Sumala kan Marcos 15:1-47

  • Hi Jesus ha atubangan ni Pilato (1-15)

  • Ginyaangyaangan ha publiko (16-20)

  • Iginraysang ha kahoy ha Golgotha (21-32)

  • Kamatayon ni Jesus (33-41)

  • Paglubong kan Jesus (42-47)

15  Pagpamanagbanag gud ha kaagahon, nag-iristorya an punoan nga mga saserdote upod an mga tigurang ngan an mga eskriba, oo, an bug-os nga Sanhedrin, ngan gin-gapos nira hi Jesus ngan gindara hiya ngan igintubyan kan Pilato.+  Salit ginpakianhan hiya ni Pilato: “Ikaw ba an Hadi han mga Judio?”+ Binaton hiya: “Ikaw mismo an nasiring hito.”+  Pero damu an igin-aakusar ha iya han punoan nga mga saserdote.  Yana hi Pilato nagtikang utro pagpakiana ha iya, nga nasiring: “Waray ka ba ibabaton?+ Kitaa kon ano kadamu an ira igin-aakusar ha imo.”+  Kondi hi Jesus waray na bumaton, salit nahipausa hi Pilato.+  Ha kada piyesta han Paskua, nahiaraan na ni Pilato nga buhian an usa nga priso nga ginhahangyo han mga tawo.+  Hito nga panahon, priso an tawo nga an ngaran hi Barabas upod han mga nagrebelde ha gobyerno, nga nakamatay tungod han ira pagrebelde.  Salit an mga tawo kinadto ngan nagtikang paghangyo kan Pilato uyon ha nahiaraan na niya nga buhaton para ha ira.  Nagpakiana hiya ha ira, nga nasiring: “Karuyag ba niyo nga buhian ko an Hadi han mga Judio?”+ 10  Kay maaram hi Pilato nga igintubyan han punoan nga mga saserdote hi Jesus ngadto ha iya tungod han kaawa.+ 11  Pero gin-aghat han punoan nga mga saserdote an mga tawo nga an pabuhian lugod kan Pilato amo hi Barabas.+ 12  Hi Pilato nagsiring utro ha ira: “Kon sugad, ano man an akon bubuhaton ha iyo gintatawag nga Hadi han mga Judio?”+ 13  Makausa pa ginuliat hira: “Ibitay hiya ha kahoy!”*+ 14  Pero hi Pilato nagpadayon ha pagsiring ha ira: “Kay ano? Ano an iya ginbuhat nga maraot?” Nagtikakusog la lugod an ira guliat: “Ibitay hiya ha kahoy!”*+ 15  Tungod kay karuyag ni Pilato nga mapalipay an mga tawo, ginbuhian niya hi Barabas; ngan katapos igpalatigo hi Jesus,+ igintubyan niya hiya basi patayon ha kahoy.+ 16  Yana gindara hiya han mga sundalo ngadto ha bungsaran, karuyag sidngon, ngadto ha urukyan han gobernador, ngan gintirok nira an bug-os nga grupo han mga sundalo.+ 17  Ngan ginsul-otan nira hiya hin purpura* nga bado ngan nagsalapid hira hin korona nga mga tunok ngan iginbutang ito ha iya; 18  ngan nagtikang hira pagsiring ha iya: “Maopay nga adlaw, Hadi han mga Judio!”+ 19  Ira liwat ginbalbag hin tangbo an iya ulo ngan gintuprahan hiya, ngan linuhod hira ngan yinukbo* ha iya. 20  Ha kataposan, kahuman nira hiya yaangyaangan, ira hiya ginhukasan han bado nga purpura ngan ginsul-otan han iya pantungbaw nga mga bado. Ngan gindara nira hiya ha gawas basi igraysang ha kahoy.+ 21  Sugad man, ginpirit nira ha pagpas-an han pasakitan nga kahoy* ni Jesus an usa nga tawo nga nalabay tikang ha uma, hi Simon nga taga-Cirene nga tatay nira Alejandro ngan Rufo.+ 22  Salit gindara nira hiya ngadto ha lugar nga tinatawag nga Golʹgo·tha, nga nangangahulogan, kon ihuhubad, “Lugar han Bungo.”+ 23  Didto nagsari hira paghatag ha iya hin bino nga ginsalaktan hin mira,*+ kondi waray niya ito karawata. 24  Ngan iginraysang nira hiya ha kahoy ngan ginbarahin nira an iya pantungbaw nga mga bado pinaagi ha pagripa basi hibaroan kon ano an makukuha han kada usa.+ 25  Ikatulo nga oras* na adto, ngan iginraysang nira hiya ha kahoy. 26  Ngan ini an nakasurat nga akusasyon ha iya: “An Hadi han mga Judio.”