Kulingana na Luka 10:1-42

  • Yesu anatuma wale makumi saba (1-12)

  • Ole wa miji yenye haitubu (13-16)

  • Wale makumi saba wanarudia (17-20)

  • Yesu anamusifu Baba yake kwa kupendelea wanyenyekevu (21-24)

  • Mufano wa Musamaria mwema (25-37)

  • Yesu anamutembelea Marta na Maria (38-42)

10  Kisha mambo hayo, Bwana akachagua wengine makumi saba (70) na akawatuma wawili-wawili+ wamutangulie katika kila muji na kila mahali kwenye yeye mwenyewe alipaswa kuenda.  Halafu akawaambia: “Ndiyo, mavuno ni mengi, lakini wafanyakazi wako kidogo. Kwa hiyo mumuombe Bwana wa mavuno atume wafanyakazi katika mavuno yake.+  Muende! Muangalie! ninawatuma ninyi kama wana-kondoo katikati ya imbwa wa pori.+  Musibebe mufuko wa feza wala mufuko wa chakula wala viatu,+ na musisalimie mutu yeyote* katika barabara.  Kila mahali munaingia katika nyumba, museme kwanza: ‘Nyumba hii ikuwe na amani.’+  Na kama pale kuko rafiki wa amani, amani yenu itakaa juu yake. Lakini kama hakuna, itarudia kwenu.  Basi mukae katika nyumba hiyo,+ na mukule na kunywa kile watawapatia,+ kwa maana mufanyakazi anastahili malipo yake.+ Musikuwe munahama kutoka nyumba mupaka nyumba.  “Pia, kila mahali munaingia katika muji na wanawapokea, mukule kile wanaweka mbele yenu  na muponyeshe wagonjwa wenye kuwa mule na muwaambie: ‘Ufalme wa Mungu umewakaribia ninyi.’+ 10  Hata hivyo, kila mahali kwenye munaingia katika muji lakini hawawapokee, muende katika njia zake kubwa na kusema: 11  ‘Hata mavumbi ya muji wenu yenye kuwa kwenye miguu yetu tunayapanguza juu yenu.+ Lakini mujue jambo hili, Ufalme wa Mungu umekaribia.’ 12  Ninawaambia ninyi kwamba, itakuwa mwepesi zaidi kwa Sodoma katika siku hiyo kuliko kwa muji huo.+ 13  “Ole wako, Korazini! Ole wako, Betsaida! kwa sababu kama matendo yenye nguvu yenye yalifanywa ndani yenu yangefanywa kule Tiro na Sidoni, wangetubu tangu zamani, wakivaa nguo za magunia na kukaa katika majivu.+ 14  Kwa hiyo, itakuwa vyepesi zaidi kwa Tiro na Sidoni katika hukumu kuliko kwenu. 15  Na wewe Kapernaumu, je, inawezekana uinuliwe mupaka mbinguni? Utashushwa mupaka katika Kaburi!* 16  “Kila mutu mwenye anawasikiliza ninyi ananisikiliza mimi pia.+ Na kila mutu mwenye anawazarau ninyi ananizarau mimi pia. Zaidi ya hayo, kila mutu mwenye ananizarau mimi, anazarau pia Ule mwenye alinituma.”+ 17  Basi wale makumi saba (70) wakarudia wakiwa na furaha, wakisema: “Bwana, hata pepo wachafu wanatutii wakati tunatumia jina lako.”+ 18  Halafu akawaambia: “Ninaona Shetani tayari ameanguka+ kama umeme wa radi kutoka mbinguni. 19  Muangalie! nimewapatia mamlaka ya kukanyanga nyoka na nge, na mamlaka juu ya nguvu zote za adui,+ na hakuna kitu chenye kitawaumiza. 20  Hata hivyo, musifurahi kwa sababu roho waovu wanawatii, lakini mufurahi kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni.”+ 21  Katika saa ileile akakuwa na furaha kubwa kupitia roho takatifu na akasema: “Ninakusifu mbele ya watu, Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa sababu umeficha watu wenye hekima+ na wenye elimu mambo haya na umeyafunua kwa watoto wadogo. Ndiyo, Ee Baba, kwa sababu hii ndiyo njia yenye ulikubali.