Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Danièl

Bab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Intiné Bab Iki

 • 1

  • Yérusalèm dikepung wong Babilon (1, 2)

  • Pelatihan khusus kanggo cah-cah enom sing ditawan (3-5)

  • Cah enom Ibrani papat sing setya diuji (6-21)

 • 2

  • Mimpi sing nggawé Raja Nébukhadnézar kepikiran (1-4)

  • Ora ana wong wicaksana sing isa ngandhani mimpi kuwi (5-13)

  • Danièl njaluk bantuané Gusti Allah (14-18)

  • Muji Gusti Allah sing nyingkapké rahasia (19-23)

  • Danièl nyritakké mimpi kuwi marang Raja (24-35)

  • Artiné mimpi kuwi (36-45)

   • Watu kerajaané Gusti Allah ngancurké patung (44, 45)

  • Danièl éntuk penghormatan saka raja (46-49)

 • 3

  • Patung emasé Raja Nébukhadnézar (1-7)

   • Préntah kanggo nyembah patung kuwi (4-6)

  • Cah enom Ibrani telu dilaporké marang Raja (8-18)

   • ”Aku ora bakal nyembah déwa-déwané njenengan” (18)

  • Diuncalké ing ruang pembakaran (19-23)

  • Dislametké saka geni liwat mukjijat (24-27)

  • Raja muji Gusti Allahé wong Ibrani (28-30)

 • 4

  • Raja Nébukhadnézar ngakoni nèk Gusti Allah kuwi raja (1-3)

  • Mimpiné Raja soal wit (4-18)

   • Bonggolé wit kuwi bakal diejarké pitung taun (16)

   • Gusti Allah kuwi Penguasané manungsa (17)

  • Danièl njelaské arti mimpi kuwi (19-27)

  • Mimpi kuwi pertama-tama kelakon marang Raja (28-36)

   • Raja bakal dadi édan pitung taun suwéné (32, 33)

  • Raja muji Gusti Allah sing nguwasani swarga (37)

 • 5

  • Raja Bèlsyazar nggawé pésta (1-4)

  • Tulisan ing témbok (5-12)

  • Danièl dikongkon njelaské arti tulisan kuwi (13-25)

  • Artiné: Babilon bakal dikalahké (26-31)

 • 6

  • Para pejabat Pèrsia sekongkol nglawan Danièl (1-9)

  • Danièl tetep ndonga (10-15)

  • Danièl diuncalké ing guwa singa (16-24)

  • Raja Darius ngajèni Gusti Allahé Danièl (25-28)

 • 7

  • Wahyu soal kéwan raksasa papat (1-8)

   • Sungu cilik sing sombong metu (8)

  • Sing Lanjut Usia nganakké pengadilan (9-14)

   • Anaké manungsa dadi raja (13, 14)

  • Danièl dikandhani artiné (15-28)

   • Papat kéwan raksasa kuwi maksudé papat raja (17)

   • Wong-wong suci bakal nampa kerajaan (18)

   • Sungu utawa raja sepuluh bakal metu (24)

 • 8

  • Wahyu soal domba lanang lan kambing lanang (1-14)

   • Sungu cilik sing rumangsa hébat (9-12)

   • Nganti 2.300 soré lan ésuk (14)

  • Gabrièl njelaské artiné wahyu kuwi (15-27)

   • Artiné kambing lanang lan domba lanang dijelaské (20, 21)

   • Ana raja sing jahat (23-25)

 • 9

  • Dongané Danièl kanggo ngakoni dosa (1-19)

   • Ditelantarké 70 taun suwéné (2)

  • Gabrièl nemoni Danièl (20-23)

  • Ramalan soal 70 minggu (24-27)

   • Mésias bakal teka sakwisé 69 minggu (25)

   • Mésias bakal dipatèni (26)

   • Kutha lan panggonan suci bakal dihancurké (26)

 • 10

  • Danièl diparani utusané Gusti Allah (1-21)

   • Mikhaèl nulungi malaékat (13)

 • 11

  • Raja-rajané Pèrsia lan Yunani (1-4)

  • Raja kidul lan raja lor (5-45)

   • Penagih pajeg (20)

   •  Pemimpin perjanjian bakal disingkirké (22)

   • Déwané bèntèng-bèntèng diluhurké (38)

   • Raja lor bakal perang karo raja kidul (40)

   • Laporan saka wétan lan lor sing nggawé kuwatir (44)

 • 12

  • ”Akhir jaman” lan sakwisé kuwi (1-13)

   • Mikhaèl bakal tumindak (1)

   • Wong-wong sing nduwé pemahaman bakal bersinar (3)

   • Pengetahuan sing bener bakal saya akèh (4)

   • Danièl bakal nampa bagéané (13)