Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Habari Njema Kulingana na Luka

Sura

Habari Zenye Kuwa Ndani

 • 1

  • Ujumbe kwa Teofilo (1-4)

  • Gabrieli anatabiri kuzaliwa kwa Yohana Mubatizaji (5-25)

  • Gabrieli anatabiri kuzaliwa kwa Yesu (26-38)

  • Maria anamutembelea Elizabeti (39-45)

  • Maria anamutukuza Yehova (46-56)

  • Yohana anazaliwa na anapewa jina (57-66)

  • Unabii wa Zekaria (67-80)

 • 2

  • Kuzaliwa kwa Yesu (1-7)

  • Malaika wanatokea wachungaji (8-20)

  • Kutahiriwa na kutakaswa (21-24)

  • Simeoni anamuona Kristo (25-35)

  • Ana anasema juu ya mutoto (36-38)

  • Wanarudia Nazareti  (39, 40)

  • Yesu akiwa na miaka kumi na mbili iko katika hekalu (41-52)

 • 3

  • Mwanzo wa kazi ya Yohana (1, 2)

  • Yohana anahubiri ubatizo (3-20)

  • Yesu anabatizwa (21, 22)

  • Ukoo wa Yesu Kristo (23-38) (23-38)

 • 4

  • Ibilisi anamujaribu Yesu (1-13)

  • Yesu anaanza kuhubiri katika Galilaya (14, 15)

  • Yesu anakataliwa katika Nazareti (16-30)

  • Yesu katika sinagogi kule Kapernaumu (31-37)

  • Mama-mukwe wa Simoni na wagonjwa wengine wanaponyeshwa (38-41)

  • Watu wanamupata Yesu mahali kwenye hakuna watu (42-44)

 • 5

  • Kuvua samaki kwa njia ya muujiza; wanafunzi wa kwanza (1-11)

  • Mutu mwenye ukoma anaponyeshwa (12-16)

  • Yesu anamuponyesha mutu mwenye kupooza (17-26)

  • Yesu anamuita Lawi (27-32)

  • Ulizo juu ya kufunga (33-39)

 • 6

  • Yesu ni “Bwana wa Sabato” (1-5)

  • Mutu mwenye mukono wenye kukauka anaponyeshwa (6-11)

  • Mitume kumi na mbili (12-16)

  • Yesu anafundisha na kuponyesha (17-19)

  • Furaha na ole (20-26)

  • Kupenda maadui (27-36)

  • Muache kuhukumu (37-42)

  • Muti unajulikana kwa matunda yake (43-45)

  • Nyumba yenye ilijengwa muzuri; nyumba yenye haina musingi wenye nguvu (46-49)

 • 7

  • Imani ya ofisa mumoja wa jeshi (1-10)

  • Yesu anamufufua mwana wa mujane wa Naini (11-17)

  • Yohana Mubatizaji anasifiwa (18-30)

  • Kizazi chenye hakina imani kinahukumiwa (31-35)

  • Mwanamuke mutenda-zambi anasamehewa (36-50)

   • Mufano wa watu wenye madeni (41-43)

 • 8

  • Wanamuke wenye walimufuata Yesu (1-3)

  • Mufano wa mupandaji (4-8)

  • Sababu gani Yesu alitumia mifano (9, 10)

  • Mufano wa mupandaji unafasiriwa (11-15)

  • Taa haipaswe kufunikwa (16-18)

  • Mama na ndugu za Yesu (19-21)

  • Yesu anatuliza zoruba (22-25)

  • Yesu anatuma pepo wachafu waingie ndani ya nguruwe (26-39)

  • Binti ya Yairo; mwanamuke fulani anagusa nguo za inje za Yesu (40-56)

 • 9

  • Wale Kumi na Mbili wanapewa maagizo juu ya utumishi (1-6)

  • Herode anavurugika juu ya Yesu (7-9)

  • Yesu anakulisha wanaume elfu tano (10-17)

  • Petro anatambua Kristo (18-20)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa (21, 22)

  • Mambo ya kufanya ili kuwa mwanafunzi wa kweli (23-27)

  • Yesu anageuzwa sura (28-36)

  • Kijana mwanaume mwenye pepo muchafu anaponyeshwa (37-43a)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa tena (43b-45)

  • Wanafunzi wanabishana juu ya ukubwa (46-48)

  • Kila mutu mwenye hatupinge iko upande wetu (49, 50)

  • Yesu anakataliwa katika kijiji kimoja cha Wasamaria (51-56)

  • Namna ya kumufuata Yesu (57-62)

 • 10

  • Yesu anatuma wale makumi saba (1-12)

  • Ole wa miji yenye haitubu (13-16)

  • Wale makumi saba wanarudia (17-20)

  • Yesu anamusifu Baba yake kwa kupendelea wanyenyekevu (21-24)

  • Mufano wa Musamaria mwema (25-37)

  • Yesu anamutembelea Marta na Maria (38-42)

 • 11

  • Namna ya kusali (1-13)

   • Sala ya mufano (2-4)

  • Pepo wachafu wanafukuzwa kupitia kidole cha Mungu (14-23)

  • Roho muchafu anarudia (24-26)

  • Furaha ya kweli (27, 28)

  • Alama ya Yona (29-32)

  • Taa ya mwili (33-36)

  • Ole wao wanafiki wa kidini (37-54)

 • 12

  • Chachu ya Wafarisayo (1-3)

  • Mumuogope Mungu, hapana wanadamu (4-7)

  • Kukubali umoja na Kristo (8-12)