+ 22  Baba yangu amenipatia vitu vyote, na hakuna mutu mwenye anajua Mwana ni nani isipokuwa Baba, wala mwenye anajua Baba ni nani isipokuwa Mwana,+ na kila mutu mwenye Mwana anapenda kumufunulia Baba.”+ 23  Basi akageuka kuelekea wanafunzi wake na kuwaambia wakiwa peke yao: “Yenye furaha ni macho yenye yanaona mambo yenye munaona.+ 24  Kwa maana ninawaambia ninyi, manabii wengi na wafalme walitamani kuona mambo yenye munaona lakini hawakuyaona,+ na kusikia mambo yenye munasikia lakini hawakuyasikia.” 25  Sasa angalia! mutu fulani mwenye kujua sana Sheria akasimama ili kumujaribu, akamuuliza: “Mwalimu, nifanye nini ili niriti uzima wa milele?”+ 26  Akamuuliza: “Ni nini imeandikwa katika Sheria? Wewe unasoma namna gani?” 27  Akajibu: “‘Unapaswa kumupenda Yehova* Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi* yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili yako yote’+ na ‘jirani yako kama wewe mwenyewe.’”+ 28  Akamuambia: “Umejibu muzuri; endelea kufanya vile na utapata uzima.”+ 29  Lakini, kwa sababu alitaka kujionyesha kuwa mwenye haki,+ mutu huyo akamuuliza Yesu: “Kwa kweli jirani yangu ni nani?” 30  Yesu akamujibu: “Mutu fulani alikuwa anashuka kutoka Yerusalemu kuenda Yeriko na akaanguka katika mikono ya wanyanganyi; wakamuvua nguo, wakamupiga, kisha wakaenda na kumuacha akiwa karibu kufa. 31  Sasa ikatokea kwamba kuhani fulani alikuwa anapita katika barabara hiyo, lakini wakati alimuona, akapita ngambo ingine ya barabara. 32  Vilevile, Mulawi mumoja wakati alifika pale na kumuona, akapita ngambo ingine ya barabara. 33  Lakini Musamaria fulani+ mwenye alikuwa anasafiri katika barabara hiyo akafika mahali alikuwa, na wakati alimuona, akamusikilia huruma. 34  Basi akamukaribia, akamwanga mafuta na divai juu ya vidonda vyake, na akavifunga. Kisha akamupandisha kwenye munyama wake, akamupeleka kwenye nyumba ya kupangisha wageni na kumutunza. 35  Siku yenye ilifuata, akakamata dinari* mbili, akazipatia musimamizi wa ile nyumba, na akamuambia: ‘Umutunze, na kila kitu chenye utatumia zaidi ya hiki, nitakulipa wakati nitarudia.’ 36  Ni nani kati ya watu hao watatu (3) mwenye unaona alijifanya kuwa jirani+ wa ule mutu mwenye alianguka katika mikono ya wanyanganyi?” 37  Akajibu: “Ni ule mwenye alimutendea kwa rehema.”+ Basi Yesu akamuambia: “Uende, na ufanye vilevile.”+ 38  Sasa wakati walikuwa wanaendelea na safari, akaingia katika kijiji fulani. Pale, mwanamuke fulani mwenye kuitwa Marta+ akamukaribisha katika nyumba yake. 39  Marta alikuwa pia na dada mwenye kuitwa Maria, mwenye alikaa kwenye miguu ya Bwana na aliendelea kusikiliza mambo yenye alikuwa anasema.* 40  Lakini Marta alikengeushwa na kazi nyingi. Basi, akakuja na kumuambia: “Bwana, haikusumbue kwamba dada yangu ameniacha nifanye kazi peke yangu? Umuambie akuje kunisaidia.” 41  Bwana akamujibu: “Marta, Marta, unahangaika na kusumbuka juu ya mambo mengi. 42  Lakini, mambo kidogo ndiyo yanahitajiwa, ao hata jambo moja tu. Maria alichagua fungu la muzuri,*+ na halitaondolewa kwake.”

Maelezo ya Chini

Ao “musimusalimie mutu yeyote kwa kumukumbatia.”
Ao “Hadesi,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya maneno.
Tnn., “neno lake.”
Ao “fungu la muzuri zaidi.”