Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 56. LEKCIA

Prispievaj k jednote v zbore

Prispievaj k jednote v zbore

Keď sme s bratmi a sestrami, vnímame to ako kráľ Dávid, ktorý povedal: „Aké je to dobré a príjemné, keď bratia spolu nažívajú v jednote!“ (Žalm 133:1) To, že sme jednotní, nie je náhoda. Je za tým úsilie každého z nás.

1. Čím je Boží ľud výnimočný?

Keď pôjdeš na zhromaždenie do inej krajiny, možno si uvedomíš, že sa tam cítiš ako doma, aj keď nerozumieš jazyku. Ako je to možné? Je to tak preto, lebo všade študujeme Bibliu pomocou tých istých publikácií a prejavujeme si navzájom lásku. Bez ohľadu na to, kde žijeme, všetci chceme „vzývať Jehovovo meno a uctievať ho jednotne“. (Sofoniáš 3:9, poznámka pod čiarou)

2. Ako môžeš prispievať k jednote medzi bratmi a sestrami?

„Milujte jeden druhého vrúcne, zo srdca.“ (1. Petra 1:22) Ako môžeš túto radu uplatniť v praxi? Tak, že sa nebudeš zameriavať na chyby druhých, ale na ich pekné vlastnosti. Nebudeš sa priateliť len s bratmi a sestrami, s ktorými máš veľa spoločného, ale aj s tými, ktorí sú z iného prostredia ako ty. Mal by si tiež pracovať na tom, aby si sa zbavil akýchkoľvek predsudkov. (Prečítajte si 1. Petra 2:17.) *

3. Čo urobíš, keď príde k nedorozumeniu?

Aj keď sa snažíme byť jednotní, sme nedokonalí, a tak sa niekedy môže stať, že jeden druhého sklameme alebo zraníme. Preto sa v Božom Slove píše: „Ochotne si odpúšťajte... Ako Jehova ochotne odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým.“ (Prečítajte si Kolosanom 3:13.) Nedá sa ani spočítať, koľkokrát sme zranili Jehovu, ale on nám stále odpúšťa. Preto očakáva, že aj my budeme odpúšťať bratom a sestrám. A ak si uvedomíš, že si niekomu ublížil ty, urob prvý krok, aby si sa s ním zmieril. (Prečítajte si Matúša 5:23, 24.) *

 ROZOBERME SI TO

Zamyslíme sa, ako môže každý z nás prispievať k tomu, aby bol v zbore pokoj a jednota.

Čo urobíš, aby si sa zmieril so svojím bratom?

4. Prekonaj predsudky

Chceme milovať všetkých bratov a sestry. Ale keď je niekto iný ako my, môže to byť náročné. Čo nám vtedy pomôže? Prečítajte si Skutky 10:34, 35 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Jehova k sebe priťahuje ľudí z rôzneho prostredia. Ako by to malo ovplyvniť tvoj pohľad na ľudí, ktorí sa od teba odlišujú?

 • Aké predsudky sú rozšírené v tvojom okolí? Prečo sa nimi nechceš dať ovplyvniť?

Prečítajte si 2. Korinťanom 6:11–13 a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo by ti mohlo pomôcť vytvoriť si bližší vzťah k bratom a sestrám, ktorí pochádzajú z iného prostredia?

5. Ochotne odpúšťaj a urovnávaj spory

Jehova je vždy ochotný odpustiť nám, aj keď nikdy nebude potrebovať, aby sme my odpustili jemu. Prečítajte si Žalm 86:5 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Čo sa z tohto verša dozvedáme o Jehovovi?

 • Prečo si ceníš, že Jehova je ochotný odpúšťať?

 • Za akých okolností môže byť pre nás ťažké odpustiť a udržať si dobré vzťahy s bratmi a sestrami?

Chceme Jehovu napodobňovať a nechceme dovoliť, aby naše vzťahy s bratmi a sestrami niečo narušilo. Prečítajte si Príslovia 19:11 a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo by si mohol urobiť, keď ťa niekto nahnevá alebo urazí?

 Môže sa stať, že aj my niekoho urazíme. Čo by sme vtedy mali urobiť? Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Čo sestra vo videu urobila, aby sa zmierila so sestrou v zbore?

6. Všímaj si na bratoch a sestrách ich pekné vlastnosti

Keď bratov a sestry lepšie spoznáme, vidíme nielen ich silné stránky, ale aj ich chyby. Čo nám pomôže, aby sme sa zameriavali na ich dobré vlastnosti? Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Čo ti pomôže, aby si sa na bratov a sestry pozeral pozitívne?

Jehova sa zameriava na naše dobré vlastnosti. Prečítajte si 2. Kroník 16:9a a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako na teba pôsobí, že Jehova si všíma hlavne tvoje pekné vlastnosti?

Aj na krásnom diamante sa môžu nájsť chyby, ale stále má veľkú hodnotu. Podobne aj naši bratia a sestry sú nedokonalí, ale pre Jehovu sú veľmi cenní.

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Odpustím, ale nezabudnem.“

 • Prečo by sme mali druhým odpúšťať úplne?

 ZHRNUTIE

Jednotu v zbore môžeš podporiť tak, že budeš bratom a sestrám odpúšťať a všetkým bez rozdielu prejavovať lásku.

Zopakujme si

 • Ako môžeš prekonať predsudky?

 • Čo urobíš, keď medzi tebou a nejakým spolukresťanom príde k nedorozumeniu?

 • Prečo chceš Jehovu napodobňovať v tom, ako odpúšťa druhým?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Ako nám jedno Ježišovo znázornenie môže pomôcť, aby sme druhých nesúdili?

Vyber si z oka trám (6:56)

Mali by sme sa ospravedlniť, aj keď sa nám zdá, že nemáme za čo?

„Ospravedlnenie – kľúč k pokojným vzťahom“ (Strážna veža z 1. novembra 2002)

Pozri si príbeh dvoch mužov, ktorí vyrastali v prostredí, kde vládli rasové predsudky. Vďaka čomu ich prekonali?

Johny a Gideon: Z nepriateľov sa stali bratia (6:42)

V tomto článku sa dozvieš, ako riešiť nedorozumenia tak, aby sa nenarušila pokojná atmosféra v zbore.

„Urovnávajme nezhody s láskou“ (Strážna veža z mája 2016)

^ 7. ods. V 6. koncovej poznámke sa rozoberá, ako nás láska vedie k tomu, aby sme predchádzali šíreniu infekčných chorôb.

^ 9. ods. V 7. koncovej poznámke sa rozoberá, čo robiť, ak medzi kresťanmi vznikne spor v obchodných alebo právnych záležitostiach.