Sumala kan Marcos 13:1-37

 • IKATARAPOS HAN SISTEMA HAN MGA BUTANG (1-37)

  • Girra, linog, kakulang hin pagkaon (8)

  • Isasangyaw an maopay nga sumat (10)

  • Daku nga kasakitan (19)

  • Pag-abot han Anak han tawo (26)

  • Ilustrasyon mahitungod han igos (28-31)

  • Padayon nga magbantay (32-37)

13  Samtang nagawas hiya ha templo, usa han iya mga disipulo an nagsiring ha iya: “Magturutdo, kitaa! kaopay gud han mga bato ngan mga istraktura!”+  Kondi hi Jesus nagsiring ha iya: “Nakikita mo ba inin dagku nga mga istraktura? Waray gud bato nga natungbaw ha usa pa nga bato an mabibilin dinhi ngan diri marurumpag.”+  Samtang nalingkod hiya ha Bukid han mga Olibo nga nakikita an templo, hira Pedro, Santiago, Juan, ngan Andres nagpakiana ha iya hin pribado:  “Sumati kami, san-o mahitatabo ini nga mga butang, ngan ano an magigin tigaman nga hirani na matapos ini ngatanan nga butang?”+  Salit hi Jesus nagtikang pagsiring ha ira: “Pag-ikmat nga diri kamo maisimang han bisan hin-o.+  Damu an maabot nga ginagamit an akon ngaran, nga nasiring, ‘Ako amo hiya,’ ngan damu an ira isisimang.  Dugang pa, kon makabati kamo hin mga girra ngan hin mga sumat mahitungod han mga girra, ayaw kamo kalisang; kinahanglan mahitabo ini nga mga butang, kondi diri pa ito an kataposan.+  “Kay an usa nga nasud makikig-away ha lain nga nasud ngan an usa nga ginhadian makikig-away ha lain nga ginhadian;+ magkakaada mga linog ha iba-iba nga mga lugar; magkakaada liwat kakulang hin mga pagkaon.+ Ini an tinikangan han mga kasakitan.*+  “Pero kamo, pag-ikmat kamo. Itutubyan kamo han mga tawo ha lokal nga mga korte,+ ngan kakastiguhon kamo ha mga sinagoga+ ngan dadad-on ha atubangan han mga gobernador ngan mga hadi tungod ha akon, basi magpamatuod ha ira.+ 10  Sugad man, an maopay nga sumat kinahanglan isangyaw anay ha ngatanan nga nasud.+ 11  Ngan ha panahon nga dad-on nira kamo basi itubyan, ayaw kamo kabaraka kon ano an iyo isisiring; pero anoman an ihatag ha iyo hito nga oras, isiring ito, kay diri kamo an nagyayakan kondi an baraan nga espiritu.+ 12  Dugang pa, itutubyan han bugto an iya bugto ngadto ha kamatayon, ngan han amay an iya anak, ngan an mga anak makontra ha mga kag-anak ngan ipapapatay hira.+ 13  Ngan kangangalasan kamo han ngatanan nga tawo tungod ha akon ngaran.+ Pero an nagpailob* tubtob ha kataposan+ matatalwas.+ 14  “Kondi kon makita na niyo nga an mangil-ad nga butang nga hinungdan han kabungkagan+ natindog ha lugar nga diri angay tindogan hito (sadang gumamit hin pagsabot an magbarasa), hito nga panahon an mga aadto ha Judea magtikang na pagpalagiw ngadto ha kabukiran.+ 15  An tawo nga aadto ha atop diri na lumusad o sumulod basi magkuha hin bisan ano nga butang ha iya balay; 16  ngan an tawo nga aadto ha uma diri na bumalik ha mga butang nga iya ginbayaan basi kuhaon an iya pantungbaw nga bado. 17  Kairo han mga burod ngan han mga nagpapasuso hito nga mga adlaw!+ 18  Padayon kamo nga mag-ampo nga diri ito mahituman ha kathagkot; 19  kay ito nga mga adlaw magigin mga adlaw han kasakitan+ nga waray pa mahitabo tikang ha tinikangan han mga linarang nga ginlarang han Dios tubtob hito nga panahon, ngan diri na mahitatabo utro.+ 20  Ha pagkamatuod, kon diri pahaliputon ni Jehova* an mga adlaw, waray tawo* nga matatalwas. Pero tungod han mga pinili nga iya ginpili, pahahaliputon niya an mga adlaw.+ 21  “Ngan kon may-ada liwat bisan hin-o nga magsiring ha iyo, ‘Kitaa! Aanhi an Kristo,’ o, ‘Kitaa! Aadto hiya,’ ayaw kamo pagtuod.+ 22  Kay maabot an buwa nga mga Kristo ngan buwa nga mga propeta+ ngan magbubuhat hin mga tigaman ngan urusahon nga mga butang basi isimang an mga pinili, kon posible. 23  Salit pagbantay kamo.+ Iginsusumat ko ha iyo an ngatanan hin abanse. 24  “Kondi hito nga mga adlaw, katapos hito nga kasakitan, an adlaw magsisirom, an bulan diri maglalamrag,+ 25  an mga bitoon magkakahudlog tikang ha langit, ngan an gamhanan nga mga butang nga aadto ha langit mababay-og. 26  Ngan katapos makikita nira an Anak han tawo+ nga naabot nga aada ha mga dampog nga may daku nga gahum ngan himaya.+ 27  Ngan katapos susugoon niya an mga anghel ngan titirukon an iya mga pinili tikang ha upat nga hangin,* tikang ha kataposan han tuna tubtob ha kataposan han langit.+ 28  “Yana mahibaro kamo tikang hini nga ilustrasyon mahitungod han kahoy nga igos: Kon an bag-o nga sanga hito maghumok na ngan manaringsing hin mga dahon, maaram kamo nga hirani na an katpaso.+ 29  Ha pariho nga paagi, kon makita na niyo nga nahitatabo ini nga mga butang, hibaroi nga hirani na hiya, aada na ha mga purtahan.+ 30  Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo nga diri gud malabay ini nga henerasyon samtang diri pa nahitatabo ini ngatanan nga butang.+ 31  An langit ngan an tuna mawawara,+ pero an akon mga pulong diri gud mawawara.+ 32  “Mahitungod hito nga adlaw o oras waray bisan hin-o nga maaram, bisan an mga anghel ha langit o an Anak, kondi an Amay.+ 33  Padayon nga magbantay, padayon nga magmata,+ kay diri kamo maaram kon san-o an itinanda nga panahon.+ 34  Pariho ito hin tawo nga nabiyahe ha iba nga nasud nga ginbayaan an iya balay ngan iginhatag ha iya mga uripon an awtoridad ha panginano hito,+ nga an kada usa ha ira may buruhaton, ngan ginsugo an parabantay han purtahan nga padayon nga magbantay.+ 35  Salit padayon nga magbantay, kay diri kamo maaram kon san-o maabot an agaron han balay,+ kon temprano ba ha gab-i o ha katutnga o ha maagahon* o temprano ha aga,+ 36  basi kon tigda nga umabot hiya, diri niya kamo maabtan nga nangangaturog.+ 37  Kondi an ginsisiring ko ha iyo ginsisiring ko ha ngatanan: Padayon nga magbantay.”+

Mga footnote

Pariho ha kaul-ol ha pag-anak han babaye.
O “nagpapailob.”
Kitaa an Ap. A5.
Lit., “waray unod.”
Karuyag sidngon, tikang ha upat nga nangunguna nga direksyon.
Lit., “pagtugaok han manok.”