Kulingana na Luka 2:1-52

  • Kuzaliwa kwa Yesu (1-7)

  • Malaika wanatokea wachungaji (8-20)

  • Kutahiriwa na kutakaswa (21-24)

  • Simeoni anamuona Kristo (25-35)

  • Ana anasema juu ya mutoto (36-38)

  • Wanarudia Nazareti  (39, 40)

  • Yesu akiwa na miaka kumi na mbili iko katika hekalu (41-52)

2  Basi katika siku hizo Kaisari Augusto alitoa amri kwamba wakaaji wote wa dunia yenye kuikaliwa na watu waandikishwe.  (Uandikisho huu wa kwanza ulifanyika wakati Kirenio alikuwa gavana wa Siria.)  Na watu wote wakaenda kuandikishwa, kila mutu katika muji wake mwenyewe.  Yosefu+ pia akapanda kutoka Galilaya, katika muji wa Nazareti, akaenda Yudea, kwenye muji wa Daudi, wenye kuitwa Betlehemu,+ kwa sababu alikuwa mutu wa nyumba na familia ya Daudi.  Alienda kuandikishwa pamoja na Maria, mwenye tayari alikuwa bibi yake+ na alikuwa karibu kuzaa.+  Wakiwa kule, wakati wake wa kuzaa ukafika.  Na akamuzaa mutoto wake mwanaume, muzaliwa wa kwanza,+ akamufunga katika vitambaa na kumulalisha katika chombo cha kulishia wanyama,+ kwa sababu hawakupata nafasi katika vyumba vya wageni.  Katika eneo hilo kulikuwa pia wachungaji wenye walikuwa wanaishi inje wakichunga makundi yao usiku.  Mara moja malaika wa Yehova* akasimama mbele yao, na utukufu wa Yehova* ukawaangazia pande zote, na wakaogopa sana. 10  Lakini malaika akawaambia: “Musiogope, kwa maana muangalie! ninawatangazia ninyi habari njema yenye itafurahisha sana watu wote. 11  Kwa sababu leo katika muji wa Daudi,+ mwokozi amezaliwa kwenu,+ mwenye ni Kristo Bwana.+ 12  Na hii ndiyo alama kwenu: Mutamukuta mutoto mudogo amefungwa katika vitambaa na amelala katika chombo cha kulishia wanyama.” 13  Mara moja kundi kubwa la malaika+ likakuwa pamoja na ule malaika; walikuwa wanamusifu Mungu na kusema: 14  “Utukufu kwa Mungu kwenye nafasi za juu, na amani katika dunia kati ya watu wa nia njema.”* 15  Basi, kisha malaika hao kuwaacha na kurudia mbinguni, wachungaji wakaanza kuambiana: “Tuende mara moja Betlehemu tuone jambo lenye limetendeka, lenye Yehova* ametujulisha.” 16  Wakaenda haraka, wakakuta Maria pamoja na Yosefu, na ule mutoto mudogo amelala katika chombo cha kulishia wanyama. 17  Wakati waliona jambo hilo, wakasema ujumbe wenye walikuwa wameambiwa juu ya ule mutoto mudogo. 18  Na wote wenye walisikia wakashangazwa na mambo yenye wachungaji waliwaambia, 19  lakini Maria akaanza kuchunga maneno hayo yote katika akili, akifikiri juu ya maana ya maneno hayo katika moyo wake.+ 20  Basi wachungaji wakarudia, wakimutukuza na kumusifu Mungu kwa sababu ya mambo yote yenye walikuwa wamesikia na kuona, kama vile walikuwa wameambiwa. 21  Kisha siku munane (8), wakati muda wa kumutahiri ulifika,+ wakamupatia jina Yesu. Malaika alimupatia jina hilo mbele mama yake apate mimba.+ 22  Pia, wakati muda ulifika wa kuwatakasa kulingana na Sheria ya Musa,+ wakamupeleka Yerusalemu ili kumuonyesha mbele ya Yehova,* 23  kama vile imeandikwa katika Sheria ya Yehova:* “Kila muzaliwa wa kwanza mwanaume* anapaswa kuitwa mutakatifu kwa Yehova.”*+ 24  Na wakatoa zabihu kama vile imeandikwa katika Sheria ya Yehova:* “njiwa-tetere wawili ao njiwa wawili wadogo.”+ 25  Na angalia! katika Yerusalemu kulikuwa mutu mumoja mwenye kuitwa Simeoni; alikuwa mwenye haki na mwenye kumuogopa Mungu, na alikuwa anangojea faraja ya Israeli,+ na roho takatifu ilikuwa juu yake. 26  Zaidi ya hayo, Mungu alikuwa amemufunulia kupitia roho takatifu kwamba hangekufa mbele ya kumuona Kristo wa Yehova.