Sumala kan Marcos 5:1-43

  • Ginpasulod ni Jesus an mga demonyo ha mga baboy (1-20)

  • Anak ni Jairo; babaye ginkaptan an pantungbaw nga bado ni Jesus (21-43)

5  Katapos inabot hira ha tabok han dagat ha rehiyon han mga taga-Gerasa.+  Ngan paghaw-as gud ni Jesus ha sakayan, usa nga lalaki nga kontrolado hin mahugaw nga espiritu an tinapo ha iya tikang ha mga lubnganan.*  Naukoy* hiya ha mga lubnganan, ngan tubtob hito nga panahon waray pa gud nakagapos ha iya hin hugot, bisan pa pinaagi hin kadena.  Agsob hiya gapuson hin mga kadena ha tiil ngan kamot, pero nauutod niya an mga kadena ha kamot ngan narurumok an mga kadena ha tiil; ngan waray bisan hin-o nga may kusog ha pagpugong ha iya.  Ngan ha gab-i ngan adlaw, padayon hiya nga naggiginuliat ha mga lubnganan ngan ha kabukiran ngan ginsasamad hin mga bato an iya kalugaringon.  Pero han nakita niya hi Jesus ha hirayo, dinalagan hiya ngan yinukbo ha iya.+  Katapos ginuliat hiya hin makusog: “Ano an imo tuyo ha akon, Jesus, Anak han Gihitaasi nga Dios? Ginpapasumpa ko ikaw ha atubangan han Dios nga diri ako pasakitan.”+  Kay ginsinidngan ito ni Jesus: “Gawas tikang hito nga lalaki, ikaw nga mahugaw nga espiritu.”+  Pero hi Jesus nagpakiana ha iya: “Ano an imo ngaran?” Ngan binaton hiya: “Lehiyon* an akon ngaran, kay damu kami.” 10  Ngan padayon nga nakimalooy hiya kan Jesus nga diri paiwason an mga espiritu tikang hito nga tuna.+ 11  Yana may daku nga panon han mga baboy+ nga nangangaon didto ha bukid.+ 12  Salit an mga espiritu nakimalooy ha iya: “Pasudla kami ha mga baboy, basi makasulod kami ha ira.” 13  Ngan iya hira gintugotan. Salit an maghugaw nga mga espiritu nagkagawas ngan sinulod ha mga baboy, ngan an panon han mga 2,000 nga baboy nandadlagan ngadto ha pangpang, nanlayog ha dagat, ngan nagkalulumos. 14  Pero an mga nag-aataman han mga baboy namalagiw ngan iginsumat ito ha syudad ngan ha palibot hito, ngan an mga tawo kinadto basi makita an nahitabo.+ 15  Salit kinadto hira kan Jesus ngan nakita an lalaki nga ginsaniban hin demonyo, an lalaki nga ginsaniban hadto han lehiyon, nga nalingkod nga nakabado ngan maopay na an panhunahuna, ngan nahadlok hira. 16  Sugad man, an nagpakakita hito nag-istorya ha ira kon paonan-o ito nahitabo ha lalaki nga ginsaniban hin demonyo ngan ha mga baboy. 17  Salit nakimalooy hira kan Jesus nga bumaya ha ira rehiyon.+ 18  Yana han tisakay na hiya ha sakayan, an lalaki nga ginsaniban hadto hin demonyo nakimalooy nga paupdon hiya.+ 19  Pero waray hiya tuguti ni Jesus, lugod ginsidngan hiya: “Uli ha imo mga paryente, ngan isumat ha ira an ngatanan nga ginbuhat ni Jehova* para ha imo ngan an kalooy nga iginpakita niya ha imo.” 20  Linakat ini nga lalaki ngan nagtikang panumat ha Decapolis* han ngatanan nga ginbuhat ni Jesus para ha iya, ngan nahipausa an ngatanan nga tawo. 21  Han nakatabok na utro hi Jesus ha luyo nga baybayon sakay ha sakayan, nagtirirok ha iya an damu nga tawo, ngan nakada hiya ha ligid han dagat.+ 22  Yana inabot an usa han punoan nga mga opisyal han sinagoga, nga Jairo an ngaran, ngan pakakita niya kan Jesus, linuhod hiya ha iya tiilan.+ 23  Nakimalooy hiya ha iya hin damu ka beses, nga nasiring: “An akon bata pa nga anak nga babaye grabe an sakit.