Aesea 46:1-13

  • Ol aedol blong ol man Babilon mo God blong Isrel (1-13)

    • Jehova i stap talemaot fiuja (10)

    • Wan pijin we i stap kakae animol, i aot long ples we san i girap long hem, i kam (11)

46  Bel i bendaon,+ Neboho i ben i godaon. Oli putum ol aedol blong olgeta long baksaed blong ol animol we oli stap mekem ol strong wok,+Olsem ol hevi basket long baksaed blong ol animol we oli taed gud.   Oli ben i godaon, mo oli bendaon tugeta. Oli no save tekemaot ol hevi samting ya,*Mo oli* go kalabus.   “Yufala long haos blong Jekob, mo yufala evriwan we i stap yet long haos blong Isrel, plis yufala i lesin long mi,+Mi mi givhan long yufala stat long taem we yufala i bon, mo mi karem yufala taem yufala i stap yet long bel blong mama blong yufala.+   Bambae mi mi stap sem mak nomo gogo kasem we yufala i kam olfala,+Bambae mi mi stap lukaot gud long yufala gogo kasem we hea blong yufala i kam waet. Bambae mi mi karem yufala mo mi lukaot gud long yufala mo mi tekemaot yufala, olsem we mi mekem bifo.+   ?Bambae yufala i talem se mi mi olsem hu mo mi sem mak long hu, mo bambae yufala i skelem mi wetem hu,+Blong talem se mitufala i sem mak?+   I gat olgeta we oli kafsaedem plante gol long paos blong olgeta,Oli skelem ol silva long skel. Oli tekem wan man blong wokem samting long silva, mo hem i mekem i kam wan god.+ Nao oli bodaon long hem, yes, oli wosipim.+   Oli leftemap aedol ya, oli putum long solda blong olgeta,+Oli karem, oli putum long ples blong hem, nao i stanap i stap. Hem i no muvaot long ples blong hem.+ Oli stap krae i go long hem, be hem i no ansa. Hem i no save tekemaot eni man long trabol.+   Yufala i mas tingbaot samting ya, mo tingting blong yufala i mas strong. Yufala ol man blong mekem sin, yufala i no mas fogetem samting ya.   Yufala i mas tingbaot ol samting* ya bifo,We oli soemaot se mi mi God, mo i no moa gat wan narawan. Mi mi God, mo i no moa gat wan we i olsem mi.+ 10  Long stat, mi mi talemaot samting we bambae i kamtru,Mo longtaem finis, mi talemaot ol samting we oli no kamtru yet.+ Mo mi talem se: ‘Ol desisen* blong mi bambae oli stanap, oli no save foldaon,+Mo bambae mi mekem eni samting we mi wantem.’+ 11  Mi mi stap singaotem wan pijin we i stap lukaot mit, i aot long ples we san i girap,* i kam,+Mi singaotem wan man long wan ples longwe blong i kam mekem ol desisen* blong mi oli kamtru.+ Mi mi talemaot finis, mo bambae mi mekem i kamtru. Mi mi mekem plan finis, mo bambae mi wok folem plan ya tu.+ 12  Yufala ya we hat blong yufala i strong,Mo yufala ya we i stap longwe long ol stret fasin, yufala i lesin long mi. 13  Mi mi mekem stret fasin blong mi i kam klosap finis. Hem i no stap longwe,Mo rod blong mi blong sevem man bambae i no let.+ Bambae mi sevem ol man long Saeon, yes mi givim ol gudfala samting blong mi long Isrel.”+

Ol futnot

Hemia ol aedol we oli putum long baksaed blong ol animol.
NT: “Mo sol blong olgeta i.”
PT: “tingbaot ol faswan samting.”
NT: “stamba tingting; plan.”
NT: “aot long is.”
NT: “stamba tingting; plan.”