Jonáš 1:1–17

  • Jonáš se snaží utéct před Jehovou (1–3)

  • Jehova sesílá velkou bouři (4–6)

  • Příčinou problémů je Jonáš (7–13)

  • Jonáš je hozen do rozbouřeného moře (14–16)

  • Jonáše spolkla obrovská ryba (17)

1  Jehova promluvil k Jonášovi,*+ synovi Amittaie:  „Vstaň, jdi do velkého města Ninive+ a ohlašuj, že nad ním vykonám rozsudek, protože jsem viděl jejich špatnost.“  Jonáš se ale rozhodl, že před Jehovou uteče do Taršiše. Když přišel do Joppe, našel loď, která tam měla namířeno. Zaplatil tedy jízdné a nastoupil na ni, aby odplul do Taršiše, daleko od Jehovy.  Jehova ale na moře seslal silný vítr. Strhla se velká bouře a hrozilo, že loď ztroskotá.  Námořníci byli tak vyděšení, že každý začal volat o pomoc ke svému bohu. A házeli do moře věci z lodi, aby ji odlehčili.+ Jonáš ale předtím sešel do podpalubí, lehl si tam a tvrdě usnul.  Přišel za ním kapitán lodi a řekl mu: „Jak to, že spíš? Vstaň a volej ke svému bohu! Snad se nad námi pravý Bůh slituje a nezemřeme.“+  Potom si námořníci řekli: „Pojďme házet los,+ abychom zjistili, kdo za tohle neštěstí může.“ A tak házeli los a ten padl na Jonáše.+  Zeptali se ho: „Řekni nám prosím, to kvůli tobě nás potkalo tohle neštěstí? Jakou děláš práci a odkud jsi přišel? Z jaké jsi země a z jakého národa?“  Odpověděl jim: „Jsem Hebrejec a bojím se* Jehovy, Boha nebes, toho, kdo udělal moře i souš.“ 10  Ti muži dostali ještě větší strach a řekli mu: „Co jsi to udělal?“ (Dozvěděli se totiž od něj, že je před Jehovou na útěku.) 11  Když viděli, že moře je rozbouřené čím dál víc, zeptali se ho: „Co s tebou máme udělat, aby se moře uklidnilo?“ 12  Odpověděl: „Vezměte mě a hoďte mě do moře. Pak se moře uklidní, protože vím, že tahle velká bouře na vás přišla kvůli mně.“ 13  Ti muži ale ze všech sil veslovali,* aby dostali loď ke břehu, ale marně, protože moře se vzdouvalo čím dál víc. 14  A tak začali volat k Jehovovi: „Ach Jehovo, ať prosím kvůli tomu muži nezemřeme! Nepřipisuj nám vinu za smrt* nevinného člověka, vždyť se to všechno děje z tvé vůle, Jehovo!“ 15  Potom Jonáše zvedli a hodili ho do moře. A moře přestalo zuřit. 16  Ti muži dostali z Jehovy velký strach+ a přinesli Jehovovi oběť a dali mu slavnostní sliby. 17  A Jehova poslal obrovskou rybu, aby Jonáše spolkla. Tak se Jonáš na tři dny a tři noci ocitl v břiše ryby.+

Poznámky

Znamená „holubice“.
Nebo „uctívám“.
Nebo „snažili se prorazit vlnami“.
Dosl. „krev“.