Sumala kan Marcos 7:1-37

  • Tradisyon han tawo iginbuhayhag (1-13)

  • Kahugaw nagtitikang ha kasingkasing (14-23)

  • Pagtoo han babaye nga Sirofeniciano (24-30)

  • Gintambal an tawo nga bungol (31-37)

7  Yana an mga Pariseo ngan an pipira han mga eskriba nga nagkaabot tikang ha Jerusalem nagtirirok ha palibot niya.+  Ngan nakita nira nga an pipira han iya mga disipulo nangangaon nga maghugaw an mga kamot, karuyag sidngon, waray maghunaw.*  (Kay an mga Pariseo ngan an ngatanan nga Judio diri nangangaon kon diri anay hira manhunaw tubtob ha siko, nga ginsusunod gud an tradisyon han mga tawo ha naglabay nga mga panahon,  ngan kon naabot hira tikang ha merkado, diri hira nakaon kon diri anay hira maglimpyo han ira kalugaringon pinaagi hin tubig. Damu pa nga tradisyon an ira nakarawat ngan ginsusunod gud, sugad han pagtunlob ha tubig han mga kopa, mga pitsel, ngan mga surudlan nga tumbaga.)*+  Salit ini nga mga Pariseo ngan mga eskriba nagpakiana ha iya: “Kay ano nga diri ginsusunod han imo mga disipulo an tradisyon han mga tawo ha naglabay nga mga panahon, kondi nangangaon hira nga maghugaw an mga kamot?”+  Nagsiring hiya ha ira: “Husto gud an igintagna ni Isaias mahitungod ha iyo nga mga hipokrito, sugad han nahisurat, ‘Ini nga mga tawo nagpapasidungog ha akon pinaagi han ira mga im-im, pero an ira kasingkasing hirayo gud ha akon.+  Waray pulos an ira padayon nga pagsingba ha akon, kay nagtututdo hira hin mga sugo han mga tawo sugad nga mga doktrina.’+  Iginsasalikway niyo an sugo han Dios ngan ginsusunod gud an tradisyon han mga tawo.”+  Dugang pa, nagsiring hiya ha ira: “Tuso nga ginbabalewaray niyo an sugo han Dios basi matipigan an iyo tradisyon.+ 10  Pananglitan, hi Moises nagsiring, ‘Pasidunggi an imo tatay ngan an imo nanay,’+ ngan, ‘Patayon an tawo nga nagyayakan hin nakakadaot* ha iya tatay o nanay.’+ 11  Pero nasiring kamo, ‘Kon an usa nga tawo nasiring ha iya tatay o ha iya nanay: “An anoman nga akon gintatag-iya nga mapapahimulsan mo usa nga corban (karuyag sidngon, igindedikar na ha Dios sugad nga regalo),”’ 12  diri na niyo hiya gintutugotan nga magbuhat hin bisan ano para ha iya tatay o ha iya nanay.+ 13  Salit ginhihimo niyo nga waray pulos an pulong han Dios pinaagi han iyo tradisyon nga iginpasa niyo.+ Ngan damu nga butang nga sugad hini an iyo ginbubuhat.”+ 14  Salit katapos niya padaupon utro ha iya an mga tawo, nagsiring hiya ha ira: “Pamati kamo ha akon, kamo ngatanan, ngan sabota niyo an kahulogan hini.+ 15  Waray bisan ano nga nasulod ha usa nga tawo an nakakahugaw ha iya; kondi an mga butang nga nagawas tikang ha usa nga tawo amo an nakakahugaw ha iya.”+ 16 * —— 17  Yana han nakasulod na hiya ha usa nga balay katapos niya bumaya ha mga tawo, an iya mga disipulo nagtikang pagpakiana ha iya mahitungod han ilustrasyon.+ 18  Salit nagsiring hiya ha ira: “Diri ba liwat kamo nasabot pariho ha ira? Diri ba kamo maaram nga waray bisan ano nga nasulod ha usa nga tawo an nakakahugaw ha iya, 19  kay nasulod ito, diri ha iya kasingkasing, kondi ha iya tiyan, ngan nagawas ngadto ha kasilyas?” Hini nga paagi iginpahayag niya nga limpyo an ngatanan nga pagkaon. 