Sumala kan Marcos 4:1-41

 • MGA ILUSTRASYON MAHITUNGOD HA GINHADIAN (1-34)

  • An parasabwag (1-9)

  • Kon kay ano nga hi Jesus naggamit hin mga ilustrasyon (10-12)

  • Iginsaysay an ilustrasyon mahitungod han parasabwag (13-20)

  • An lampara diri iginbubutang ha ilarom han basket (21-23)

  • An taraksan nga iyo ginagamit (24, 25)

  • An parasabwag nga nakaturog (26-29)

  • An liso han mustasa (30-32)

  • Paggamit hin mga ilustrasyon (33, 34)

 • Ginpakalma ni Jesus an subasko (35-41)

4  Ha lain nga higayon, nagtikang hiya pagtutdo ha ligid han dagat, ngan damu gud nga tawo an nagtirirok hirani ha iya. Salit sinakay hiya ha sakayan ngan liningkod dida hito ngan nagpahirayo hin gutiay ha baybayon, pero an ngatanan nga tawo nakada ha ligid han dagat, ha may baybayon.+  Ngan nagtikang hiya pagtutdo ha ira hin damu nga butang pinaagi hin mga ilustrasyon,+ ngan samtang nagtututdo hiya, nagsiring hiya ha ira:+  “Pamati kamo. Kitaa! An parasabwag ginawas basi magsabwag.+  Samtang nagsasabwag hiya, may mga binhi nga nahulog ha ligid han dalan, ngan nagkaabot an katamsihan ngan ginpanuktok ito.  An iba nahulog ha batoon nga dapit nga hamabaw la an tuna, ngan nanurok dayon ito kay diri hilarom an tuna.+  Pero pagsirang han adlaw napasoan ito, ngan tungod kay waray ito makagamot hin maopay nauga ito.  An iba naman nga mga binhi nahulog ha katunokan, ngan nanubo an katunokan ngan gintabonan ito, ngan waray ito mamunga.+  Pero an iba nahulog ha maopay nga tuna, ngan pagtubo hito ngan pagdaku, nagtikang ito pamunga hin 30, 60, ngan 100 ka pilo.”+  Katapos nagsiring pa hiya: “Hiya nga may mga talinga ha pagpamati, mamati.”+ 10  Yana han nag-uusahan na la hiya, an mga nakapalibot ha iya pati na an Dose nagtikang pagpakiana ha iya mahitungod han mga ilustrasyon.+ 11  Nagsiring hiya ha ira: “Ha iyo iginhatag an sagrado nga tinago+ han Ginhadian han Dios, pero ha mga aadto ha gawas, an ngatanan nga butang iginhahatag pinaagi hin mga ilustrasyon,+ 12  basi bisan pa hira nagkikita, magkikita hira pero diri la gihapon makakakita, ngan bisan pa hira nabati, mabati hira pero diri la gihapon makakasabot han kahulogan hito, ngan diri gud liwat hira mabalik ngan mapapasaylo.”+ 13  Dugang pa, nagsiring hiya ha ira: “Diri niyo nasasabtan ini nga ilustrasyon; kon sugad, paonan-o niyo masasabtan an iba pa nga mga ilustrasyon? 14  “An parasabwag nagsasabwag han pulong.+ 15  Salit ini hira an mga aada ha ligid han dalan diin nahisabwag an pulong; pero pakabati gud nira hito, inabot hi Satanas+ ngan ginkuha an pulong nga iginsabwag ha ira.+ 16  Sugad man, ini hira an mga nahisabwag ha batoon nga dapit; pakabati gud nira han pulong, ginkarawat nira ito hin malipayon.+ 17  Pero tungod kay waray hira makagamot hin maopay, nagpadayon hira hin madaliay la; katapos, pag-abot gud han kasakitan o pagtimaraot tungod han pulong, nahipakdol* hira. 18  May-ada liwat iba nga nahisabwag ha katunokan. Ini hira an mga nakabati han pulong,+ 19  pero an mga kabaraka+ hini nga sistema han mga butang* ngan an nakakalimbong nga gahum han karikohan+ ngan an mga hingyap+ ha iba pa nga mga butang nakasulod ha ira kasingkasing ngan nagtabon han pulong, ngan waray ito magin mabungahon. 