Aesea 58:1-14

  • Fasting we i tru mo fasting we i giaman (1-12)

  • Yufala i glad blong kipim Sabat (13, 14)

58  “!Yufala i singaot we yufala i openem gud trot blong yufala, yufala i no blokem yufala!Yufala i leftemap voes blong yufala olsem noes blong hon. Yufala i talemaot long ol man blong mi, fasin blong olgeta blong rebel,+Yufala i talemaot long olgeta long haos blong Jekob, ol sin blong olgeta.   Evri dei oli stap lukaotem mi,Mo oli talem se oli glad blong save ol fasin blong mi,Oli mekem olsem se oli wan nesen we bifo finis i kam, oli stap mekem ol fasin we i stretMo oli no bin lego jastis blong God blong olgeta.+ Oli askem mi blong mekem jajmen we i stret,Mo oli glad blong kam klosap long God:+   ‘Taem mifala i fasting, ?from wanem yu no luk?+ Mo taem mifala i mekem mifala* i harem nogud, ?from wanem yu no luksave?’+From we long dei we yufala i fasting, yufala i mekem samting we yufala nomo i wantem,*Mo yufala i stap mekem i strong tumas long ol wokman blong yufala.+   Taem yufala i fasting, oltaem i gat rao mo faet,Mo yufala i stap faetem man wetem han blong rabis fasin. Yufala i no mas fasting olsem we yufala i mekem tede mo ting se bambae mi harem voes blong yufala long heven.   ?Yufala i ting se fasting we mi jusum i olsem:Olsem wan dei blong man i mekem hem wan* i harem nogud,I bodaon we hed blong hem i hang olsem gras ya ras,Mo i mekem bed blong hem long klos we oli wokem long bag mo long asis??Yufala i luk se hemia nao fasting mo wan dei we Jehova i glad long hem?   Nogat, fasting we mi mi jusum i olsem:Blong tekemaot ol rabis fasin ya we i olsem jen,Blong tekemaot ol rop we oli fasemtaet yok,+Blong letem olgeta we oli stap safa oli gofri,+Mo blong brekem ol yok long tu pis,   Mo blong serem bred blong yufala wetem olgeta we oli hanggri,+Mo blong tekem ol puaman mo olgeta we oli no gat haos, oli go insaed long haos blong yufala,Mo blong givim klos long man we yufala i luk hem i neked,+Mo blong yufala i no tanem baksaed long prapa famle blong yufala.   Nao laet blong yufala bambae i saenaot olsem taem i brok delaet,+Mo bambae yufala i kam gud kwiktaem nomo. Stret fasin blong yufala bambae i go fastaem long yufala,Mo glori blong Jehova bambae i biaen long yufala, i gad long yufala.+   Nao bambae yufala i singaot, mo Jehova bambae i ansa. Bambae yufala i krae from help, mo hem bambae i talem se: ‘!Mi hemia!’Sipos yufala i tekemaot yok long medel blong yufala,Mo yufala i stop blong poenem fingga long narafala, mo talem ol rabis tok blong spolem man,+ 10  Mo sipos yufala i givim samting we yufala nomo* i wantem, long ol man we oli hanggri+Mo yufala i mekem olgeta we oli* harem nogud, oli harem gud,Ale laet blong yufala bambae i saen, mo i saen tu long tudak,Mo tudak we i stap raonabaot long yufala, bambae i kam olsem medel dei nomo.+ 11  Jehova bambae i lidim yufala oltaemMo i mekem yufala* i harem gud, nating se yufala i stap long wan ples we i drae.+ Bambae hem i mekem ol bun blong yufala i strong,Mo bambae yufala i kam olsem wan garen we i gat fulap wota long hem,+Olsem wan springwota we wota blong hem i neva finis. 12  Mo from yufala, bambae oli bildim bakegen ol samting blong bifo we oli brobrok i stap,+Mo bambae yufala i bildim bakegen ol fandesen blong ol jeneresen we oli pas finis.+ Bambae ol man oli singaot yufala se ol man blong riperem ol stonwol we oli brobrok,*+Mo ol man blong fiksimap ol rod, blong ol man oli laef long saed saed blong hem. 13  Sipos yufala i tingbaot Sabat, nao yufala i no* ronem ol samting we yufala nomo i wantem* long tabu dei blong mi+Mo yufala i singaot Sabat se dei blong glad bigwan, mo wan tabu dei blong Jehova, mo wan dei we man i mas leftemap,+Mo yufala i ona long hem i bitim we yufala i stap ronem ol samting we yufala nomo i wantem, mo yufala i stap storian krangke nomo, 14  Ale Jehova bambae i mekem we yufala i kasem bigfala glad,Mo bambae mi mekem yufala i ron antap long ol hae ples long wol.+ Bambae mi mekem we yufala i kakae ol samting* long graon we olfala bubu blong yufala Jekob i kasem,+From we hemia nao tok we i kamaot long maot blong Jehova.”

Ol futnot

NT: “mekem sol blong mifala.”
NT: “we yufala nomo i glad long hem.”
NT: “mekem sol blong hem.”
NT: “sol blong yufala nomo.”
NT: “we sol blong olgeta i.”
NT: “sol blong yufala.”
PT: “ol hol long stonwol.”
PT: “nao yufala i wokbaot i gobak, yufala i no.”
NT: “i glad long hem.”
NT: “yufala i harem gud.”