20  Dugang pa, nagsiring hiya: “An nagawas tikang ha usa nga tawo amo an nakakahugaw ha iya.+ 21  Kay tikang ha sulod, tikang ha kasingkasing han mga tawo,+ nagawas an nakakadaot nga mga pangatadongan: seksuwal nga imoralidad,* mga pangawat, mga pagpatay, 22  mga buhat han pag-adulteryo, kahakog, magraot nga mga buhat, panlimbong, mapasiparahon nga panggawi,* aw-anon nga mata, pagpasipara,* pagpahitaas, ngan pagkadiri-makatadunganon. 23  Ini ngatanan nga magraot nga butang tikang ha sulod ngan nakakahugaw ha usa nga tawo.” 24  Binuhát hiya tikang didto ngan kinadto ha rehiyon han Tiro ngan Sidon.+ Didto sinulod hiya ha usa nga balay ngan diri niya karuyag nga may mahibaro hito, kondi nakita la gihapon hiya. 25  Waray gud pag-iha, usa nga babaye nga may bata pa nga anak nga babaye nga ginsaniban hin mahugaw nga espiritu an nakabati mahitungod ha iya ngan kinadto ngan yinukbo ha iya tiilan.+ 26  Griego ito nga babaye, nga Sirofeniciano an nasyonalidad;* ngan naghinangyo hiya kan Jesus nga pagawson ha iya anak an demonyo. 27  Pero nagsiring hi Jesus ha iya: “Pabay-i nga mabusog anay an mga anak, kay diri tama nga kuhaon an tinapay han mga anak ngan ig-itsa ito ha gudtiay nga mga ayam.”+ 28  Kondi binaton hiya: “Oo, Ginoo, pero bisan an gudtiay nga mga ayam ha ilarom han lamesa nakaon han mga rumok han bata pa nga mga anak.” 29  Salit hi Jesus nagsiring ha iya: “Tungod kay nagsiring ka hini, lakat; ginawas na an demonyo tikang ha imo anak.”+ 30  Salit inuli hiya ngan nakita an bata nga nahigda, ngan waray na an demonyo.+ 31  Pagbalik ni Jesus tikang ha rehiyon han Tiro, inagi hiya ha Sidon ngan ha rehiyon han Decapolis* tipakadto ha Dagat han Galilea.+ 32  Dinhi gindara nira ha iya an usa nga tawo nga bungol nga may diperensya ha pagyakan,+ ngan nakimalooy hira ha iya nga itungbaw ha iya an iya kamot. 33  Ngan iginpahirayo hiya ni Jesus ha mga tawo. Katapos, iginsulod niya an iya mga tudlo ha mga talinga hito nga tawo, ngan katapos tumupra, iya ginkaptan an dila hito nga tawo.+ 34  Ngan paghangad ni Jesus ha langit, gininhawa hiya hin hilarom ngan nagsiring ha iya: “Ephʹpha·tha,” karuyag sidngon, “Maabrihan ka.” 35  Salit naabrihan an iya mga talinga,+ ngan natanggal an iya diperensya ha pagyakan, ngan nagtikang hiya pagyakan hin normal. 36  Tungod hito gintugon hira ni Jesus nga diri magsumat ha bisan hin-o,+ pero samtang mas ginpapabug-atan niya an iya tugon, mas iginpapanumat lugod nira ito.+ 37  Oo, duro gud an ira kahipausa,+ ngan nagsiring hira: “Maopay gud an ngatanan nga iya ginbuhat. Ginpapahinabo pa ngani niya nga makabati an mga bungol ngan makayakan an mga ngula.”+

Mga footnote

Karuyag sidngon, waray maglimpyo uyon ha mga balaud.
Ha Ingles, copper.
O “nga nanginginsulto.”
Kitaa an Ap. A3.
Plural han Griego nga pulong nga por·neiʹa. Kitaa an Glossary.
O “waray awod nga panggawi.” Ha Griego, a·selʹgei·a. Kitaa an Glossary.
O “maraot nga panyakan.”
Natawo ha Fenicia.
O “ha Rehiyon nga Napulo an Syudad.”