* 27  Akakuja sasa katika hekalu akiongozwa na roho, na wakati wazazi walimuingiza mutoto mudogo Yesu ndani ili kumufanyia kama vile Sheria ilitaka,+ 28  akamubeba ule mutoto katika mikono yake, akasifu Mungu na kusema: 29  “Sasa, Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi, mutumwa wako anaweza sasa kufa kwa amani+ kama vile ulisema, 30  kwa sababu macho yangu yameona njia yako ya wokovu+ 31  yenye umetayarisha ili ionekane na watu wote,+ 32  mwangaza+ wa kuondoa kitambaa chenye kinafunika mataifa,+ na utukufu wa watu wako Israeli.” 33  Baba na mama wa ule mutoto wakaendelea kushangazwa na mambo yenye yalikuwa yanasemwa juu yake. 34  Pia, Simeoni akawabariki na kumuambia Maria mama ya ule mutoto: “Angalia! mutoto huyu amewekwa kwa ajili ya kuanguka+ na kusimama tena kwa wengi katika Israeli,+ na atakuwa alama yenye itasemwa mubaya+ 35  (ndiyo, upanga murefu utaingizwa ndani yako*),+ ili mawazo ya mioyo ya wengi yafunuliwe.” 36  Sasa kulikuwa nabii mwanamuke mwenye aliitwa Ana, binti ya Fanueli, wa kabila la Asheri. Mwanamuke huyo alikuwa amezeeka na alikuwa ameishi na bwana yake kwa miaka saba (7) tu kisha kuolewa naye,* 37  na sasa alikuwa mujane mwenye miaka makumi munane na ine (84). Hakukuwa anakosekana hata kidogo katika hekalu, akitoa utumishi mutakatifu usiku na muchana kwa kufunga na kutoa sala za kumulilia Mungu.* 38  Wakati uleule, akakaribia na kuanza kumushukuru Mungu akisema juu ya ule mutoto kwa wote wenye walikuwa wanangojea ukombozi wa Yerusalemu.+ 39  Basi, kisha kutimiza mambo yote kulingana na Sheria ya Yehova,*+ wakarudia Galilaya katika muji wao, Nazareti.+ 40  Na ule mutoto mudogo akaendelea kukomaa na kuwa na nguvu, akaendelea kujazwa hekima, na kukubaliwa na Mungu.+ 41  Basi wazazi wake walizoea kuenda Yerusalemu kila mwaka kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka.+ 42  Na wakati alikuwa na miaka kumi na mbili (12), walipanda kulingana na desturi ya sikukuu.+ 43  Wakati siku za sikukuu ziliisha na wakiwa wanarudia kwao, kijana Yesu alibakia Yerusalemu, na wazazi wake hawakutambua. 44  Walikuwa wamesafiri mwendo wa siku moja wakifikiri alikuwa katika kikundi chenye kilikuwa kinasafiri pamoja. Halafu wakaanza kumutafuta kati ya watu wa jamaa na wale wenye walijuana nao. 45  Lakini kwa sababu hawakumupata, wakarudia Yerusalemu na kumutafuta sana. 46  Basi, kisha siku tatu (3) wakamupata katika hekalu, alikuwa amekaa katikati ya walimu, alikuwa anawasikiliza na kuwauliza maulizo. 47  Lakini wote wenye walikuwa wanamusikiliza waliendelea kushangazwa na uwezo wake wa kuelewa na majibu yake.+ 48  Sasa wakati wazazi wake walimuona wakashangaa, na mama yake akamuambia: “Mutoto, sababu gani umetutendea hivi? Mimi na baba yako tumekutafuta tukiwa na wasiwasi sana.” 49  Lakini akawaambia: “Sababu gani mulikuwa munanitafuta? Je, hamukujua kama ninapaswa kuwa katika nyumba ya Baba yangu?”+ 50  Hata hivyo, hawakuelewa mambo yenye alikuwa anawaambia. 51  Kisha akashuka pamoja nao na kurudia Nazareti, na akaendelea kujitiisha* kwao.+ Na mama yake akaweka muzuri mambo hayo yote katika moyo wake.+ 52  Na Yesu akaendelea kuwa na hekima zaidi na kukomaa kimwili na akaendelea kukubaliwa na Mungu na wanadamu.

Maelezo ya Chini

Ao “watu wenye Mungu anakubali.”
Tnn., “kila mwanaume mwenye anafungua tumbo la uzazi.”
Ao “katika nafsi yako.”
Tnn., “tangu ubikira wake.”
Ao “dua.”
Ao “akaendelea kuwa mutiifu.”