Jeremias 29:1-32

  • Sulat ni Jeremias ngadto sa mga nadestiyero sa Babilonya (1-23)

    • Ang Israel mobalik human sa 70 ka tuig (10)

  • Mensahe kang Semaias (24-32)

29  Kini ang sulat nga gipadala ni propetang Jeremias gikan sa Jerusalem ngadto sa ubang mga ansiyano sa nadestiyerong katawhan, sa mga saserdote, sa mga propeta, ug sa tanang katawhan, nga gidestiyero ni Nabucodonosor sa Jerusalem ngadto sa Babilonya,  human idestiyero gikan sa Jerusalem si Haring Jeconias,+ ang inahan sa hari,*+ ang mga opisyal sa palasyo, ang mga prinsipe sa Juda ug sa Jerusalem, ug ang mga artesano* ug mga tigpanday ug metal.*+  Gipadala niya ang sulat ngadto sa Babilonya pinaagi kang Elasa nga anak ni Sapan+ ug kang Gemarias nga anak ni Hilkias, kinsa gipaadto ni Haring Zedekias+ sa Juda ngadto kang Haring Nabucodonosor sa Babilonya. Kini nag-ingon:  “Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ngadto sa tanang nadestiyerong katawhan, nga akong gipahinabo nga madestiyero gikan sa Jerusalem ngadto sa Babilonya,  ‘Pagtukod mog mga balay ug puy-i kini. Pananom mo ug kaona ang bunga niini.  Pangasawa mo ug pagbaton ug mga anak nga lalaki ug babaye; paminyoa ang inyong mga anak, lalaki man o babaye, aron makabaton usab silag mga anak nga lalaki ug babaye. Panaghan mo didto, ug ayawg tugoti nga mokunhod mo.  Ug tinguhaa ang kalinaw sa siyudad diin gidestiyero mo nako, ug iampo kini kang Jehova, kay sa kalinaw niini kamo makabaton ug kalinaw.+  Kay kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Ayawg palimbong sa inyong mga propeta ug mga mananag-an nga anaa sa inyong taliwala,+ ug ayawg pamati sa mga damgo nga ilang gidamgo.  Kay ‘sila nanagna kaninyo ug kabakakan pinaagi sa akong ngalan. Wala nako sila ipadala,’+ miingon si Jehova.”’” 10  “Kay kini ang giingon ni Jehova, ‘Pagkahuman sa 70 ka tuig diha sa Babilonya, iliso nako ang akong pagtagad nganha kaninyo,+ ug tumanon nako ang akong gisaad kaninyo pinaagi sa pagdala kaninyog balik niining dapita.’+ 11  “‘Kay nahibalo ko pag-ayo kon unsay akong buhaton kaninyo,’ miingon si Jehova, ‘hatagan mo nakog kalinaw, ug dili katalagman,+ aron makabaton mog maayong kaugmaon ug paglaom.+ 12  Ug kamo motawag kanako ug moanhi ug moampo kanako, ug ako mamati kaninyo.’+ 13  “‘Kamo mangita kanako ug makakaplag kanako,+ kay pangitaon ko ninyo sa bug-os ninyong kasingkasing.+ 14  Ug itugot nako nga makaplagan ko ninyo,’+ miingon si Jehova. ‘Tigomon nako ang inyong mga binihag ug tigomon mo nako gikan sa tanang kanasoran ug dapit diin gipatibulaag mo nako,’+ miingon si Jehova. ‘Ug dad-on mo nakog balik sa dapit nga gikan didto gipahinabo nakong madestiyero mo.’+ 15  “Apan miingon mo, ‘Gitagan-an ta ni Jehova ug mga propeta sa Babilonya.’ 16  “Kay kini ang giingon ni Jehova sa hari nga naglingkod sa trono ni David+ ug sa tanang katawhan nga nagpuyo niining siyudara, ang inyong mga igsoon nga wala madestiyero uban kaninyo, 17  ‘Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Ania, magpadala kog espada, gutom, ug kamatay* batok kanila+ ug himoon nako silang sama sa nadunot* nga mga igos nga dili na makaon kay daot kaayo.”’