Danièl 7:1-28

 • Wahyu soal kéwan raksasa papat (1-8)

  • Sungu cilik sing sombong metu (8)

 • Sing Lanjut Usia nganakké pengadilan (9-14)

  • Anaké manungsa dadi raja (13, 14)

 • Danièl dikandhani artiné (15-28)

  • Papat kéwan raksasa kuwi maksudé papat raja (17)

  • Wong-wong suci bakal nampa kerajaan (18)

  • Sungu utawa raja sepuluh bakal metu (24)

7  Ing taun pertama pamréntahané Bèlsyazar+ raja Babilon, Danièl ngimpi lan éntuk wahyu pas lagi turu.+ Terus, dhèwèké nulis mimpiné kuwi+ lan nyathet kabèh sing wis didelok.  Danièl kandha, ”Pas bengi, aku ndelok ing wahyu kuwi ana laut sing ombaké gedhé banget+ merga kena angin saka patang arah.*  Terus, ana kéwan raksasa papat+ metu saka laut, bentuké béda-béda.  ”Kéwan sing pertama kaya singa+ lan nduwé sayap elang.+ Pas isih tak delok, sayap-sayapé kecabut lan kéwan kuwi keangkat saka lemah, terus ngadeg nganggo sikilé loro kaya manungsa. Kéwan kuwi diwènèhi ati manungsa.  ”Terus, ana kéwan sing keloro, sing kaya beruang.+ Kéwan kuwi ngangkat sikilé siji lan lagi nyokot* balung iga telu. Kéwan kuwi dikongkon, ’Tangia, mangana daging sak waregmu.’+  ”Terus, aku ndelok ana kéwan liyané manèh. Kéwan kuwi kaya macan tutul,+ ning nduwé sayap papat kaya sayap manuk. Endhasé ana papat,+ lan dhèwèké diwènèhi kuwasa kanggo mréntah.  ”Bar kuwi, ing wahyu sing tak tampa bengi kuwi, aku ndelok kéwan sing kepapat, sing medèni, ngeri, lan kuwat banget. Untuné gedhé-gedhé lan saka wesi. Korbané dientèkké lan diremuk, sisané diidak-idak.+ Kéwan iki sunguné ana sepuluh lan béda banget karo kéwan-kéwan sakdurungé.  Pas aku lagi ngamati sungu-sungu kuwi, ngerti-ngerti ana sungu cilik+ sing metu ing antarané sungu-sungu kuwi. Pas sungu cilik kuwi metu, sungu telu liyané kecabut. Sungu cilik iki nduwé mripat loro kaya mripaté manungsa lan nduwé cangkem sing omongané sombong.+  ”Pas aku isih ndelok kuwi, ngerti-ngerti ana takhta-takhta sing ditata. Terus, aku ndelok Sing Lanjut Usia+ lungguh ing takhtané.+ Klambiné putih kaya salju,+ lan rambuté putih kaya wol. Takhtané saka geni, lan rodha-rodhané saka geni sing murub.+ 10  Takhta mau ngetokké geni kaya banyu sing mili. Ana sèwu ping sèwu malaékat sing nglayani Dhèwèké,+ lan ana sepuluh èwu ping sepuluh èwu malaékat sing ngadeg ing ngarepé.+ Pengadilan dimulai,+ lan buku-buku dibukak. 11  ”Wektu kuwi, aku terus ndelok, merga sungu kuwi terus ngucapké omongan sing sombong.+ Aku isih ndelok nganti kéwan kuwi dipatèni, terus awaké diobong lan dihancurké. 12  Kéwan-kéwan sing liyané+ wis ora nduwé kuwasa manèh kanggo mréntah lan isih terus diejarké urip nganti wektu sing ditentokké. 13  ”Ing wahyu bengi kuwi, aku ndelok ana sing kaya anaké manungsa+ teka nganggo méga-méga ing langit. Dhèwèké diijinké nemoni Sing Lanjut Usia,+ terus dhèwèké digawa ing ngarepé. 14  Dhèwèké diwènèhi kuwasa,+ kehormatan,+ lan kerajaan bèn wong-wong saka kabèh bangsa lan basa nglayani dhèwèké.