Kulingana na Luka 15:1-32

  • Mufano wa kondoo mwenye alipotea (1-7)

  • Mufano wa feza ya kichele yenye ilipotea (8-10)

  • Mufano wa mwana mupotevu (11-32)

15  Sasa wakusanya-kodi wote na watenda-zambi wakaendelea kukusanyika kumuzunguka ili wamusikilize.+  Na Wafarisayo na waandishi wakaendelea kunungunika wakisema: “Mutu huyu anakaribisha watenda-zambi na anakula pamoja nao.”  Basi akawaambia mufano huu, na kusema:  “Ni nani kati yenu mwenye kuwa na kondoo mia moja (100), na wakati anapoteza mumoja, hataacha wale makumi kenda na kenda (99) katika jangwa na kuenda kumutafuta ule mwenye alipotea mupaka amupate?+  Na wakati anamupata, anamubeba kwenye mabega yake na kufurahi.  Na wakati anafika kwake, anaita marafiki wake na majirani wake pamoja, akiwaambia, ‘Mufurahi pamoja na mimi, kwa maana nimemupata kondoo wangu mwenye alikuwa amepotea.’+  Ninawaambia ninyi kwamba kwa njia ileile, kutakuwa furaha kubwa mbinguni kwa sababu ya mutenda-zambi mumoja mwenye anatubu,+ kuliko kwa watu makumi kenda na kenda (99) wenye haki, wenye hawana lazima ya kutubu.  “Ao ni mwanamuke gani mwenye kuwa na feza kumi (10) za vichele vya drakma,* mwenye ikiwa anapoteza feza moja ya kichele ya drakma,* hatawasha taa na kufagia nyumba yake na kuitafuta kwa uangalifu mupaka aipate?  Na wakati anaipata, anaita marafiki wake* na majirani wake pamoja, na kuwaambia, ‘Mufurahi pamoja na mimi, kwa maana nimepata feza yangu ya kichele ya drakma* yenye nilikuwa nimepoteza.’ 10  Vilevile, ninawaambia ninyi, malaika wa Mungu wanafurahi kwa sababu ya mutenda-zambi mumoja mwenye anatubu.”+ 11  Kisha akasema: “Mutu fulani alikuwa na wana wawili. 12  Na ule mudogo akamuambia baba yake, ‘Baba, nipatie sehemu ya mali yenye ni fungu langu.’ Basi akawagawia mali yake. 13  Kisha siku kidogo, ule mwana mudogo akakusanya pamoja vitu vyake vyote na akasafiri kuenda inchi ya mbali, na akiwa kule akatumia mubaya mali yake kwa kuishi maisha ya upotovu.* 14  Wakati alikuwa ametumia kila kitu, njaa kali ikatokea katika inchi hiyo yote, na akakuwa na uhitaji. 15  Hata akaenda na kushikamana na raia mumoja wa inchi hiyo, mwenye alimutuma katika mashamba yake ili achunge nguruwe.+ 16  Na alitamani kujishibisha na maganda ya muti wa karuba yenye nguruwe hao walikuwa wanakula, lakini hakuna mutu mwenye alikuwa anamupatia kitu. 17  “Wakati alirudiwa na fahamu zake akasema, ‘Baba yangu iko* na wafanyakazi wengi na wako na mukate wa kutosha, lakini hapa mimi ninakufa na njaa! 18  Nitaondoka na kusafiri kuenda kwa baba yangu na kumuambia: “Baba, nimetenda zambi juu ya mbingu na juu yako. 19  Sistahili tena kuitwa mwana wako. Unifanye kama mumoja wa wafanyakazi wako.”’ 20  Basi akaondoka na kuenda kwa baba yake. Wakati alikuwa angali mbali, baba yake akamuona na akamusikilia huruma, akamukimbilia, akamukumbatia* kwa upole wote* na kumubusu. 21  Kisha ule mwana akamuambia, ‘Baba, nimetenda zambi juu ya mbingu na juu yako.+ Sistahili tena kuitwa mwana wako.’ 22  Lakini baba yake akaambia watumwa wake, ‘Haraka! mulete kanzu ya muzuri zaidi na mumuvalishe, na mutie pete kwenye mukono wake na viatu kwenye miguu yake. 23  Mulete pia kitoto-dume cha ngombe chenye kunenepa, mukichinje, tukule na tufurahi, 24  kwa maana huyu mwana wangu alikuwa amekufa lakini amekuwa muzima tena;+ alikuwa amepotea na amepatikana.’ Basi wakaanza kujifurahisha. 25  “Sasa mwana wake mukubwa alikuwa katika shamba, na wakati alikuwa anarudia na kukaribia nyumba, akasikia sauti ya muziki na dansi. 26  Basi akaita mutumishi mumoja na kumuuliza kama kuko nini. 27  Akamuambia, ‘Ndugu yako amerudia, na baba yako amechinja kitoto-dume cha ngombe chenye kunenepa kwa sababu alimupata tena akiwa na afya ya muzuri.’* 28  Lakini akakasirika na akakataa kuingia ndani. Basi baba yake akatoka inje na akaanza kumubembeleza. 29  Akamuambia baba yake, ‘Angalia! Nimekutumikia kwa miaka mingi na hakuna siku nilivunja amri yako hata moja, lakini haujanipatia hata siku moja mbuzi mudogo ili nifurahi pamoja na marafiki wangu. 30  Lakini wakati tu huyu mwana wako amefika, mwenye alitumia mubaya* mali yako pamoja na makahaba, umemuchinjia kitoto-dume cha ngombe chenye kunenepa.’ 31  Basi akamuambia, ‘Mwana wangu, umekuwa pamoja na mimi sikuzote, na mali yangu yote ni yako. 32  Hata hivyo iliomba tufurahi na kushangilia, kwa maana ndugu yako alikuwa amekufa lakini amekuwa muzima tena; alikuwa amepotea na amepatikana.’”

Maelezo ya Chini

Ao “marafiki wake wanamuke.”
Ao “ya bila kujali; ya kupenda raha.”
Ao “eko.”
Tnn., “akamuangukia kwenye shingo.”
Ao “wororo.”
Ao “akiwa muzima.”
Tnn., “mwenye alikula.”