Danièl 9:1-27

 • Dongané Danièl kanggo ngakoni dosa (1-19)

  • Ditelantarké 70 taun suwéné (2)

 • Gabrièl nemoni Danièl (20-23)

 • Ramalan soal 70 minggu (24-27)

  • Mésias bakal teka sakwisé 69 minggu (25)

  • Mésias bakal dipatèni (26)

  • Kutha lan panggonan suci bakal dihancurké (26)

9  Iki taun pertamané Darius+ anaké Ahaswéros keturunané wong Média, sing diangkat dadi raja kerajaané wong Khaldéa.+  Ing taun pertama pamréntahané kuwi, aku, Danièl, ngerti saka buku-buku* nèk Yérusalèm bakal ditelantarké+ 70 taun suwéné+ kaya omongané Yéhuwah marang Nabi Yérémia.  Terus, aku ngadhep marang Yéhuwah Gusti Allah sing bener. Aku ndonga marang Dhèwèké, pasa,+ nganggo kain goni, lan nyawuri awakku nganggo awu.  Aku ndonga marang Yéhuwah Gusti Allahku lan ngakoni dosaku lan dosané bangsaku, ”Oh Yéhuwah Gusti Allah sing bener, Gusti Allah sing agung lan luar biasa, sing nepati perjanjiané, sing nduduhké katresnané sing langgeng*+ marang wong sing nresnani lan manut préntahé,+  aku lan bangsaku wis dosa, salah, nindakké sing jahat, lan mbrontak.+ Aku lan bangsaku ya ora manut préntah lan hukum-Mu.  Aku lan bangsaku ora ngrungokké para abdi-Mu, yaiku para nabi,+ sing wis nyampèkké omongan-Mu marang raja-raja, pemimpin, nènèk moyangku, lan kabèh rakyat ing negara iki.  Oh Yéhuwah, Njenengan mesthi nindakké sing bener, ning aku lan bangsaku isané mung ngisin-isinké awakku dhéwé kaya dina iki. Wong Yéhuda, penduduk Yérusalèm, lan kabèh wong Israèl wis Njenengan sebar ing negara sing cedhak lan sing adoh merga ora setya marang Njenengan.+  ”Oh Yéhuwah, aku, raja-rajaku, para pemimpinku, lan nènèk moyangku ngrasa isin merga wis dosa marang Njenengan.  Yéhuwah Gusti Allahku, Njenengan nduwé rasa mesakké lan seneng ngapura,+ ning aku lan bangsaku wis mbrontak marang Njenengan.+ 10  Aku ora manut karo omongané Yéhuwah Gusti Allahku. Aku lan bangsaku ora manut hukum sing wis Njenengan wènèhké liwat para abdi-Mu, yaiku para nabi.+ 11  Kabèh wong Israèl wis nglanggar hukum-Mu lan ora manut merga ora ngrungokké omongan-Mu. Aku lan bangsaku wis dosa marang Njenengan. Mula, Njenengan mènèhi aku lan bangsaku kutukan lan sumpah sing ditulis ing Hukum Musa, abdiné Gusti Allah sing bener.+ 12  Njenengan nindakké apa sing wis Njenengan omongké marang aku+ lan para pemimpin sing mimpin aku.* Njenengan mènèhi aku lan bangsaku bencana sing medèni banget. Ing bumi iki, durung tau ana bencana kaya sing dialami Yérusalèm.+ 13  Kabèh bencana kuwi wis tak alami+ persis kaya sing ditulis ing Hukum Musa. Ning senajan ngono, aku lan bangsaku durung njaluk bèn dimesakké Yéhuwah Gusti Allahku. Aku lan bangsaku ora mertobat saka kesalahanku+ lan ora sadhar nèk omongané Njenengan kuwi mesthi kelakon. 14  ”Mula, Yéhuwah terus ngamati lan akhiré mènèhi bencana marang aku lan bangsaku. Kabèh tumindaké Yéhuwah Gusti Allahku kuwi mesthi bener, ning aku lan bangsaku ora manut omongané.+ 15  ”Oh Yéhuwah Gusti Allahku, sing wis nggawa umat-Mu metu saka Mesir nganggo kuwasa-Mu sing gedhé+ lan sing wis nggawé jeneng-Mu dikenal nganti saiki,+ aku lan bangsaku wis dosa lan nindakké sing jahat. 16  Oh Yéhuwah, tumindaké Njenengan kuwi mesthi bener,+ tulung Njenengan aja nesu manèh marang Yérusalèm kutha-Mu, gunung-Mu sing suci. Dosaku lan kesalahané nènèk moyangku wis nyebabké Yérusalèm lan umat-Mu diécé kabèh wong ing sekitarku.