Aesea 11:1-16

  • Rul we i stret i kamaot long niu sut blong Jese (1-10)

    • Wulf mo smol sipsip i stap wanples (6)

    • Save blong Jehova bambae i fulap long wol (9)

  • Smol haf we i kambak (11-16)

11  Wan niu sut+ bambae i kamaot long stamba blong Jese,+Mo wan niufala gru+ we i kamaot long ol rus blong hem, bambae i karem frut.   Mo spirit blong Jehova bambae i stap long hem,+Hemia spirit blong waes+ mo blong kasemsave samting,Spirit blong advaes mo paoa,+Mo spirit blong save mo fasin blong fraet* long Jehova.   Mo bambae hem i kasem glad from fasin blong fraet* long Jehova.+ Bambae hem i no jaj folem samting nomo we hem i luk long ae blong hem,No i stretem man folem samting nomo we hem i harem long sora blong hem.+   Bambae hem i jajem ol man we oli no gat nem folem sem fasin nomo,*Mo i folem fasin we i stret blong stretem ol man, long bihaf blong ol man long wol we oli gat tingting daon,Bambae hem i kilim wol long stik blong maot blong hem,+Mo i kilim i ded ol man nogud long win blong maot* blong hem.+   Bambae stret fasin i olsem strap we i raonem weist blong hem,Mo fasin blong holemstrong hem i strap long hips blong hem.+   Bambae wulf i stap smoltaem wetem smol sipsip,+Mo leped bambae i ledaon wetem yang nani,Mo smol buluk wetem laeon* mo animol we i fatfat gud, bambae oli stap wanples,*+Mo wan smol boe nomo bambae i lidim olgeta.   Bambae kao mo bea i kakae wanples,Mo ol pikinini blong tufala bambae oli slip wanples. Laeon bambae i kakae gras olsem bul.+   Smol pikinini we i stap titi yet, bambae i pleplei long ples blong kobra snek,Mo pikinini we i lego titi finis, bambae i save putum han blong hem antap long hol blong posen snek.   Bambae oli no mekem eni trabol+No oli spolem eni samting long olgeta ples long bigfala hil blong mi we i tabu,+From we bambae wol ya i mas fulap gud long save blong JehovaOlsem we wota i kavremapgud solwota.+ 10  Long dei ya, rus blong Jese+ bambae i stanap olsem wan saen* blong olgeta man.+ Mo ol nesen bambae oli lukluk i go long hem blong i lidim olgeta,*+Mo ples blong spel blong hem, bambae i kam wan naesfala ples. 11  Long dei ya, Jehova bambae i givim han blong hem namba 2 taem, blong tekembak smol haf blong ol man ya blong hem we oli stap yet long Asiria,+ long Ijip,+ long Patros,+ long Kus,+ long Elam,+ long Sina,* long Hamat, mo long ol aelan long solwota.+ 12  Bambae hem i leftemap wan saen* blong ol nesen, mo i hivimap ol man Isrel we oli stap wanwan olbaot,+ mo i hivimap ol man Juda we oli stap wanwan olbaot long ol fo kona blong wol.+ 13  Fasin blong jalus blong Efrem, bambae i finis,+Mo olgeta we oli stap agensem ol man Juda, bambae oli lus, oli no moa stap. Efrem bambae i no moa jalus long Juda,Mo Juda bambae i no moa agensem Efrem.+ 14  Mo bambae oli sut i kamdaon long saed blong ol hil* blong ol man Filistia, saed i go long wes,Bambae oli joen wanples, oli tekemaot olting blong ol man long Is. Bambae oli stretem han blong olgeta agensem* Edom+ mo Moab,+Mo ol man Amon bambae oli stap aninit long olgeta.+ 15  Jehova bambae i seraotem bei ya* long solwota blong Ijip,*+Mo i saksakem han blong hem long Reva.*+ Mo bambae hem i yusum win blong maot blong hem we i olsem hot win,* i mekem seven branj blong reva ya i kam drae,*Mo bambae hem i mekem ol man oli wokbaot long sandel nomo i gokros. 16  Mo bambae i gat wan bigrod+ i aot long Asiria i kam, blong smol haf ya blong ol man blong hem we oli stap yet, oli folem,+Olsem we i bin gat bifo, we Isrel i folem long dei ya we hem i kamaot long Ijip.

Ol futnot

NT: “tinghevi.”
NT: “tinghevi.”
NT: “long stret fasin.”
NT: “spirit blong lips.”
NT: “man laeon we i yang mo i gat plante hea long nek blong hem.”
MNT: “Mo pikinini blong buluk mo laeon bambae tufala i kakae wanples.”
NT: “saen pos.”
NT: “Ol nesen bambae oli lukaotem hem.”
Hemia Babilonia.
NT: “saen pos.”
PT: “kamdaon long solda.”
NT: “Bambae rul blong olgeta i go kasem.”
PT: “tang.”
MNT: “bambae i mekem solwota long bei blong Ijip i kam drae.”
Hemia Yufretes Reva.
NT: “yusum spirit blong hem.”
MNT: “i blo long reva ya, nao i seraot long seven branj.”