* Alayon kadtoa hiya ngan itungbaw ha iya an imo mga kamot+ basi hiya mag-opay ngan diri mamatay.” 24  Salit inupod hi Jesus ha iya, ngan damu nga tawo an nagsinunod kan Jesus ngan nagsusuok ha iya. 25  Yana may usa nga babaye nga 12 ka tuig+ na nga gindidinugoan.+ 26  Duro gud an iya gin-antos* ha mga pagtambal han damu nga doktor ngan naubos na an ngatanan niya nga panag-iya, ngan waray hiya mag-opay, kondi nagtikagrabe la lugod. 27  Han hinbatian niya an mga sumat mahitungod kan Jesus, kinadto hiya ha luyo niya ha butnga han mga tawo ngan ginkaptan an iya pantungbaw nga bado,+ 28  kay nagsiniring hiya: “Kon makaptan ko bisan la an iya pantungbaw nga mga bado, mag-oopay ako.”+ 29  Ngan inundang dayon an pagdinugui ha iya, ngan inabat niya ha iya lawas nga natambal na an iya grabe nga sakit. 30  Inabat dayon ni Jesus nga may gahum+ nga ginawas ha iya, ngan liningi hiya ha mga tawo ngan nagpakiana: “Hin-o an kinapot han akon pantungbaw nga mga bado?”+ 31  Pero an iya mga disipulo nagsiring ha iya: “Nakikita mo nga ginsusuok ka han mga tawo, ngan napakiana ka, ‘Hin-o an kinapot ha akon?’” 32  Pero nagkikita hiya ha palibot basi makita kon hin-o an nagbuhat hito. 33  An babaye, nga maaram han nahitabo ha iya, nahahadlok ngan nangungurog, ngan dinaop hiya ngan linuhod ha atubangan ni Jesus ngan iginsumat ha iya an bug-os nga kamatuoran. 34  Hi Jesus nagsiring ha iya: “Anak, an imo pagtoo nakaopay ha imo. Lakat nga mamurayawon,+ ngan matambal ka ha imo grabe nga sakit.”+ 35  Samtang nagyayakan pa hiya, may mga tawo tikang ha balay han punoan nga opisyal han sinagoga nga inabot ngan nagsiring: “An imo anak namatay na! Kay ano nga didisturbuhon mo pa an Magturutdo?”+ 36  Pero hinbatian ni Jesus an ira ginyakan ngan nagsiring hiya ha punoan nga opisyal han sinagoga: “Ayaw kahadlok, magpakita ka la hin pagtoo.”+ 37  Waray hiya ginpasunod nga bisan hin-o labot la kanda Pedro, Santiago, ngan Juan nga bugto ni Santiago.+ 38  Salit kinadto hira ha balay han punoan nga opisyal han sinagoga, ngan nakita niya an karigumok ngan an mga nagtatangis ngan nagngunguyngoy hin makusog.+ 39  Pagsulod niya, nagsiring hiya ha ira: “Kay ano nga nananangis kamo ngan nagkakarigumok? An bata waray mamatay, kondi nakaturog la.”+ 40  Tungod hito, nakakatamay nga gintinawaan nira hiya. Pero katapos niya pagawson hira ngatanan, igin-upod niya an tatay ngan nanay han bata ngan an mga disipulo nga kaupod niya, ngan sinulod hiya ha ginhihigdaan han bata. 41  Katapos, ginkaptan niya an kamot han bata ngan nagsiring ha iya: “Talʹi·tha cuʹmi,” nga kon ihuhubad, nangangahulogan: “Inday, nasiring ako ha imo, buhát!”+ 42  Ngan binuhát dayon an bata ngan nagtikang paglakat. (Dose anyos hiya.) Ngan pakakita gud nira hito, waray nira makontrol an ira emosyon tungod han duro nga kalipay. 43  Pero pauroutro nga gintugon* hira ni Jesus nga diri gud ini igsumat ha bisan hin-o,+ ngan nagsiring hiya nga tagan hin makakaon an bata.

Mga footnote

O “handumanan nga mga lubnganan.”
Ha iba nga lugar, “Naistar.”
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Ap. A5.
O “ha Rehiyon nga Napulo an Syudad.”
O “tikamatay na.”
O “Nag-antos hiya hin damu nga kasakit.”
O “marig-on nga gintugon.”