+ Dhèwèké mréntah kanggo saklawasé, lan kekuasaané ora bakal berakhir. Kerajaané ora bakal dihancurké.+ 15  ”Wahyu sing tak delok kuwi marahi aku wedi.+ Mula, aku, Danièl, dadi susah banget. 16  Aku nyedhaki salah siji malaékat sing ngadeg ing kono lan takon soal apa artiné kuwi kabèh. Terus, malaékat kuwi njawab lan nerangké artiné, 17  ”’Kéwan raksasa papat kuwi+ maksudé raja papat sing bakal mréntah ing bumi.*+ 18  Ning, wong-wong suci duwèké Gusti Allah sing Mahaluhur+ bakal nampa kerajaan.+ Kerajaan kuwi bakal dadi duwèké wong-wong suci kuwi+ kanggo saklawasé, malah kanggo saklawas-lawasé.’ 19  ”Aku péngin ngerti luwih akèh soal kéwan sing kepapat, sing béda karo kabèh kéwan liyané. Kéwan kuwi medèni banget, untuné saka wesi, lan cakaré saka tembaga. Korbané dientèkké lan diremuk, sisané diidak-idak.+ 20  Aku ya péngin ngerti soal sungu sepuluh+ ing endhasé, lan soal sungu sing metu lan nyebabké sungu telu liyané kecabut.+ Sungu kuwi kétok luwih gedhé timbang sungu-sungu liyané. Sungu kuwi nduwé mripat lan nduwé cangkem sing omongané sombong. 21  ”Aku ndelok sungu kuwi perang nglawan wong-wong suci lan ngalahké wong-wong kuwi.+ 22  Terus, Sing Lanjut Usia+ teka kanggo ngadili lan mbéla wong-wong suci duwèké Gusti Allah sing Mahaluhur.+ Iki wektuné kanggo mènèhi kerajaan mau marang wong-wong suci.+ 23  ”Terus, malaékat kuwi kandha, ’Kéwan sing kepapat kuwi maksudé kerajaan kepapat sing bakal ana ing bumi. Kerajaan kuwi béda karo kabèh kerajaan liyané. Kerajaan kuwi bakal nyaplok, ngidak-idak, lan ngremuk kabèh sing ana ing bumi.+ 24  Sungu sepuluh kuwi maksudé raja sepuluh sing bakal metu saka kerajaan kuwi. Bar kuwi, bakal metu raja siji manèh. Raja iki béda karo raja-raja sakdurungé lan bakal ngalahké raja telu.+ 25  Dhèwèké bakal ngrèmèhké Sing Mahaluhur+ lan bakal terus nganiaya wong-wong suci duwèké Gusti Allah sing Mahaluhur. Dhèwèké péngin ngubah wektu lan hukum. Wong-wong suci diwènèhké marang dhèwèké suwéné setaun, rong taun, lan setengah taun.*+ 26  Ning, Pengadilan dimulai, lan dhèwèké ora diwènèhi manèh kuwasa kanggo mréntah. Terus, dhèwèké musnah lan bener-bener dihancurké.+ 27  ”’Bar kuwi, wong-wong suci duwèké Gusti Allah sing Mahaluhur+ diwènèhi kerajaan, kuwasa kanggo mréntah, lan kemuliaané kabèh kerajaan ing bumi.* Kerajaané wong-wong suci kuwi kerajaan sing langgeng,+ lan kabèh kerajaan liyané bakal manut lan nglayani wong-wong kuwi.’ 28  ”Ya kuwi sing tak delok lan tak rungokké. Aku, Danièl, wedi banget nganti wajahku pucet. Ning, aku* terus mikirké kuwi.”

Katrangan Tambahan

Lit.: ”kena angin papat saka langit”.
Lit.: ”nyokot ing antarané untu-untuné”.
Lit.: ”bakal metu saka bumi”.
Lit.: ”sak mangsa, rong mangsa, lan setengah mangsa”. Maksudé, telu setengah mangsa.
Lit.: ”kerajaan sing ana ing ngisoré langit”.
Lit.: ”atiku”.