+ 18  “‘Ug hampakon nako sila pinaagig espada,+ gutom, ug kamatay, ug ipahinabo nako nga ang tanang gingharian sa yuta+ mangahadlok tungod kanila. Sila tunglohon, kahibudngan, tamayon,*+ ug biaybiayon sa tanang nasod diin nako sila gipatibulaag,+ 19  kay wala sila mamati sa akong mga pulong nga gipadala nako ngadto kanila pinaagi sa akong mga alagad nga propeta,’ miingon si Jehova, ‘nga nagpadala kanila nga balikbalik.’*+ “‘Apan wala mo mamati,’+ miingon si Jehova. 20  “Busa pamati sa pulong ni Jehova, kamong tanang nadestiyero nga katawhan, nga akong gipapahawa gikan sa Jerusalem ngadto sa Babilonya. 21  Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, bahin kang Ahab nga anak ni Kolaias ug kang Zedekias nga anak ni Maaseias, nga nanagna kaninyo ug kabakakan pinaagi sa akong ngalan,+ ‘Ania, itugyan nako sila sa kamot ni Haring Nabucodonosor* sa Babilonya, ug patyon niya sila sa inyong atubangan. 22  Ug ang mahitabo kanila gamiton sa tanang destiyero sa Juda nga anaa sa Babilonya sa pagtunglo: “Hinaot himoon ka ni Jehova nga sama kang Zedekias ug Ahab, nga giasal sa kalayo sa hari sa Babilonya!” 23  kay makauulaw ang gihimo nila sa Israel,+ nga nanapaw sa mga asawa sa ilang mga isigkatawo ug nagsultig bakak pinaagi sa akong ngalan nga wala nako isugo kanila.+ “‘“Ako ang Usa nga nahibalo, ug saksi ko,”+ miingon si Jehova.’” 24  “Ug ingna si Semaias+ sa Nehelam, 25  ‘Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Kay nagpadala kag mga sulat pinaagi sa imong ngalan ngadto sa tanang katawhan nga anaa sa Jerusalem, kang Sofonias+ nga anak ni Maaseias, ang saserdote, ug sa tanang saserdote, nga nag-ingon, 26  ‘Gihimo ka ni Jehova nga saserdote puli kang Jehoiada nga saserdote aron mahimong tigdumala sa balay ni Jehova, nga magdumala sa bisan kinsang tawong buang nga milihok nga samag propeta ug magbutang kaniya sa sepohan* ug sa tangkol;*+ 27  busa nganong wala nimo badlonga si Jeremias nga taga-Anatot,+ nga milihok ingong propeta alang kaninyo?+ 28  Kay nagpadala pa gani siya kanamo niini nga mensahe sa Babilonya: “Magdugay pa kini! Pagtukod mog mga balay ug puy-i kini. Pananom mo ug kaona ang bunga niini,+—”’”’” 29  Dihang gibasa ni Sofonias+ nga saserdote kining sulata kang propetang Jeremias, 30  si Jeremias nakadawat ug mensahe gikan kang Jehova, nga nag-ingon: 31  “Ipadala kini nga mensahe ngadto sa tanang nadestiyero nga katawhan, ‘Kini ang giingon ni Jehova bahin kang Semaias sa Nehelam: “Kay si Semaias nanagna kaninyo, bisag wala nako siya ipadala, ug iya mong gipasaligan ug kabakakan,+ 32  kini ang giingon ni Jehova, ‘Ania, iliso nako ang akong pagtagad nganha kang Semaias sa Nehelam ug sa iyang mga kaliwat. Walay bisag usa sa iyang mga kaliwat taliwala niini nga katawhan ang maluwas, ug dili siya makakita sa maayo nga himoon nako alang sa akong katawhan,’ miingon si Jehova, ‘kay siya nag-aghat ug rebelyon batok kang Jehova.’”’”

Mga Footnote

O posible, “magtutukod ug mga kuta.”
Hanas sa paghimog mga butang.
O “mahal nga ginang.”
O posible, “mibusikad.”
O “sakit.”
Literal, “pagataghoyan.”
Literal, “nga mobangon ug sayo ug magpadala.”
Literal, “Nabucodorosor,” lahi nga espeling.
Tan-awa sa Glossary.
O “sa puthaw nga gapos sa liog.”