  • Mufano wa tajiri mupumbavu (13-21)

  • Muache kuhangaika (22-34)

   • Kundi ndogo (32)

  • Kukesha (35-40)

  • Musimamizi-nyumba muaminifu na musimamizi-nyumba mwenye haiko muaminifu (41-48)

  • Hapana amani, lakini mugawanyiko (49-53)

  • Ulazima wa kuchunguza wakati (54-56)

  • Kuelewana (57-59)

 • 13

  • Kutubu ao kuharibiwa (1-5)

  • Mufano wa muti wa tini wenye hauzae matunda (6-9)

  • Mwanamuke mulemavu anaponyeshwa siku ya Sabato (10-17)

  • Mufano wa mbegu ya haradali na wa chachu (18-21)

  • Inaomba kujikaza ili kuingia kupitia mulango mwembamba (22-30)

  • Herode, “ule mbweha” (31-33)

  • Yesu anaomboleza juu ya Yerusalemu (34, 35)

 • 14

  • Mutu mwenye ugonjwa wa kuvimbisha mwili anaponyeshwa siku ya Sabato (1-6)

  • Ukuwe mugeni munyenyekevu (7-11)

  • Ualike wale wenye hawawezi kukulipa (12-14)

  • Mufano wa waalikwa wenye walitoa visingizio (15-24)

  • Garama ya kuwa mwanafunzi (25-33)

  • Chumvi yenye inapoteza nguvu yake (34, 35)

 • 15

  • Mufano wa kondoo mwenye alipotea (1-7)

  • Mufano wa feza ya kichele yenye ilipotea (8-10)

  • Mufano wa mwana mupotevu (11-32)

 • 16

  • Mufano wa musimamizi-nyumba mwenye haiko mwenye haki (1-13)

   • ‘Mutu muaminifu katika mambo madogo ni muaminifu katika mambo makubwa’ (10)

  • Sheria na Ufalme wa Mungu (14-18)

  • Mufano wa tajiri na Lazaro (19-31)

 • 17

  • Kukwazika, musamaha, na imani (1-6)

  • Watumwa wenye hawana mafaa yoyote (7-10)

  • Watu kumi wenye ukoma wanaponyeshwa (11-19)

  • Kuja kwa Ufalme wa Mungu (20-37)

   • “Ufalme wa Mungu uko katikati yenu.” (21)

   • “Mukumbuke bibi ya Loti” (32)

 • 18

  • Mufano wa mujane mwenye kuomba bila kuacha (1-8)

  • Mufarisayo na mukusanya-kodi (9-14)

  • Yesu na watoto (15-17)

  • Ulizo la mutawala tajiri (18-30)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa tena (31-34)

  • Kipofu mwenye kuomba-omba anaona tena (35-43)

 • 19

  • Yesu anamutembelea Zakayo (1-10)

  • Mufano wa mina kumi  (11-27)

  • Yesu anaingia kwa ushindi (28-40)

  • Yesu analilia muji wa Yerusalemu (41-44)

  • Yesu anasafisha hekalu (45-48)

 • 20

  • Mamlaka ya Yesu yanatiliwa mashaka (1-8)

  • Mufano wa walimaji wauaji (9-19)

  • Mungu na Kaisari (20-26)

  • Ulizo juu ya ufufuo (27-40)

  • Je, Kristo ni Mwana wa Daudi? (41-44)

  • Onyo juu ya waandishi (45-47)

 • 21

  • Mujane maskini na feza mbili za vichele(1-4)

  • ALAMA YA MAMBO YENYE YATAKUJA (5-36)

   • Vita, matetemeko makubwa ya inchi, magonjwa ya kuambukiza, upungufu wa chakula (10, 11)

   • Yerusalemu itazungukwa na majeshi (20)

   • Nyakati zenye ziliwekwa za mataifa (24)

   • Kuja kwa Mwana wa binadamu (27)

   • Mufano wa muti wa tini (29-33)

   • Muendelee kukesha (34-36)

  • Yesu anafundisha katika hekalu (37, 38)

 • 22

  • Makuhani wanafanya mupango wa kumuua Yesu (1-6)

  • Matayarisho ya Pasaka ya mwisho (7-13)

  • Chakula cha Mangaribi cha Bwana kinaanzishwa (14-20)

  • ‘Mutu mwenye kunisaliti iko pamoja na mimi kwenye meza’ (21-23)

  • Mabishano makali juu ya ukubwa (24-27)

  • Yesu anafanya agano kwa ajili ya ufalme (28-30)

  • Yesu anatabiri kama Petro atamukana (31-34)

  • Ulazima wa kuwa tayari; panga mbili (35-38)

  • Sala ya Yesu kwenye Mulima wa Mizeituni (39-46)

  • Yesu anakamatwa (47-53)

  • Petro anamukana Yesu (54-62)

  • Yesu anachekelewa (63-65)

  • Yesu anasamba mbele ya Sanhedrini (66-71)

 • 23

  • Yesu mbele ya Pilato na mbele ya Herode (1-25)

  • Yesu na watenda-mabaya wawili wanatundikwa kwenye miti (26-43)

   • “Utakuwa pamoja na mimi katika Paradiso” (43)

  • Yesu anakufa (44-49)

  • Yesu anazikwa (50-56)

 • 24

  • Yesu anafufuliwa (1-12)

  • Wakiwa katika njia kuelekea Emau (13-35)

  • Yesu anatokea wanafunzi (36-49)

  • Yesu anapanda mbinguni (50-53)