+ 27  Dugang pa, duha nga tulisan an iginbitay nira ha mga kahoy ha sapit niya, an usa ha iya too ngan an usa ha iya wala.+ 28 * —— 29  Ngan an mga nalabay nagyakan ha iya hin nakakainsulto, nga nagpipilingpiling+ ngan nasiring: “Ha! Ikaw nga magrurumpag han templo ngan magtitindog hito ha sulod hin tulo ka adlaw,+ 30  talwasa an imo kalugaringon pinaagi ha paglusad tikang ha pasakitan nga kahoy.”* 31  Ha pariho liwat nga paagi, an punoan nga mga saserdote upod an mga eskriba nagyaangyaang ha iya, nga nasiring: “Gintalwas niya an iba, pero diri niya natatalwas an iya kalugaringon!+ 32  Palusara yana an Kristo, an Hadi han Israel, tikang ha pasakitan nga kahoy,* basi makita naton ngan tumoo kita.”+ Bisan an mga iginbitay ha mga kahoy ha sapit niya nag-insulto ha iya.+ 33  Pag-abot han ikaunom nga oras,* nalukop hin kasisidman ito nga tuna tubtob ha ikasiyam nga oras.*+ 34  Ngan han ikasiyam nga oras, ginuliat hi Jesus: “Eʹli, Eʹli, laʹma sa·bach·thaʹni?” nga nangangahulogan, kon ihuhubad: “Dios ko, Dios ko, kay ano nga ginpabay-an mo ako?”+ 35  Ngan pakabati hito han pipira han mga naninindog hirani didto, nagsiring hira: “Kitaa! Gintatawag niya hi Elias.” 36  Katapos may usa nga dinalagan ngan nagtunlob hin espongha ha maaslom nga bino, iginbutang ito ha tangbo, ngan iginpainom ito ha iya,+ nga nasiring: “Pabay-i hiya! Kitaon naton kon makanhi ba hi Elias basi ilusad hiya.” 37  Pero ginuliat hi Jesus ngan nautdan hin gininhawa.+ 38  Ngan an kurtina han santuaryo+ natunga tikang ha igbaw tubtob ha ubos.+ 39  Yana han an opisyal han kasundalohan nga natindog hirani ha iya nakakita hini nga mga butang ngan han kautdi niya hin gininhawa, nagsiring hiya: “Sigurado gud nga ini nga tawo an Anak han Dios.”+ 40  May mga babaye liwat nga apartado nga nagkinita, upod ha ira hi Maria Magdalena pati na hi Maria nga nanay ni Santiago nga Burobata* ngan ni Joses, ngan hi Salome,+ 41  nga naupod ngan nag-aasikaso kan Jesus+ han nakadto hiya ha Galilea, ngan an damu pa nga babaye nga sinagka upod ha iya ngadto ha Jerusalem. 42  Yana han kulop na gud, ngan tungod kay adlaw adto han Pagpangandam, karuyag sidngon, an adlaw antes han Sabbath, 43  inabot hi Jose nga taga-Arimatea, usa nga respetado nga membro han Konseho,* nga naghuhulat liwat han Ginhadian han Dios. Nagin maisugon hiya ngan kinadto ha atubangan ni Pilato ngan gin-aro an lawas ni Jesus.+ 44  Kondi naghunahuna hi Pilato kon patay na gud ba hi Jesus, ngan katapos niya ipatawag an opisyal han kasundalohan, ginpakianhan niya hiya kon patay na ba hi Jesus. 45  Salit katapos niya ito masiguro ha opisyal han kasundalohan, iginhatag niya kan Jose an lawas. 46  Katapos niya pumalit hin maopay nga klase hin lino ngan iglusad hi Jesus, ginputos niya hiya ha maopay nga klase hin lino ngan iginbutang hiya ha lubnganan*+ nga gintibag ha bato; katapos nagpakaliding hiya hin bato ngadto ha ganggang han lubnganan.+ 47  Pero hi Maria Magdalena ngan hi Maria nga nanay ni Joses padayon nga nagkinita kon diin iginbutang hi Jesus.+

Mga footnote

O “Pataya hiya ha kahoy!”
O “Pataya hiya ha kahoy!”
Ha Ingles, purple.
O “naghatag hin katalahoran.”
Kitaa an Glossary.
Usa nga substansya nga nakakaiban han kaul-ol.
Karuyag sidngon, mga alas-9 han aga.
Kitaa an Ap. A3.
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Glossary.
Karuyag sidngon, mga alas-12 han udto.
Karuyag sidngon, mga alas-3 han kulop.
O “Hurohamubo.”
O “Sanhedrin.”
O “handumanan nga lubnganan.”