Jonáš 3:1–10

  • Jonáš poslechl Boha a jde do Ninive (1–4)

  • Jonášovo poselství přivádí Ninivany k pokání (5–9)

  • Bůh se rozhodl, že Ninive nezničí (10)

3  Potom Jehova promluvil k Jonášovi podruhé:+  „Vstaň, jdi do Ninive,+ toho velkého města, a ohlas mu poselství, které ti říkám.“  A tak Jonáš Jehovu poslechl,+ vstal a šel do Ninive.+ Ninive bylo velké město* – projít ho trvalo tři dny.  Jonáš vstoupil do města a šel na den cesty a ohlašoval:* „Už jen 40 dnů a Ninive bude zničeno.“  A Ninivané uvěřili Bohu,+ vyhlásili půst a všichni, od největšího po nejmenšího, se oblékli do pytloviny.  Když se to poselství dostalo k ninivskému králi, vstal z trůnu, svlékl si královský oděv, oblékl se do pytloviny a usedl do popela.  A dal po celém Ninive rozhlásit: „Toto je nařízení krále a urozených mužů: Žádný člověk ani zvíře, dobytek ani ovce, nesmí nic jíst. Ať nikdo nic nejí ani nepije.  Ať se všichni oblečou do pytloviny a zahalí do ní i zvířata. A ať úpěnlivě volají k Bohu a odvrátí se od špatných skutků a od násilí, které páchají.  Kdo ví, možná pravý Bůh změní své rozhodnutí* a přestane planout hněvem, takže nezahyneme.“ 10  Když pravý Bůh viděl, co udělali, jak se odvrátili od špatných skutků,+ změnil své rozhodnutí* a nepřivedl na ně neštěstí, o kterém mluvil.+

Poznámky

Dosl. „bylo u Boha velké město“.
Nebo možná „a po jednom dni chůze začal ohlašovat“.
Nebo „pocítí lítost“.
Nebo „pocítil lítost“.