20  Ha kataposan, an mga nahisabwag ha maopay nga tuna amo an mga namati han pulong ngan malipayon nga kinarawat hito ngan namunga—30, 60, ngan 100 ka pilo.”+ 21  Nagsiring liwat hiya ha ira: “An lampara diri igin-gagawas basi ibutang ha ilarom han basket* o ha ilarom han katre, diri ba? Diri ba igin-gagawas ito basi ibutang ha burutangan han lampara?+ 22  Kay waray nakatago nga diri mabubuhayhag; waray gintahoban hin maopay nga diri mahigagawas.+ 23  An bisan hin-o nga may mga talinga ha pagpamati, mamati.”+ 24  Nagsiring pa hiya ha ira: “Tagi hin atensyon an iyo hinbabatian.+ An taraksan nga iyo igintatakos amo liwat an igtatakos ha iyo, oo, damu pa an idudugang ha iyo. 25  Kay an bisan hin-o nga may-ada, damu pa an ihahatag ha iya,+ pero an bisan hin-o nga waray, kukuhaon ha iya bisan an aada ha iya.”+ 26  Ngan nagpadayon hiya ha pagsiring: “An Ginhadian han Dios pariho han pagsabwag han usa nga tawo hin mga binhi ha tuna. 27  Nakaturog hiya ha gab-i ngan nabuhát ha adlaw, ngan an mga binhi nanunurok ngan nahitaas, pero diri hiya maaram kon paonan-o. 28  An tuna nakakalugaring pamunga hin hinay-hinay, siyahan an lawas, sunod an uhay, ngan ha urhi an matimgas nga lugas* ha uhay. 29  Kondi pagkahinog gud han bunga, gin-gagarab niya ito, kay inabot na an panahon han pangani.” 30  Ngan nagpadayon hiya ha pagsiring: “Ha ano naton maikukompara an Ginhadian han Dios, o ano nga ilustrasyon an aton magagamit ha pagsaysay hito? 31  Pariho ito hin liso han mustasa,* nga ha panahon han pagsabwag hito, ito an gigugutiayi ha ngatanan nga liso ha tuna.+ 32  Pero kon mahisabwag na, natubo ito ngan nagigin mas daku pa kay ha ngatanan nga iba pa nga tanom nga nakakaon ngan nagkakaada dagku nga mga sanga, salit an mga tamsi ha langit nakakaagi hin mauukyan ha ilarom han lambong* hito.” 33  Iginyakan niya ha ira an pulong han Dios pinaagi hin damu nga ilustrasyon+ nga sugad hito, tubtob ha ira masasabtan. 34  Ha pagkamatuod, diri hiya nagyayakan ha ira kon waray ilustrasyon, pero igin-iesplikar niya ha iya mga disipulo hin pribado an ngatanan nga butang.+ 35  Ngan hito nga adlaw, han masirom na, nagsiring hiya ha ira: “Tabok kita ngadto ha luyo nga baybayon.”+ 36  Salit katapos nira palakton an mga tawo, gindara nira hiya ha sakayan, ngan may iba pa nga mga sakayan nga umupod ha iya.+ 37  Yana nagkaada makusog gud nga subasko, ngan an mga balud padayon nga napusak ha sakayan, salit hirani na ito malunod.+ 38  Pero nakadto hiya ha ulin, nakaturog ha ulonan.* Salit ginpukaw nira hiya ngan ginsidngan: “Magturutdo, diri ka ba nababaraka nga magkakamatay na kami?” 39  Tungod hito binuhát hiya ngan ginsaway an hangin ngan ginsidngan an dagat: “Husto na! Maglinaw ka!”+ Ngan inundang* an hangin ngan nagkalma gud ito. 40  Salit nagsiring hiya ha ira: “Kay ano nga nahahadlok* gud kamo? Waray pa ba kamo pagtoo?” 41  Kondi inabat hira hin diri ordinaryo nga kahadlok, ngan nagsiring hira ha usa kag usa: “Hin-o gud ba ini? Bisan an hangin ngan an dagat nasugot ha iya.”+

Mga footnote

Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
O “hini nga panahon.” Kitaa an Glossary.
O “taraksan nga basket.”
Kitaa an Glossary.
Gutiay nga liso nga makikita ha Israel. Mahimo ito humitaas hin mga 4 m (15 ft).
Ha iba nga lugar, “dagaw.”
O “kutson.”
Ha iba nga lugar, “tinuko.”
O “natatalaw.”