Danièl 8:1-27

  • Wahyu soal domba lanang lan kambing lanang (1-14)

    • Sungu cilik sing rumangsa hébat (9-12)

    • Nganti 2.300 soré lan ésuk (14)

  • Gabrièl njelaské artiné wahyu kuwi (15-27)

    • Artiné kambing lanang lan domba lanang dijelaské (20, 21)

    • Ana raja sing jahat (23-25)

8  Ing taun ketelu pamréntahané Raja Bèlsyazar,+ aku, Danièl, éntuk wahyu liyané.+  Ing wahyu kuwi, aku ana ing Bèntèng* Syusyan*+ ing Provinsi Élam.+ Aku ndelok wahyu kuwi ing pinggir Kali Ulai.  Terus, aku ndelok ana domba lanang siji+ ngadeg ing ngarep kali kuwi. Sunguné domba lanang kuwi loro lan dawa-dawa.+ Sungu sing siji luwih dawa timbang sing sijiné, lan sungu sing luwih dawa thukulé kèri.+  Domba kuwi nyrudug ngulon, ngalor, lan ngidul. Ora ana kéwan buas sing isa ngadhepi. Ora ana sing isa mbébaské kéwan sing disrudug domba kuwi.+ Dhèwèké tumindak sak karepé dhéwé lan rumangsa hébat.  Terus, aku ndelok ana kambing lanang siji+ sing mlayu banter banget saka kulon.* Kambing kuwi njlajahi bumi nganti sikilé ora ngidak lemah. Ing antarané mripaté, ana sungu siji sing gedhé.+  Karo nesu banget, dhèwèké mlayu marani domba lanang sing sunguné loro mau, sing ngadeg ing ngarep kali.  Aku ndelok kambing kuwi saya suwé saya nyedhaki domba kuwi karo nesu. Terus, domba mau disrudug lan sungu-sunguné tugel. Domba kuwi ora isa nglawan. Domba kuwi dibanting ing lemah lan diidak-idak. Ora ana sing isa nylametké domba kuwi pas domba kuwi disrudug.  Kambing mau rumangsa hébat. Ning, bar kambing mau dadi kuwat, sunguné sing gedhé kuwi tugel. Terus, ana sungu papat sing gedhé nggantèni sungu sing tugel kuwi. Sungu papat kuwi madhep ing patang arah.*+  Saka salah siji sungu kuwi, ana sungu cilik siji sing metu. Sungu iki dadi saya gedhé. Thukulé madhep ngidul, ngétan,* lan madhep Negara sing Apik.+ 10  Sungu kuwi dadi gedhé banget nganti tekan pasukan langit lan nyebabké ana pasukan langit lan bintang sing tiba ing bumi. Terus, kuwi kabèh diidak-idak sungu mau. 11  Malah, ing ngarepé Pemimpiné pasukan kuwi, sungu mau rumangsa hébat. Sungu iki ngrebut persembahan sing saben dina diwènèhké marang Pemimpin kuwi lan ngrubuhké panggonan suci sing didegké Pemimpin kuwi.+ 12  Merga pelanggaran, pasukan lan persembahan sing diwènèhké saben dina kuwi terus diserahké marang sungu mau. Sungu kuwi terus-terusan nguncalké ing bumi apa waé sing bener. Dhèwèké tumindak sak karepé dhéwé lan suksès. 13  Bar kuwi, aku krungu ana malaékat sing lagi ngomong. Terus, malaékat liya takon karo malaékat sing lagi ngomong kuwi, ”Nganti kapan ya kabèh peristiwa ing wahyu kuwi bakal kelakon, yaiku wahyu soal persembahan sing diwènèhké saben dina, soal pelanggaran sing nyebabké kehancuran,+ lan soal pasukan lan panggonan suci sing diidak-idak?” 14  Aku krungu malaékat sing siji njawab, ”Nganti 2.300 soré lan ésuk. Panggonan suci bakal dipulihké manèh kaya sakdurungé.” 15  Pas aku, Danièl, lagi ndelok lan lagi ngupaya bèn isa ngerti artiné wahyu kuwi, ujug-ujug ana sing kaya manungsa ngadeg ing ngarepku. 16  Aku krungu swara saka tengah-tengahé Kali Ulai+ sing kandha, ”Gabrièl,+ jelasna artiné wahyu sing dhèwèké delok kuwi.”+ 17  Mula, Gabrièl mara ing panggonanku ngadeg. Ning, pas dhèwèké mara, aku kewedèn banget nganti sujud. Dhèwèké kandha, ”Hé anaké manungsa, kowé kudu ngerti nèk wahyu iki bakal kelakon ing akhir jaman.”+ 18  Pas dhèwèké lagi ngomong, aku semaput lan tiba mengkureb ing lemah. Mula, dhèwèké ndemèk aku lan mbantu aku ngadeg manèh.+ 19  Terus dhèwèké kandha, ”Kowé tak kandhani apa sing bakal kelakon ing bagéan akhir penghukuman saka Gusti Allah. Wahyu iki bakal kelakon ing wektu sing wis ditentokké pas akhir jaman.+ 20  ”Domba lanang sing nduwé sungu loro sing mbok delok kuwi maksudé raja-raja Média lan Pèrsia.+ 21  Kambing lanang* kuwi maksudé raja Yunani.+ Sungu gedhé ing antarané mripaté kuwi maksudé rajané sing pertama.+ 22  Sungu kuwi tugel, terus ana sungu papat sing nggantèni sungu sing tugel kuwi.+ Sungu papat kuwi maksudé kerajaan papat sing nggantèni raja sing pertama mau, ning kuwasané kerajaan-kerajaan kuwi ora padha kaya raja sing pertama. 23  ”Ing akhir pamréntahané kerajaan-kerajaan kuwi, yaiku pas kejahatané para pelanggar wis tekan batasé, bakal ana raja sing jahat sing licik banget.* 24  Dhèwèké bakal dadi kuwat banget, ning dudu merga kekuwatané dhéwé. Dhèwèké bakal bener-bener ngancurké apa waé, lan kabèh sing ditindakké bakal berhasil, termasuk matèni wong-wong sing kuwat lan wong-wong suci.+ 25  Merga licik, dhèwèké ngapusi wong-wong bèn apa waé sing dhèwèké karepké isa kelakon. Dhèwèké bakal rumangsa hébat. Pas wong-wong rumangsa aman,* dhèwèké bakal matèni akèh wong. Dhèwèké bakal nantang Pemimpiné para pemimpin, ning dhèwèké bakal hancur dudu merga tumindaké manungsa. 26  ”Sing diomongké ing wahyu iki soal soré lan ésuk kuwi pancèn bener. Ning, wahyu kuwi aja mbok critakké wong liya* merga kelakoné isih suwé.”+ 27  Aku, Danièl, kesel banget lan lara nganti pirang-pirang dina.+ Terus, aku tangi lan nglayani Raja.+ Ning, aku isih bingung soal kabèh sing wis tak delok kuwi. Ora ana sing ngerti soal wahyu kuwi.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”Istana”.
Utawa ”Susa”.
Utawa ”saka arah matahari terbenam”.
Lit.: ”ing angin papat saka langit”.
Utawa ”matahari terbit”.
Lit.: ”Domba lanang sing wulunen”.
Utawa ”sing pinter nggawé siasat jahat”. Lit.: ”sing ngerti omongan sing ngapusi”.
Utawa mungkin ”Ujug-ujug”.
Lit.: ”kudu mbok rahasiakké”.