozvádza, hoci na rozvod nemá oprávnený dôvod?

Cudzoložstvo a rozvod hlboko zraňuje nevinného partnera a deti

Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Čo môžete urobiť, aby bolo vaše manželstvo šťastné, aj keď váš manželský partner neverí v Jehovu?

7. Riaďte sa Jehovovými normami pre manželstvo

Riadiť sa Jehovovými normami pre manželstvo môže byť niekedy náročné. * Ale Jehova pomáha tým, ktorí sa o to snažia. Pozrite si VIDEO.

Prečítajte si Hebrejom 13:4 a porozprávajte sa o otázke:

 • Zdajú sa vám Jehovove normy pre manželstvo rozumné alebo príliš náročné? Vysvetlite prečo.

Vo väčšine krajín zákon vyžaduje, aby uzavretie manželstva alebo rozvod boli úradne potvrdené. Jehova od kresťanov očakáva, že budú tieto zákony rešpektovať. Prečítajte si Títovi 3:1 a porozprávajte sa o otázke:

 • Je vaše manželstvo právoplatne uzavreté?

KEĎ SA VÁS NIEKTO OPÝTA: „Prečo by ľudia nemohli spolu žiť aj bez papiera?“

 • Ako by ste odpovedali?

 ZHRNUTIE

Slobodný stav aj manželstvo sú darom od Jehovu. Ak žijeme tak, ako si Jehova praje, môžeme byť spokojní a šťastní bez ohľadu na to, či žijeme v manželstve alebo sme slobodní.

Zopakujme si

 • Ako môže slobodný človek čo najlepšie využiť svoj život?

 • Prečo by sme si podľa Biblie mali vyberať manželského partnera len medzi spolukresťanmi?

 • Čo je podľa Biblie jediný oprávnený dôvod na rozvod?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Čo znamená uzavrieť manželstvo „iba v Pánovi“?

„Otázky čitateľov“ (Strážna veža z 1. júla 2004)

Chcete s niekým chodiť alebo vstúpiť do manželstva? V týchto troch krátkych videách uvidíte, čo vám pomôže dobre sa rozhodnúť.

Príprava na manželstvo (17:05)

Pozrite si video o bratovi, ktorý sa kvôli pravde musel niečoho vzdať, ale od Jehovu dostal omnoho viac.

Veril som, že prijme pravdu (1:56)

Čo by mal zobrať do úvahy každý, kto rozmýšľa nad rozvodom alebo nad tým, že odíde od svojho manželského partnera?

„Maj v úcte to, ‚čo Boh spriahol‘“ (Strážna veža z decembra 2018)

^ 9. ods. Pozrite si aj 4. koncovú poznámku, v ktorej sa rozoberajú situácie, keď sa manželia možno rozhodnú žiť oddelene, hoci sa ani jeden z nich nedopustil nevery.

^ 23. ods. V niektorých kultúrach je zvykom, že manželského partnera vyberajú svojim deťom rodičia. Ak svoje deti naozaj milujú, nemali by sa zameriavať na majetok ani na postavenie budúceho manželského partnera, ale na to, či má rád Jehovu.

^ 33. ods. Ak s niekým žijete, ale nie ste zosobášení, je na vás, či si ho zoberiete alebo sa s ním rozídete.