Jeremias 39:1-18

  • Ang pagkapukan sa Jerusalem (1-10)

    • Si Zedekias mikalagiw ug nadakpan (4-7)

  • Si Jeremias panalipdan (11-14)

  • Si Ebed-melek luwason (15-18)

39  Sa ika-10 nga bulan sa ikasiyam nga tuig sa pagmando ni Haring Zedekias sa Juda, si Haring Nabucodonosor* sa Babilonya ug ang tibuok niyang kasundalohan miabot sa Jerusalem ug gilikosan kini.+  Sa ika-11 nga tuig sa pagmando ni Zedekias, sa ikasiyam nga adlaw sa ikaupat nga bulan, ilang giguba ang usa ka bahin sa paril sa siyudad.+  Ug ang tanang prinsipe sa hari sa Babilonya misulod ug milingkod sa Tungatungang Ganghaan,+ nga mao, si Nergal-sarezer nga Samgar, Nebo-sarsekim nga Rabsaris,* Nergal-sarezer nga Rabmag,* ug ang tanang ubang prinsipe sa hari sa Babilonya.  Pagkakita ni Haring Zedekias sa Juda ug sa tanang kasundalohan kanila, sila mikalagiw,+ nga migula sa siyudad panahon sa kagabhion agi sa tanaman sa hari, agi sa ganghaan taliwala sa duha ka paril, ug sila miagi sa dalan paingon sa Araba.+  Apan gigukod sila sa kasundalohan sa mga Caldeanhon, ug ilang naapsan si Zedekias sa desyertong kapatagan sa Jerico.+ Ilang gidakop siya ug gidala kang Haring Nabucodonosor* sa Babilonya didto sa Ribla+ sa yuta sa Hamat,+ diin iya siyang gisentensiyahan.  Gipapatay sa hari sa Babilonya ang mga anak ni Zedekias sa iyang atubangan didto sa Ribla. Gipapatay usab sa hari sa Babilonya ang tanang halangdon sa Juda.+  Unya iyang gibutaan si Zedekias, dayon iyang gigapos siyag tumbaga nga kadena aron dad-on sa Babilonya.+  Unya gisunog sa mga Caldeanhon ang balay* sa hari ug ang mga balay sa katawhan,+ ug gipanglumpag nila ang mga paril sa Jerusalem.+  Gidestiyero ni Nebuzaradan+ nga pangulo sa mga bantay ngadto sa Babilonya ang katawhan nga nahibilin sa siyudad, ang mga mibiya aron modapig kaniya, ug si bisan kinsa nga nagpabilin. 10  Apan gibilin ni Nebuzaradan nga pangulo sa mga bantay didto sa yuta sa Juda ang pipila sa kinapobrehang mga tawo, kadtong wala gayoy bisan unsa. Nianang adlawa, gihatagan usab niya silag mga ubasan ug kaumahan aron tikaron.*+ 11  Karon gimandoan ni Haring Nabucodonosor* sa Babilonya si Nebuzaradan nga pangulo sa mga bantay maylabot kang Jeremias: 12  “Kuhaa siya ug atimana; ayaw siyag unsaa, ug ihatag ang bisan unsa nga iyang pangayoon kanimo.”+ 13  Busa si Nebuzaradan nga pangulo sa mga bantay, Nebusazban nga Rabsaris,* Nergal-sarezer nga Rabmag,* ug ang tanang kadagkoan sa hari sa Babilonya nagpadalag mga tawo, 14  ug ilang gipakuha si Jeremias gikan sa Hawanan sa Guwardiya+ ug gitugyan kang Gedalias+ nga anak ni Ahikam+ nga anak ni Sapan+ aron dad-on sa iyang balay. Busa siya nagpuyo taliwala sa katawhan. 15  Samtang si Jeremias nabilanggo sa Hawanan sa Guwardiya,+ nadawat niya kini nga mensahe gikan kang Jehova: 16  “Lakaw ug ingna si Ebed-melek+ nga Etiopianhon, ‘Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Ania, tumanon nako ang akong mga pulong bahin niining siyudara nga kini makasinatig katalagman, dili kaayohan, ug nianang adlawa makita nimo nga kini mahitabo.”’ 17  “‘Apan luwason ka nako nianang adlawa,’ miingon si Jehova, ‘ug dili ka itugyan ngadto sa mga tawo nga imong gikahadlokan.’ 18  “‘Kay tagan-an gyod ka nakog kaikyasan, ug dili ka mapukan pinaagig espada. Mahuptan nimo ang imong kinabuhi ingong inagaw,*+ kay misalig ka kanako,’+ miingon si Jehova.”

Mga Footnote

Literal, “Nabucodorosor,” lahi nga espeling.
O sumala sa laing paagi sa pagkabahin sa mga pulong diha sa Hebreohanong teksto, “Nergal-sarezer, Samgar-nebo, Sarsekim, Rabsaris.”
O “pangulong salamangkero (astrologo).”
Literal, “Nabucodorosor,” lahi nga espeling.
O “palasyo.”
O posible, “ug gipugos sa pagtrabaho.”
Literal, “Nabucodorosor,” lahi nga espeling.
O “pangulong opisyal sa palasyo.”
O “pangulong salamangkero (astrologo).”
O “Ikaw makalingkawas nga buhi.”