Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Maopay nga Sumat Sumala kan Marcos

Mga Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Juan nga Parabawtismo nagsangyaw (1-8)

  • Bawtismo ni Jesus (9-11)

  • Hi Jesus ginsulay ni Satanas (12, 13)

  • Jesus nagsangyaw ha Galilea (14, 15)

  • Gintawag an siyahan nga mga disipulo (16-20)

  • Mahugaw nga espiritu ginpagawas (21-28)

  • Gintambal ni Jesus an damu ha Capernaum (29-34)

  • Nag-ampo ha mamingaw nga lugar (35-39)

  • Tawo nga may liprosi gintambal (40-45)

 • 2

  • Gintambal ni Jesus an paralisado (1-12)

  • Gintawag ni Jesus hi Levi (13-17)

  • Pakiana ha pagpuasa (18-22)

  • Jesus, ‘Ginoo han Sabbath’ (23-28)

 • 3

  • Tawo nga uga an kamot gintambal (1-6)

  • Damu nga tawo ha baybayon (7-12)

  • An 12 nga apostol (13-19)

  • Pagpasipara kontra ha baraan nga espiritu (20-30)

  • Nanay ngan mga bugto ni Jesus (31-35)

 • 4

  • MGA ILUSTRASYON MAHITUNGOD HA GINHADIAN (1-34)

   • An parasabwag (1-9)

   • Kon kay ano nga hi Jesus naggamit hin mga ilustrasyon (10-12)

   • Iginsaysay an ilustrasyon mahitungod han parasabwag (13-20)

   • An lampara diri iginbubutang ha ilarom han basket (21-23)

   • An taraksan nga iyo ginagamit (24, 25)

   • An parasabwag nga nakaturog (26-29)

   • An liso han mustasa (30-32)

   • Paggamit hin mga ilustrasyon (33, 34)

  • Ginpakalma ni Jesus an subasko (35-41)

 • 5

  • Ginpasulod ni Jesus an mga demonyo ha mga baboy (1-20)

  • Anak ni Jairo; babaye ginkaptan an pantungbaw nga bado ni Jesus (21-43)

 • 6

  • Hi Jesus waray karawata ha iya kalugaringon nga lugar (1-6)

  • An Dose gintagan hin instruksyon ha ministeryo (7-13)

  • Namatay hi Juan nga Parabawtismo (14-29)

  • Jesus nagpakaon hin 5,000 (30-44)

  • Hi Jesus naglakat ha bawbaw han tubig (45-52)

  • Pagpanambal ha Genesaret (53-56)

 • 7

  • Tradisyon han tawo iginbuhayhag (1-13)

  • Kahugaw nagtitikang ha kasingkasing (14-23)

  • Pagtoo han babaye nga Sirofeniciano (24-30)

  • Gintambal an tawo nga bungol (31-37)

 • 8

  • Jesus nagpakaon hin 4,000 (1-9)

  • Naghangyo hin tigaman (10-13)

  • Libadura han mga Pariseo ngan ni Herodes (14-21)

  • Buta gintambal ha Betsaida (22-26)

  • Iginsumat ni Pedro kon hin-o an Kristo (27-30)

  • Igintagna an kamatayon ni Jesus (31-33)

  • Tinuod nga pagkadisipulo (34-38)

 • 9

  • Pagbag-o han hitsura ni Jesus (1-13)

  • Bata nga ginsaniban gintambal (14-29)

   • An ngatanan posible ha tawo nga may pagtoo (23)

  • Igintagna utro an kamatayon ni Jesus (30-32)

  • An mga disipulo nagdiskusyon kon hin-o an pinakalabaw (33-37)

  • An bisan hin-o nga diri kontra ha aton dapig ha aton (38-41)

  • Mga hiparakdolan (42-48)

  • “Magkaada kamo asin ha iyo kalugaringon” (49, 50)

 • 10

  • Pag-asawa ngan pagdiborsyo (1-12)

  • Ginbendisyonan ni Jesus an kabataan (13-16)

  • Pakiana han riko nga lalaki (17-25)

  • Sakripisyo para ha Ginhadian (26-31)

  • Igintagna utro an kamatayon ni Jesus (32-34)

  • Hangyo nira Santiago ngan Juan (35-45)

   • Hi Jesus an lukat para ha damu (45)

  • Buta nga hi Bartimeo gintambal (46-52)

 • 11

  • Madaugon nga pagsulod ni Jesus (1-11)

  • Iginsumpa an igos (12-14)

  • Ginlimpyohan ni Jesus an templo (15-18)

  • Leksyon tikang ha uga nga igos (19-26)

  • Awtoridad ni Jesus ginkwestyon (27-33)

 • 12

  • Ilustrasyon mahitungod han parapamatay nga mga parag-uma (1-12)

  • An Dios ngan an Cesar (13-17)

  • Pakiana ha pagkabanhaw (18-27)

  • Duha nga pinakaimportante nga sugo (28-34)

  • An Kristo ba anak ni David? (35-37a)

  • Pahamangno kontra ha mga eskriba (37b-40)

  • Duha nga sinselyo han balo (41-44)

 • 13

  • IKATARAPOS HAN SISTEMA HAN MGA BUTANG (1-37)

   • Girra, linog, kakulang hin pagkaon (8)

   • Isasangyaw an maopay nga sumat (10)

   • Daku nga kasakitan (19)

   • Pag-abot han Anak han tawo (26)

   • Ilustrasyon mahitungod han igos (28-31)

   • Padayon nga magbantay (32-37)

 • 14

  • An mga saserdote nagplano ha pagpatay kan Jesus (1, 2)

  • Mahamot nga lana ginbubo kan Jesus (3-9)

  • Hi Judas nagtraydor kan Jesus (10, 11)

  • An ultimo nga Paskua (12-21)

  • An pagtikang han Panihapon han Ginoo (22-26)

  • Igintagna an pagnigar ni Pedro (27-31)

  • Jesus nag-ampo ha Getsemani (32-42)

  • Gin-aresto hi Jesus (43-52)

  • Pagbista ha Sanhedrin (53-65)

  • Iginnigar ni Pedro hi Jesus (66-72)

 • 15

  • Hi Jesus ha atubangan ni Pilato (1-15)

  • Ginyaangyaangan ha publiko (16-20)

  • Iginraysang ha kahoy ha Golgotha (21-32)

  • Kamatayon ni Jesus (33-41)

  • Paglubong kan Jesus (42-47)

 • 16

  • Ginbanhaw hi Jesus (1-8)