+ 17  Mula saiki, oh Gusti Allahku, tulung rungokna donga lan apa sing dijaluk abdi-Mu iki. Oh Yéhuwah, kanggo kemuliaané Njenengan dhéwé, tulung tindakna apa sing apik kanggo panggonan suci-Mu+ sing telantar iki.+ 18  Oh Gusti Allahku, rungokna lan gatèkna.* Tulung deloken kutha sing telantar iki, yaiku kutha sing disebut nganggo jeneng-Mu. Aku lan bangsaku njaluk kaya ngéné iki dudu merga tumindakku bener, ning merga Njenengan kuwi Gusti Allah sing nduwé rasa mesakké.+ 19  Oh Yéhuwah, tulung rungokna. Oh Yéhuwah, tulung aku lan bangsaku diapura.+ Oh Yéhuwah, tulung gatèkna lan slametna aku lan bangsaku. Oh Gusti Allahku, cepet tulungi aku demi jeneng-Mu, merga kutha-Mu lan umat-Mu iki disebut nganggo jeneng-Mu.”+ 20  Pas aku isih ngomong, ndonga, ngakoni dosaku lan dosané Israèl bangsaku, lan njaluk bèn dimesakké Yéhuwah Gusti Allahku demi gunungé sing suci,+ 21  ya pas lagi ndonga kuwi, ana wong lanang sing teka marani aku. Wong lanang kuwi wis tau tak delok ing wahyu sing sakdurungé.+ Wong kuwi Gabrièl,+ lan dhèwèké nemoni aku kira-kira pas persembahan soré diwènèhké. Pas kuwi, aku kesel banget. 22  Dhèwèké mbantu aku ngerti apa sing bakal kelakon. Dhèwèké kandha, ”Danièl, aku teka arep mbantu kowé bèn luwih paham lan ngerti soal kuwi kabèh. 23  Pas kowé mulai ndonga, aku éntuk pesen. Aku mara mréné iki arep nyampèkké pesen kuwi, merga kowé wong sing bener-bener disayangi.*+ Mula, kowé kudu nggatèkké lan kudu paham soal wahyu iki. 24  ”Wektu sing ditetepké Gusti Allah kanggo bangsamu lan kutha sucimu+ ana 70 minggu,* yaiku kanggo nyingkirké pembrontakan, nyingkirké dosa,+ ngapura kesalahan,+ nggawé keadilan ana saklawasé,+ ngukuhké sumpah lan ramalan,+ lan kanggo nyucèkké Ruang Mahasuci.* 25  Kowé kudu ngerti lan paham nèk kèt ana préntah kanggo mbangun manèh Yérusalèm+ bèn dadi kaya sakdurungé nganti tekané Mésias*+ Sang Pemimpin+ bakal ana 7 minggu lan 62 minggu.+ Kutha kuwi bakal dibangun manèh bèn dadi kaya sakdurungé, termasuk lapangan lan kalèné.* Ning, kuwi bakal kelakon pas keadaané susah. 26  ”Sakwisé 62 minggu kuwi, Mésias bakal dipatèni.+ Dhèwèké bakal mati tanpa nduwé apa-apa.+ ”Ana pemimpin lan tentarané sing bakal teka, terus ngancurké kutha lan panggonan suci kuwi+ kaya banjir sing ngancurké. Nganti akhir, bakal ana perang terus. Bakal ana kehancuran sesuai karo keputusané Gusti Allah.+ 27  ”Mésias* bakal nggawé perjanjian kuwi berlaku seminggu suwéné bèn isa mènèhi manfaat kanggo akèh wong. Ing pertengahan minggu kuwi, dhèwèké bakal ngendhegké korban lan persembahan.+ ”Wong sing nyebabké kehancuran bakal teka bareng karo* perkara-perkara sing njijiki.+ Apa sing wis diputuské Gusti Allah bakal dialami kutha sing ditelantarké* kuwi nganti kabèh bener-bener hancur.”

Katrangan Tambahan

Maksudé, kitab-kitab suci.
Lit.: ”para hakim sing ngadili aku”.
Lit.: ”arahna kupingmu”.
Utawa ”bener-bener berharga; bener-bener dihormati”.
Ing kéné, 1 minggu = 7 taun.
Lit.: ”kanggo nglantik Sing Suci saka Kabèh Sing Suci”. Mungkin maksudé panggonané Gusti Allah ing swarga.
Utawa ”Sing Dilantik”.
Utawa ”selokané”.
Lit.: ”Dhèwèké”.
Lit.: ”bakal teka ing sayapé”.
Lit.: ”dialami apa sing ditelantarké”.