Aesea 4:1-6

  • Seven woman long wan man (1)

  • Samting we Jehova i mekem i gru bambae i naes tumas (2-6)

4  Long dei ya, seven woman bambae oli holemtaet wan man+ mo oli talem long hem se:“Bambae mifala i kakae ol bred we mifala nomo i wok fromMo mifala i werem ol klos we mifala nomo i wok from. Be mifala i wantem nomo se yu letem mifala i holem nem blong yuBlong ol man oli no moa mekem mifala i sem.”*+  Long dei ya, samting we Jehova i mekem i gru, bambae i naes we i naes mo i gud tumas. Mo ol man Isrel we oli laef i stap bambae oli praod from ol kakae blong graon ya mo bambae i flasem olgeta.+  Eni man we i stap yet long Saeon mo oli lego hem i stap long Jerusalem, yes, olgeta evriwan long Jerusalem we oli raetemdaon nem blong olgeta blong oli laef i stap, bambae ol man oli singaot olgeta se tabu.+  Taem we Jehova bambae i yusum paoa blong jajem man, mo paoa we i olsem faea, blong wasemaot* doti* blong ol woman Saeon,+ mo rinsimaot blad we ol man Jerusalem oli mekem i ron,+  Jehova bambae i mekem tu se long dei, bambae wan klaod mo smok i kavremap olgeta ples we Hil Ya Saeon mo ples we bigfala asembli blong hem i stap long hem, mo long naet, bambae bigfala faea i stap saen long hem.+ Bambae i gat selta i blokem gud gudfala ples ya.  Mo long dei, bambae i gat wan wansaed haos we man i save go haed long sed blong hem taem san i strong,+ mo i save haedem mo protektem man taem i gat strong win mo ren.+

Ol futnot

Hemia i minim se man i sem from we hem i no mared mo i no gat pikinini.
NT: “paoa blong karemaot.”
PT: “sitsit.”